Van harte welkom in de Keizersgrachtkerk

gaypride2012webIn de Keizersgrachtkerk komen mensen van alle leeftijden, van binnen én buiten Amsterdam, wel en niet protestants. We houden niet zo zeer vast aan één geloofsleer, maar laten ons inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.

Het hart van onze gemeente is de kerkdienst op zondagmorgen om 10.30 uur. Je bent van harte welkom!

Alleen online kerkdiensten

Kgk bloemen215 januari

Sinds 20 december 2020 is er geen mogelijkheid tot het bijwonen van kerkdiensten in de Keizersgrachtkerk. De Wijkraad heeft dit besluit genomen na het besluit van het kabinet op 14 december tot het instellen van weer een lockdown. Nu deze lockdown verlengd is tot 9 februari, wordt ook dit beleid t.a.v. onze kerkdiensten voorlopig tot die datum verlengd.

Sinds de zomer konden maximaal 30 kerkgangers via een reserveringssysteem aanwezig zijn bij een dienst in de kerk. Dankzij de aanschaf van een camera is het sinds de zomer echter ook mogelijk om de kerkdiensten via het internet op afstand bij te wonen (zie Kerkdienst Live). Voorlopig zal dit nu dus de enige manier zijn om in de Keizersgrachtkerk 'ter kerke' te gaan.

Als de lockdown voorbij is, zullen kerkdiensten weer bezocht kunnen worden. Vermoedelijk zal dan nog steeds gelden dat een beperkt aantal bezoekers de diensten kan bijwonen en zal het reserveringssysteem weer in werking treden.
We houden je op de hoogte!

KGK 2030 – het vervolg

randvoorwaarden voor het realiseren van wensdoelen

Op zondagmiddag 7 februari willen we de volgende stap zetten in het proces van KGK 2030. In een Zoom-bijeenkomst (‘Gemeentevergadering’) zullen op een luchtige manier de samengebundelde wensdoelen gepresenteerd worden. Samengebundeld in ’vier lijnen naar de toekomst’:

  • Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier dan op zondag.
  • Lijn B: Een meer diverse samenstelling van de gemeente.
  • Lijn C: Creatieve vorm en inhoud van de kerkdiensten, met name de rol van muziek daarin.
  • Lijn D: Bezielde maatschappelijke betrokkenheid.

Elke lijn wordt duidelijk toegelicht, waarbij de achterliggende wensdoelen niet vergeten worden. Dat zijn immers de pijlers waarop de lijn gebouwd is.
De bedoeling is dat die wensdoelen op haalbaarheid onderzocht gaan worden. Voor elke lijn willen we een groepje enthousiaste gemeenteleden vinden die dat uitzoekwerk gaan doen. Wat is er voor nodig qua mensen, voorzieningen, tijd en geld? Op welke termijn zou het kunnen?
Het is dus NIET de bedoeling dat die groepen meteen aan het realiseren van die wensdoelen gaan, maar dat ze op een rijtje gaan zetten aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn, willen de doelen kans van slagen hebben. Op basis van hun bevindingen zal besloten moeten worden welke plannen we (eerst) gaan aanpakken en welke later of niet.
Voor de groepen zoeken we enthousiaste, betrokken mensen, maar niet per se nu al betrokken bij het terrein van de betreffende lijn. Dus je hoeft echt niet in de Werkgroep Morgendiensten te zitten of zelfs maar aan voorbereidingsgroepen te hebben meegedaan om je met lijn C te bemoeien. We kunnen een frisse blik goed gebruiken!

DUS: zondagmiddag 7 februari 15.00 uur, wees erbij, denk en praat mee!
Gebruik deze link of gebruik de Meeting ID: 845 1951 0905.
De gastvrouw/gastheer zal je dan binnenlaten.

Verbondenheid in coronatijd

woordweb 'wijsheid'

Wat is wijs? In de online-dienst over het apocriefe bijbelboek 'Wijsheid van Jezus Sirach' kwam deze vraag aan de orde. De online-kerkgangers konden zeggen welke woorden bij hen boven kwamen bij WIJSHEID.
51 kerkgangers reageerden direct, via een mentimeter, en we zagen live een woordweb ontstaan. Hieronder zie je het resultaat.

Wil je meer weten over de Wijsheid van Jezus Sirach? Kijk dan de dienst van afgelopen week terug via Youtube.
Komende zondag komen deze wijsheden nogmaals aan bod. Dan is het thema 'Zo zijn onze manieren'.

Nog even terug naar de kerststal

Nog even terugzien? Of had je 'm gewoon gemist?
Vóór Kerst was er een oproep om elkaar te ontmoeten in een digitale kerststal waar de coronaregels niet gelden. Zie hier (klik op de foto) het resultaat (dat ook in de dienst op kerstavond al te zien was).
Vijftig foto’s van 61 mensen, van jong tot oud, mannen, vrouwen, kinderen, van alle kleuren. Vakantiefoto's, verkleedpartijen, of gewoon het betere knip- en plakwerk. En hier kwamen zij allen tesamen. En zoals Robert Jan ook zei: “Voor degene die niet mee wilde of niet mee kon doen: ook jullie horen bij de kerststal. Sowieso meegedragen in ons hart!”
De voorbereidingsgroep had de voorpret al en heeft daar enorm van genoten!!! Nagenieten kunnen we nu allemaal.

Top2000-dienst - de 'making of'

Voor het derde jaar op rij vierden de Keizersgrachtkerk, de Protestantse Kerk Osdorp/Sloten en de Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden op de laatste zondag in december gezamenlijk een Top2000-kerkdienst. Nieuw was echter dat er dit jaar helaas niemand live bij kon zijn en de dienst alleen via Youtube gevolgd kon worden. Eigenlijk vereiste het daardoor meer repetitietijd dan voorheen - je wilt het natuurlijk graag zo goed mogelijk doen - maar door de lockdown viel dat nog niet mee. Toch is er evengoed nog wel heel serieus gerepeteerd en op verzoek heeft Ynke daar op Tweede Kerstdag een kleine vlog van gemaakt.

Overigens kun je de opname van de dienst natuurlijk nog een aantal weken via Youtube terugzien.

Kerstmusical 2020: De muur

Ondanks alle beperkingen hebben de kinderen ook dit jaar op kerstmorgen vol enthousiasme een kerstmusical uitgevoerd. Het ging over twee groepen kinderen, die heel dicht bij elkaar leefden, maar toch niets van elkaar wisten, doordat er een grote dikke muur tussen hen in stond. Het enige wat ze van de anderen wisten, was dat ze stom waren! Hoe ze dat wisten...?
Toen er op een dag een gat in de muur onstond, konden ze hun ogen niet geloven...

Aja's Bach van de week

Kgk Steenkuyl orgel

woensdag 20 januari: 'Der Tag der ist so Freudenreich' (BWV 605)

In het voorjaar van 2020, toen een nieuw coronavirus ons land in zijn greep hield, startte Aja Leemans, één van de organisten van de Keizersgrachtkerk, een nieuwe muzikale column: drie maanden lang speelde ze iedere week een orgelkoraal van Johann Sebastian Bach en plaatste de opname daarvan met een eigen inleiding op SoundCloud.
Vanaf Advent 2020 verschijnt er elke week weer een nieuwe column. Voortaan kunt u deze beluisteren op Aja's eigen website: www.ajaleemans.nl.

Pink Christmas kerkdienst: Nieuwe wegen

Op 20 december werd in de Keizersgrachtkerk de Pink Christmas kerkdienst gehouden. Veel kan door de huidige omstandigheden misschien niet doorgaan, maar deze viering gelukkig wel, al kon je er niet zelf bij zijn, maar alleen online meevieren.
Het was een mooie, sfeervolle viering, die volledig is terug te zien op Youtube via Keizersgrachtkerk LIVE.

In de dienst klonk ook het gedicht dat Sytze de Vries in 2014 speciaal voor de GayPride-kerkdienst schreef:

Kunst in de kerk: Hoda Jazayari

december 2020 - maart 2021

Oh, the lost certitude, oh, the fish lubricious
Slipped in the ponds of a mirror!
I am a smooth pond, now with the magic of love
From the mirrored ponds, find a path to me!

- fragment uit 'Fish', een gedicht van Ahmed Shamloo.

Vanaf 28 november 2020 tot eind maart 2021 kunt u in de Tuinzaal van de Keizersgrachtkerk werk van Hoda Jazayari bewonderen. Hoda is een schilderes, woonachtig in Tehran, Iran. Zij is familie van één van onze gemeenteleden.
Dit vertelt zij over zichzelf en haar werk:

“Van jongs af aan ben ik altijd gefascineerd geweest door literatuur, vooral

Vier lijnen naar KGK 2030

November 2020

In januari 2020 hebben (oud-)gemeenteleden van de Kgk aan elkaar verteld wat ze zo waarderen aan de Keizersgrachtkerk. In een aantal stappen zijn daar uiteindelijk acht bloeifactoren uit afgeleid en daaruit zijn weer wensdoelen geformuleerd.
In deze wensdoelen werden vier lijnen naar de toekomst zichtbaar. In bijgaand artikel worden de vier lijnen beschreven, met de onderliggende bloeifactoren en wensdoelen.

Meer artikelen...

  • 1
  • 2