Zondag in de kerk: Thuiskomen

Zondag in de kerk 14 07 2019

Hilde Domin

'Een mens moet kunnen gaan
en toch zijn als een boom:
geworteld in de grond,
alsof het landschap gaat en wij vaststaan.'

 


In deze tweede dienst over gedichten leest en bespreekt Geeske Hovingh in de Keizersgrachtkerk (10.30 uur) twee gedichten van Hilde Domin (1909-2006), joodse wetenschapper en dichteres die de oorlog overleefde door naar de Dominicaanse Republiek te vluchten.
Al haar poëzie gaat over ballingschap, heimwee en thuiskomen. Thema's die zonder moeite te verbinden zijn met de realiteit van het Wereldhuis waar Geeske werkt, maar ook met onszelf. Welkom!

Met Geeske Hoving, Petra Pouwels en Janacy van Duijn

Zomermorgens 2019

Zomermorgens2019 thumbOok dit jaar is er in juli en augustus weer een aantal interessante bijeenkomsten georganiseerd onder de titel 'Zomermorgens'. Vijf dinsdagochtenden, met inloop vanaf 10.00 uur, aanvang programma om 10.30 uur, een gezamenlijke lunch (zelf iets meenemen, voor melk en karnemelk wordt gezorgd). Einde omstreeks 13.15 uur.

Bekijk bijgaande folder voor het volledige programma.

Iedereen is van harte welkom!

Kunst in de kerk

The Madonna and Child

In de Tuinzaal hangen van mei t/m augustus 2019 werken van de kunstenaarsfamilie Elizaveta, Madina en Sabina Mezhidova. De familie komt uit Moskou en woont sinds zeven jaar in Amsterdam.
Samen werken ze met verschillende materialen, zoals acryl, olie, aquarel, plasticine, glas en keramiek. En schilderen schilderijen, portretten en maken unieke mozaïeken.

Zie ook de website met hun kunstwerken: www.artmajeur.com

Symposium 'Nature conservation & Human rights'

zaterdag 22 juni 2019, 13.00 - 17.00 uur

WeFutureOp zaterdagmiddag 22 juni zal in de Keizersgrachtkerk een klimaatsymposium plaatsvinden, georganiseerd door WeFuture Global, in samenwerking met de Klimaat&Geloofgroep van de Keizersgrachtkerk.
WeFuture wil mensen internationaal verbinden om zo kennis over het klimaat uit te wisselen. Men wil graag door uitwisseling van ervaringsverhalen niet alleen een probleem aan de orde stellen, maar ook de richting van een oplossing laten zien. Bedrijven, organisaties en particulieren worden fysiek met elkaar in contact gebracht o.a. door symposia.

Op zaterdag 22 juni zal het eerste symposium van WeFuture plaatsvinden, in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.
Er komen prachtige sprekers! Er zal onder andere podium gegeven worden aan John Lui uit Beijing, grondlegger van de Ecosystem Restoration Camp: een man die veel kennis heeft over het herstel van land waar niets meer groeit ten gevolge van vervuiling. (Zie voor meer informatie de film 'Healing the Earth' op YouTube.)
Tweede spreker is Tim Boekhout van Solinge, oprichter van Forest Forces en specialist bij de Verenigde Naties, die samen met de oorspronkelijke bevolking in de Amazones camera's probeert te installeren in bomen om illegale houtkap tegen te gaan. (Zie ook 'Schone longen voor de aarde' op YouTube.)
Speciale gast is Vandria Borari, een inheemse studente uit de Amazone van Brazilië die als uitwisseling twee maanden in Nederland is. Zij zal samen met Tim spreken over de stand van zaken in Brazilië, nu president Bolsonaro het regenwoud nog verder wil gaan exploiteren.

Muzikale medewerking wordt verleend door het duo Anna & Ivar (Anna Steinebach en Ivar Halfman).

Over verzet en vrijheid

Artikel verschenen

Op zondag 5 mei vierden wij in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk, zoals elk jaar, met gemeenteleden, buurtgenoten en andere belangstellenden de jaarlijkse vrijheidsmaaltijd. Het is ieder jaar weer een goede gelegenheid en een passende plaats (de Tuinzaal is precies de plek waar vroeger, ook in de oorlogsjaren, de kosterswoning van de Keizersgrachtkerk was) om lekker met elkaar te eten en verhalen met elkaar te delen. Verhalen waarin we verbinding zoeken met elkaar. Hoe kunnen we met verschillende achtergronden in vrijheid samen leven? Voor ons is gezelligheid en samen eten een begin! Zo zijn we in vrijheid verbonden met elkaar, met de stad, met onze verhalen en staan we in dit Huis van Verzet samen stil bij het oorlogsverleden.

De Keizersgrachtkerk is een van de vele 'huizen van verzet' in Amsterdam. Komend najaar

Kille nacht in de Keizersgrachtkerk

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft de gemeente Amsterdam in de afgelopen maanden aaneengesloten winteropvang voor dak- en thuislozen georganiseerd. De opvang was gepland van 1 december tot 1 april. Daarna sloot de opvang. De vrieskou trok zich daar echter niets van aan en de nachten bleven winters.
Amsterdamse kerken organiseerden daarom vanaf 1 april in een estafette 12 ‘Kille Nachten’ om hier aandacht aan te geven. Zo ook de Keizersgrachtkerk. Zondag 7 april kreeg een groep van ongeveer 60 jonge ongedocumenteerden die door de sluiting van de winteropvang in Amsterdam geen onderdak meer hebben, onderdak in de Keizersgrachtkerk. De groep heeft ondanks dringende pleidooien aan de gemeenteraad nog steeds geen vaste plek om te slapen.
Veel van deze -zeer jonge mensen zijn ‘Dublin-claimanten’, dwz ze zijn in een ander land in Europa aangekomen en daar geregistreerd. Vaak is dat Italië, waar ze met hun bootje landden. Uitzetting naar Italië zou rampzalig zijn omdat ze daar op straat moeten leven en erg veel geweld ervaren.

Actie Kerkbalans 2019 - Geef voor je Keizersgrachtkerk

Geef voor je kerk 294x300 294x300Als Keizersgrachtkerkgemeente zijn we van betekenis voor elkaar, voor de stad en voor de wereld. De kerk krijgt geen subsidie en is grotendeels afhankelijk van de bijdragen van onze leden. We zijn actief op allerlei gebied – kijk maar op deze website. Belangrijk werk dat mogelijk wordt gemaakt door de giften.

Eind januari valt bij al onze leden en betrokkenen de brief van Actie Kerkbalans op de deurmat. Je financiële bijdrage is heel welkom. Het motto is: Geef voor je Kerk.

Niet ingeschreven, geen brief en toch een bijdrage geven? Maak gerust gebruik van deze online mogelijkheid om je gift voor de Keizersgrachtkerk direct over te maken!

Hartelijk dank voor uw steun!

Janna Schra in Hart op de Tong
'Hart op de tong'Lees meer...
Stadsverlichting
MaandelijksLees meer...
Tangerine in Hart op de Tong
'Hart op de tong'Lees meer...
Liturgische schikking
Regelmatig is erLees meer...
Kerkzaal
Zoekt u een centraalLees meer...
Wende in Hart op de Tong
'Hart op de tong'Lees meer...
Kerstmusical 2013
Elk jaar makan kinderen en grote mensen samen een eigen kerstmusical