Hoe werkt het?

Bij het aanvragen voor steun van een project worden de onderstaande regels in acht genomen:

 • Verzoeken om steun kunnen worden verstuurd naar de secretaris van het Solidariteitsfonds.( Zie het tabblad Contact).
 • Een aanvraagformulier wordt gestuurd aan de aanvrager met gedetailleerde vragen betreffende het project.
 • Het project dient over een contactpersoon in Nederland te beschikken.
 • De aanvrager dient een duidelijk plan in met een gedetailleerde begroting.
 • Het Solidariteitsfonds ontvangt na realisatie van het project een verslag(bij voorkeur met foto's).
 • Als regel is de subsidie voor een project eenmalig.

When asking a request for support, the following points must be observed:

 • Requests for support can be sent to the secretary of the Solidariteitsfonds.( See sheet Contact).).
 • An application form will be forwarded to the applicant with detailed questions regarding the project.
 • The project needs to have its own contact person in the Netherlands.
 • The applicant has to provide a clear plan with a specified budget.
 • The Solidariteitsfonds will receive a report (preferably with pictures) after realisation of the project.
 • In principal a project will be supported one time only.