Financieel jaarverslag Solidariteitsfonds 2022

Toelichting

  • Vergeleken met vorig jaar zijn de inkomsten fors gestegen. Zoals uit de jaarrekening blijkt komt dit door het grote aantal acties. Inclusief zomermarkt(vervanger van de vroegere Sinterklaasmarkt), kerstmarkt en koningsdag is er aan acties rond €5.000,- opgebracht. Uiteraard zijn we daar als Solidariteitsfonds erg content mee. Naast de acties zijn er een paar forse eenmalige giften binnengekomen. In vergelijking met vorig jaar zijn de opbrengsten uit de acties iets gedaald.
  • De vaste bijdragen zijn omhoog gegaan. In 2021 was de totale decemberbijdrage om en nabij anderhalf maal de overige maandbedragen, en dit jaar is dat ongeveer tweeëneenhalf maal de overige maandbedragen.
  • Dit jaar hebben we rond tweeduizend EURO meer aan projecten uitgegeven, het aantal projecten in 2021 was 14 en in 2022 waren dat er 17. Ten opzichte van 2021 zijn de bankkosten fors gestegen. Belangrijkste oorzaak is dat er bij een paar buitenlandse banken incidenteel extra kosten in rekening zijn gebracht. Komende jaren verwachten deze kosten niet meer te maken.

Financieel jaarverslag Solidariteitsfonds 2021

Toelichting

  • In 2020 bedroegen de inkomsten 7099. Dat was minder dan de jaren daarvoor. Oorzaken waren het wegvallen van een substantiële donateur door overlijden en een donateur die haar bijdrage stopte (inmiddels heeft ze in 2022 weer een fors bedrag gedoneerd) en corona.
  • In 2021 is het reguliere inkomen nog gedaald maar door een aantal acties is het totaal aan ontvangsten ongeveer gelijk gebleven. We zijn uiteraard erg blij met zoveel betrokkenheid van de Keizersgrachtkerkgemeente. Mooi ook om te zien dat het bedrag besteed aan projecten ongeveer gelijk is gebleven in 2020 en 2021. Omdat er meerdere acties zijn gevoerd is een apart overzicht bijgevoegd.