Naar de kerk? Het kan weer - inclusief samen zingen

Sinds 5 juli zijn de kerkdeuren van de Keizersgrachtkerk weer open en op basis van de nu geldende richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland mogen we vanaf 19 juli ook weer samen zingen. Dat mag zelfs uit volle borst, maar op basis van o.a. de grootte van onze kerkzaal, de leeftijd van het gebouw en het aantal aanwezigen, mag dat gezamenlijk maximaal 15 minuten. Daarmee zitten we aan de 'veilige kant'.
In de praktijk zal dat betekenen dat we in principe vier liederen gezamenlijk zullen kunnen zingen, de overige liederen zullen worden gezongen door een kleine groep mensen op het podium.
Mogelijk zal niet iedereen zich hier veilig genoeg bij voelen. Wie liever (nog) niet wil zingen of niet bij zingende gemeenteleden wil zitten, kan op de eerste galerij in het midden tegenover de kansel plaats nemen. Vanzelfsprekend blijft de viering ook online te volgen via de pagina kerkdienst live.

Ventileren
Omdat het afgeraden wordt om in een luchtstroom te zitten, zal er niet langer op de begane grond maar op de eerste en tweede verdieping aan de zijkanten geventileerd worden.

We doen het dus als volgt:

  • Er zijn ongeveer 30 personen bij de viering aanwezig. Dit is exclusief de ‘medewerkers’ zoals de voorganger, liturg(en), voorzangers, ambtsdrager, coördinatoren etc.
  • Reserveren is nodig, ook i.v.m. de mogelijkheid tot zingen. Een e-mail of telefoontje volstaat. Lees daarom het stukje ‘Reserveren voor de zomerdiensten’ (zie hieronder) goed door, of vraag er naar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Een aantal liederen kan gezamenlijk worden gezongen. De overige liederen worden gezongen door enkele gemeenteleden vanaf het podium vooraan in de kerkzaal.

Er is nog genoeg plek voor elke dienst, geef u alstublieft nu op voor de zomerdiensten dan hebben we overzicht hoeveel mensen we kunnen verwachten. Dit geldt voor iedereen!

Gebruiksplan

Het gebruiksplan vermeldt alle details en gang van zaken rond de diensten. Het is in juni opgesteld door de Wijkraad en op 15 juli voor het laatst bijgewerkt. Als het Moderamen in overleg met de stuurgroep WMD besluit tot wijzigingen in de gang van zaken, wordt dit verwerkt in het gebruiksplan.
Een gebruiksplan is als voorwaarde gesteld vanuit de overheid.

U kunt hier het volledige gebruiksplan voor de vieringen lezen.

Reserveren voor de komende zomerdiensten

19 en 26 juli, 9, 16 en 23 augustus

Het uitgangspunt is eenvoudig: Vooraf aanmelden is nodig. Afmelden ook (indien van toepassing).
Voor reservering stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (beheer: Reina Steenwijk en Ineke Visser-Luirink). Als u geen computer heeft, geeft u de zondag(en) waarop u naar de dienst(en) wilt komen door via het telefoonnummer van de kerk: 020-626 68 68.
Geeft u zo vroeg mogelijk op welke dienst(en) u wilt bezoeken, maar uiterlijk op donderdagavond vóór de desbetreffende zondag. Voorlopig nemen we reserveringen aan tot en met zondag 23 augustus. Geef ook aan of u één van de voorzangers zou willen zijn op het podium.
U geeft uzelf op en eventueel mensen met wie u een huishouden deelt of met wie u in één huis woont.

Bevestiging: Op vrijdagavond krijgt iedereen bericht die de zondag daarop welkom is. Als u geen bericht hebt ontvangen, betekent dat dat u de dienst helaas niet in de kerk kunt meemaken, maar alleen via de online-uitzending.
Bij de reservering en bij de ingang zal naar uw gezondheid gevraagd worden.
Bent u toch verhinderd? Dan uiteraard graag afmelden, liefst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als er meer aanmeldingen dan 30 zijn, verdelen Ineke Visser-Luirink en Reina Steenwijk de plaatsen. Maatwerk en spreiding wordt nagestreefd, waarbij rekening wordt gehouden met mensen zonder goede computer(faciliteiten), mensen voor wie het bijwonen van de dienst met gemeenteleden mogelijk extra betekenis heeft en het aantal keren dat een dienst is bijgewoond. Het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ geldt uitdrukkelijk niet.
Vragen en toelichting: mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PS De Pride dienst van 2 augustus is alleen online te volgen .

Na de dienst kunnen we toch in de kerk koffie drinken

Koffie en thee is er voor bezoekers na afloop van de dienst in de tuinzaal. U verlaat de kerkzaal zoals u bent binnengegaan, via de trappen voor de hoofdingang, en loopt als u koffie wilt drinken via de ingang Keizersgracht naar de tuinzaal, de tuin of zo nodig zaal 5.
In de tuinzaal staan tafels klaar met stoelen op 1,5 m afstand. Zowel vanuit de bar als de tafels onder het scherm wordt koffie en thee geschonken. Er is plek voor 30 mensen.
Bij mooi weer kunnen er 6 mensen in de tuin zitten, op de banken en wat losse stoelen. In zaal 5 staan 6 stoelen klaar, op 1,5 m afstand.

Keizersgrachtkerk in beeld – jullie bijdrage gevraagd!

KGKinBeeldBinnenkort zullen de vieringen in de Keizersgrachtkerk online met beeld en geluid te volgen zijn. De benodigde apparatuur kost veel geld en de Wijkraad vraagt jullie daarom om een extra gift.

Nu de komende periode nog niet alle gemeenteleden tegelijk in de kerk kunnen zijn, is het fijn dat de diensten thuis met beeld en geluid te volgen zijn. Daarnaast biedt dit een goede aanvulling voor familie en bekenden bij rouw-, trouw- en doopdiensten. Tenslotte gaat ook de aantrekkelijkheid om onze kerkzaal te huren, voor bijvoorbeeld congressen en referaten, omhoog.
We zullen dit geld als gemeente in belangrijke mate zelf bijeen moet brengen. Daarom vraagt de Wijkraad jullie om een extra financiële bijdrage over te maken naar IBAN rekeningnummer NL83 INGB 0004 6755 75
t.n.v. 'Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam'
o.v.v. 'bijdrage KGK in Beeld'.

Hartelijk dank voor jullie donaties!

Dispuut Forum en Keizersgrachtkerkgemeente herdenken!

Bloemen bij gedenksteenSinds 1946 komen elk jaar op 4 mei rond 8 uur een groep jonge mannen van studenten dispuut FORVM bijeen bij een plaquette aan het gebouw Kerkstraat 111. Als elk jaar herdenkt het dispuut daar trouw haar reünist ds. Ferwerda.

Al heel wat jaren sluiten gemeenteleden aan om op deze plek, waar ds. Ferwerda en koster Van der Baan in de oorlog zijn gefusilleerd. En na de herdenking verzorgde de koster, eerst Omar Aguilera en de laatste jaren Henk Jan Bustraan, een kopje koffie met een koekje. Om na te praten en te denken over een toekomst in Vrijheid.

De herdenking komt voort uit de gebeurtenissen rond Dolle Dinsdag in september 1944. In de Keizersgrachtkerk had een

Solidariteitsfonds - jaarverslag 2019

Het nieuwe jaarverslag van het Solidariteitsfonds (Jaarverslag 2019) is beschikbaar. In dit verslag kunt u lezen dat het Solidariteitsfonds in 2019 ruim € 8500 heeft kunnen besteden ter ondersteuning van een tiental projecten wereldwijd, op het gebied van onderwijs, sanitaire voorzieningen, medische hulpmiddelen, drinkwatervoorziening en gereedschap voor tuinbouw.
Dit alles is mogelijk dankzij de financiële steun van velen en hulp van veel vrijwilligers. Grote en kleine bijdragen die voor medewereldbewoners een wereld van verschil kunnen betekenen.

Het volledige jaarverslag kunt u hier lezen. Dat is zeer de moeite waard!

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

Carousel CK