Vier lijnen naar KGK 2030

November 2020

In januari 2020 hebben (oud-)gemeenteleden van de Kgk aan elkaar verteld wat ze zo waarderen aan de Keizersgrachtkerk. In een aantal stappen zijn daar uiteindelijk acht bloeifactoren uit afgeleid en daaruit zijn weer wensdoelen geformuleerd.
In deze wensdoelen werden vier lijnen naar de toekomst zichtbaar. In bijgaand artikel worden de vier lijnen beschreven, met de onderliggende bloeifactoren en wensdoelen.

Gebruiksplan voor kerkdiensten i.v.m. coronamaatregelen

Sinds begin juli zijn bij de kerkdiensten in de Keizersgrachtkerk weer kerkgangers welkom, al gelden er wel beperkingen. Met het oog hierop heeft de Wijkraad van de Keizersgrachtkerk een gebruiksplan opgesteld voor de gang van zaken rondom de kerkdiensten. Aangezien het beleid m.b.t. deze vieringen zo nu en dan wijzigt als gevolg van wijzigingen in de richtlijnen en adviezen van overheid/RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland, wijzigt ook dit gebruiksplan zo nu en dan.
De laatste versie van dit gebruiksplan kunt u hier lezen.

Afscheidsinterview Gerhard Scholte

Op zondag 21 september nam Gerhard Scholte na 25 jaar afscheid als predikant van de Keizersgrachtkerk. Op deze dag werd een korte film ten doop gehouden, met een gesprek dat Ferdinand Borger kort voor deze dag met Gerhard gehad had, waarin zij samen terugkeken op de afgelopen 25 jaren.
Dit interview is te zien op ons YouTube-kanaal Keizersgrachtker Live, maar u kunt het ook gewoon hier bekijken:

Naar de kerk? Samen zingen?

3 oktober 2020: Coronamaatregelen - hoe en wat

Naar aanleiding van het weer oplaaien van het coronavirus en de om die reden gewijzigde regels en richtlijnen van kabinet/RIVM en Protestantse Kerk in Nederland heeft ook de Wijkraad, in overleg met de Werkgroep Morgendiensten, de maatregelen gewijzigd. Het goede nieuws is dat vooralsnog de kerkdiensten nog steeds doorgang kunnen vinden en dat daarbij nog steeds mensen in de kerk welkom zijn. Er zijn echter wel meer/strengere beperkingen dan in de afgelopen weken. Helaas zullen wij allen het effect van deze maatregelen ervaren.

Vernieuwde maatregelen:

  • Het aantal bezoekers blijft gecontinueerd (30). Daarnaast zijn enkele ‘medewerkers’ aanwezig.
  • Mensen die naar de kerk komen wordt dringend geadviseerd bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Op de zitplaats kan het mondkapje af. Als u na de zegen de kerk verlaat, wordt geadviseerd een mondkapje te gebruiken.
  • Helaas zal er geen gemeentezang plaatsvinden. Er wordt alleen gezongen door de zanggroep, die daarbij uit maximaal 9 leden bestaat. Zij staan op de 1e gaanderij (op de 2e rij) op ruime afstand van elkaar. Aan de dirigenten wordt gevraagd om creatief het gemis aan gemeentezang te verzachten.
  • Na de dienst is er geen gelegenheid tot koffiedrinken. Dat is heel jammer, maar het blijkt toch moeilijk om in de Tuinzaal de 1,5 meter afstand te bewaren.
  • Evenmin is het de bedoeling dat u na de dienst langer dan nodig in de kerkzaal blijft. Geen uitgebreid (na)praten, maar dan zonder koffie. Houd 1,5 meter afstand – ook met een mondkapje op – als u de kerk verlaat.
  • Het streven is dat de uitlegger en een liturg wat langer in het gebouw blijven, zodat zij kunnen deelnemen aan het Zoom-koffiedrinken.
  • De reeds genomen maatregelen blijven van kracht: thuisblijven bij gezondheidsklachten, reserveren uiterlijk donderdagavond en er wordt geventileerd op de gaanderijen (dus warme kleding meenemen).

Bovengenoemde maatregelen gelden in elk geval t/m zondag 18 oktober. Afhankelijk van de rond die tijd geldende richtlijnen zal dan opnieuw over deze of andere maatregelen besloten worden.
De Wijkraad spreekt de wens uit dat de gemeente, ook in deze beperkende omstandigheden, met elkaar in verbinding en contact weet te blijven; op zondag en doordeweeks, binnen en buiten het kerkgebouw.

Kunst in de kerk: Bert Janssen

In de Tuinzaal hangen van juli t/m november 2020 werken van Kunstenaar Bert Janssen. Klei, zand, cement, grond, water, vuur, verf en as. Bert Janssen experimenteert met materiaal, met kleur en structuur. Hij noemt zich materieschilder en beschouwt zichzelf als een onderdeel van het scheppingsproces. Hij wordt door het proces van groei en woekering gegrepen - tot hij daar boven uitstijgt en ziet dat het goed is.

Bert is geboren in Driel, aan de Rijn in Gelderland. In zijn jeugd is hij altijd buiten in de natuur te vinden. Spelen, spelen en nog eens spelen... van voetballen, zwemmen in de Rijn en kleigaten, hutten bouwen, fikkie stoken, vissen ... etc. Binnen blijven dat was alleen wanneer het moest!
Zo ervoer hij al heel jong hoe het voelde om

Thema's voor diensten en voorbereidingsgroepen seizoen 2020 - 2021

Op startzondag 30 augustus kon dit jaar geen informatiemarkt plaatsvinden. In plaats daarvan maakte de Werkgroep Morgendiensten een fimpje waarin de thema's van de diensten en de voorbereidingsgroepen in worden gepresenteerd!

Bekijk hier deze film. Ziet er dat niet aantrekkelijk uit?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Morgendiensten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dat adres kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan voorbereidingsgroepen.

Reserveren voor de komende diensten

Het uitgangspunt is eenvoudig: Vooraf aanmelden is nodig. Afmelden ook (indien van toepassing).
Voor reservering stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (beheer: Reina Steenwijk en Ineke Visser-Luirink). Als u geen computer heeft, geeft u de zondag(en) waarop u naar de dienst(en) wilt komen door via het telefoonnummer van de kerk: 020-626 68 68.
Geeft u zo vroeg mogelijk op welke dienst(en) u wilt bezoeken, maar uiterlijk op donderdagavond vóór de desbetreffende zondag. U kunt ook (graag zelfs!) voor een aantal weken tegelijk aanvragen indienen.
U geeft uzelf op en eventueel mensen met wie u een huishouden deelt of met wie u in één huis woont.
Bij de reservering en bij de ingang zal naar uw gezondheid gevraagd worden.

Bevestiging: Op vrijdagavond krijgt iedereen bericht die de zondag daarop welkom is. Ook degenen die helaas niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn omdat er teveel aanmeldingen zijn, krijgen bericht. Zij kunnen de dienst dan alleen via de online uitzending volgen.
Als u zich hebt aangemeld voor een dienst, maar op zaterdag vóór de betreffende dienst nog niets gehoord hebt, neemt u dan a. u. b. contact op.
Bent u toch verhinderd? Dan uiteraard graag afmelden, liefst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als er meer aanmeldingen zijn dan er binnen de maatregelen plaats is, verdelen Ineke Visser-Luirink en Reina Steenwijk de plaatsen. Maatwerk en spreiding wordt nagestreefd, waarbij rekening wordt gehouden met mensen zonder goede computer(faciliteiten), mensen voor wie het bijwonen van de dienst met gemeenteleden mogelijk extra betekenis heeft en het aantal keren dat een dienst is bijgewoond. Het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ geldt uitdrukkelijk niet.
Vragen en toelichting: mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Carousel CK