Uitnodiging afscheid ds. Gerhard Scholte

Zondag 20 september 2020

uitnodiging Gerhard Scholte Plaatje

 Op zondag 20 september 2020 neemt

 ds. Gerhard Scholte

 afscheid als predikant van de Keizersgrachtkerk en gaat hij met welverdiend emiritaat. U bent van harte uitgenodigd deze feestelijke dag mee te vieren! Zoals het er nu naar uitziet, zullen we u ook in september voor de kerkdienst uitsluitend op aanmelding welkom kunnen heten. Maar de dienst is voor iedereen mee te vieren, via https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/kerkdienst-live. Aanvang: 10.30 uur. Aansluitend enkele korte toespraken.

Thema's voor diensten en voorbereidingsgroepen seizoen 2020 - 2021

Op startzondag 30 augustus kon dit jaar geen informatiemarkt plaatsvinden. In plaats daarvan maakte de Werkgroep Morgendiensten een fimpje waarin de thema's van de diensten en de voorbereidingsgroepen in worden gepresenteerd!

Bekijk hier deze film. Ziet er dat niet aantrekkelijk uit?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Werkgroep Morgendiensten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via dat adres kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan voorbereidingsgroepen.

Naar de kerk? Samen zingen?

Coronamaatregelen - hoe en wat

Sinds half juli kunnen we op basis van de geldende richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland weer naar de kerk en we kunnen daar ook weer samen zingen. Dat mag zelfs uit volle borst, maar op basis van o.a. de grootte van onze kerkzaal, de leeftijd van het gebouw en het aantal aanwezigen, mag dat gezamenlijk maximaal 15 minuten. Daarmee zitten we aan de 'veilige kant'.
In de praktijk zal dat betekenen dat we een aantal liederen gezamenlijk zullen kunnen zingen, de overige liederen zullen worden gezongen door een kleine groep mensen op het podium.
Mogelijk zal niet iedereen zich hier veilig genoeg bij voelen. Wie liever (nog) niet wil zingen of niet bij zingende gemeenteleden wil zitten, kan op de eerste galerij in het midden tegenover de kansel plaats nemen. Vanzelfsprekend blijft de viering ook online te volgen via de pagina kerkdienst live.

Ventileren
Omdat het afgeraden wordt om in een luchtstroom te zitten, zal er niet langer op de begane grond maar op de eerste en tweede verdieping aan de zijkanten geventileerd worden.

We doen het dus als volgt:

  • Er zijn ongeveer 30 personen bij de viering aanwezig. Dit is exclusief de ‘medewerkers’ zoals de voorganger, liturg(en), voorzangers, ambtsdrager, coördinatoren etc.
  • Reserveren is nodig, ook i.v.m. de mogelijkheid tot zingen. Een e-mail of telefoontje volstaat. Lees daarom het stukje ‘Reserveren voor de zomerdiensten’ (zie hieronder) goed door, of vraag er naar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Een aantal liederen kan gezamenlijk worden gezongen. De overige liederen worden gezongen door enkele gemeenteleden vanaf het podium vooraan in de kerkzaal.

Gebruiksplan

Het gebruiksplan vermeldt alle details en gang van zaken rond de diensten. Het is in juni opgesteld door de Wijkraad en op 15 juli voor het laatst bijgewerkt. Als het Moderamen in overleg met de stuurgroep WMD besluit tot wijzigingen in de gang van zaken, wordt dit verwerkt in het gebruiksplan.
Een gebruiksplan is als voorwaarde gesteld vanuit de overheid.

U kunt hier het volledige gebruiksplan voor de vieringen lezen.

Reserveren voor de komende diensten

Het uitgangspunt is eenvoudig: Vooraf aanmelden is nodig. Afmelden ook (indien van toepassing).
Voor reservering stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (beheer: Reina Steenwijk en Ineke Visser-Luirink). Als u geen computer heeft, geeft u de zondag(en) waarop u naar de dienst(en) wilt komen door via het telefoonnummer van de kerk: 020-626 68 68.
Geeft u zo vroeg mogelijk op welke dienst(en) u wilt bezoeken, maar uiterlijk op donderdagavond vóór de desbetreffende zondag. U kunt ook (graag zelfs!) voor een aantal weken tegelijk aanvragen indienen.
U geeft uzelf op en eventueel mensen met wie u een huishouden deelt of met wie u in één huis woont.
Bij de reservering en bij de ingang zal naar uw gezondheid gevraagd worden.

Bevestiging: Op vrijdagavond krijgt iedereen bericht die de zondag daarop welkom is. Ook degenen die helaas niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn omdat er teveel aanmeldingen zijn, krijgen bericht. Zij kunnen de dienst dan alleen via de online uitzending volgen.
Als u zich hebt aangemeld voor een dienst, maar op zaterdag vóór de betreffende dienst nog niets gehoord hebt, neemt u dan a. u. b. contact op.
Bent u toch verhinderd? Dan uiteraard graag afmelden, liefst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als er meer aanmeldingen dan 30 zijn, verdelen Ineke Visser-Luirink en Reina Steenwijk de plaatsen. Maatwerk en spreiding wordt nagestreefd, waarbij rekening wordt gehouden met mensen zonder goede computer(faciliteiten), mensen voor wie het bijwonen van de dienst met gemeenteleden mogelijk extra betekenis heeft en het aantal keren dat een dienst is bijgewoond. Het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ geldt uitdrukkelijk niet.
Vragen en toelichting: mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Na de dienst kunnen we toch in de kerk koffie drinken

Koffie en thee is er voor bezoekers na afloop van de dienst in de tuinzaal. U verlaat de kerkzaal zoals u bent binnengegaan, via de trappen voor de hoofdingang, en loopt als u koffie wilt drinken via de ingang Keizersgracht naar de tuinzaal, de tuin of zo nodig zaal 5.
In de tuinzaal staan tafels klaar met stoelen op 1,5 m afstand. Zowel vanuit de bar als de tafels onder het scherm wordt koffie en thee geschonken. Er is plek voor 30 mensen.
Bij mooi weer kunnen er 6 mensen in de tuin zitten, op de banken en wat losse stoelen. In zaal 5 staan 6 stoelen klaar, op 1,5 m afstand.

Keizersgrachtkerk in beeld – jullie bijdrage gevraagd!

KGKinBeeldBinnenkort zullen de vieringen in de Keizersgrachtkerk online met beeld en geluid te volgen zijn. De benodigde apparatuur kost veel geld en de Wijkraad vraagt jullie daarom om een extra gift.

Nu de komende periode nog niet alle gemeenteleden tegelijk in de kerk kunnen zijn, is het fijn dat de diensten thuis met beeld en geluid te volgen zijn. Daarnaast biedt dit een goede aanvulling voor familie en bekenden bij rouw-, trouw- en doopdiensten. Tenslotte gaat ook de aantrekkelijkheid om onze kerkzaal te huren, voor bijvoorbeeld congressen en referaten, omhoog.
We zullen dit geld als gemeente in belangrijke mate zelf bijeen moet brengen. Daarom vraagt de Wijkraad jullie om een extra financiële bijdrage over te maken naar IBAN rekeningnummer NL83 INGB 0004 6755 75
t.n.v. 'Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam'
o.v.v. 'bijdrage KGK in Beeld'.

Hartelijk dank voor jullie donaties!

Meer artikelen...

Carousel CK