Zondag in de kerk: Wil de echte God opstaan?

Zondag 1 maart, de eerste zondag van de 40-dagen-tijd, maken we een begin van de serie 'Vallen en opstaan'.
Hoe ga je om met lijden, dat jezelf of een ander treft?
Zondag is het thema: 'Wil de echte God opstaan?'
We lezen: 'Hij was veracht. Men ging hem uit de weg.
Het was een man die veel pijn leed en vertrouwd was met ziekten, van wie men het gezicht afwendt.' (Jes. 53)

Met: Gerhard Scholte
Keizersgracht 566, Aanvang: 10:30

Toekomstmuziek?

Bijeenkomsten over de toekomst van de Keizersgrachtkerk

Kgk2030
kgkHoe ziet de Keizersgrachtkerkgemeente er uit in de toekomst, zeg in 2030? Hoe zou je willen dat het er dan aan toegaat in de gemeente? Welke waardevolle dingen zijn er dan behouden en welke toegevoegd? Over deze en dergelijke vragen willen we het komende halfjaar in gesprek met iedereen die zich bij de Keizersgrachtkerk betrokken voelt. De eerste bijeenkomsten zijn in januari.
Daar willen we [...]

In januari zijn drie eerste bijeenkomsten en het is de bedoeling dat mensen op één van die bijeenkomsten komen (niet op twee of drie). De bijeenkomsten vinden plaats in de benedenzaal van de Keizersgrachtkerk op de volgende data:

  • donderdag 16 januari: 20.00-22.00 uur
  • zondag 19 januari: 12.45-14.45 uur (na de kerkdienst, graag zelf een lunch meenemen)
  • dinsdag 21 januari: 20.00-22.00 uur

Vriendelijk verzoek...lees meer Toekomstmuziek

Feest van solidariteit en hergebruik 2019

Opbrengst: € 1860,05 !

Zaterdag 16 november om 13.00uur gaan we open. Er wordt lekker gesnuffeld en gekocht. Ja de spullen krijgen weer een nieuw leven, Kadootjes worden ingekocht, met blije en tevreden gezichten vertrekken de mensen met gevulde tassen.
De keuken is weer erg belangrijk. Onder het genot van koffie en thee met, of lekkere soep, of broodjes kroket worden fijne gesprekken gevoerd. Ook met mensen die de KGK-kerk niet kennen. Op zondag gaat het als vanouds, kijken, eten en drinken en kopen! Het geld stroomt binnen. Het is een feest van ons allemaal.

Alles voor goede doel

Weken van te voren begint het al:

Over verzet en vrijheid

Artikel verschenen

Op zondag 5 mei vierden wij in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, zoals elk jaar, met gemeenteleden, buurtgenoten en andere belangstellenden de jaarlijkse vrijheidsmaaltijd. Het is ieder jaar weer een goede gelegenheid en een passende plaats (de Tuinzaal is precies de plek waar vroeger, ook in de oorlogsjaren, de kosterswoning van de Keizersgrachtkerk was) om lekker met elkaar te eten en verhalen met elkaar te delen. Verhalen waarin we verbinding zoeken met elkaar. Hoe kunnen we met verschillende achtergronden in vrijheid samen leven? Voor ons is gezelligheid en samen eten een begin! Zo zijn we in vrijheid verbonden met elkaar, met de stad, met onze verhalen en staan we in dit Huis van Verzet samen stil bij het oorlogsverleden.

De Keizersgrachtkerk is een van de vele 'huizen van verzet' in Amsterdam. Komend najaar

Carousel CK