Solidariteitsfonds: Fotoreportage 2022

Ook in 2022 hebben we als Solidariteitsfonds weer een aantal mooie projecten ondersteund.

Hieronder ziet u per project het land van herkomst, naam van het project, een korte omschrijving en het gesponsorde bedrag.

 

India

Organisatie: Women Development

Doel: Naaimachines voor training

Donatie: €1100,-

 

 

 

 

India

Organisatie: SPRMMMM

Doel: Fietsen voor transport naar school

Donatie: € 900,-

 

 

 

Bangladesh

Organisatie: JW Support

Doel: Opvanghuis inventaris

Donatie: € 550,-

 

 

 

 

India

Organisatie: Mother Society

Doel: Onderwijs en opvoeding

Donatie: € 898,-

 

 

 

 

Ghana

Organisatie: Stichting Blocks

Doel: Bakoven voor de school

Donatie: € 900,-

 

 

Gambia

Organisatie: Jongerenproject Gambia

Doel: Waterreservoir bouwen

Donatie: € 1052,-

 

Senegal

Organisatie: School St Louis (Helga)

Doel: omheining Kleuterschool

Donatie: € 300,-

 

 

 

 

Oeganda

Organisatie: Divine Initiative

Doel: Borehole construction

Donatie: € 900,-

 

 

 

 

 

 

Oekraine

Organisatie: KA Vlaaanderen
Opbrengst Nette Toiletten

Doel: Medicijnen en voedsel

Donatie: € 1100,-

 

 

 

 

 

 

 

Moldavie

Organisatie: CNV
Opbrengst Nette Toiletten

Doel: Trainen vluchtelingen

Donatie: € 1100,-

 

 

 

 

Ethiopie

Organisatie:

Doel: Kleding en voedsel oorlogsslachtoffers

Donatie: € 250,-

Foto's van de projecten uit 2017

Ook in 2017 hebben we als Solidariteitsfonds weer een aantal mooie projecten ondersteund.

Hieronder ziet u per project het land van herkomst, naam van het project, een korte omschrijving en het gesponsorde bedrag.

 

Sol 2017 NIGER

Niger

Organisatie: Viva Sahel

Doel: Noodhulp bij de hongersnood.
Onder het motto "Bij een lege maag kan je niet leren"
Tot de nieuwe oogst.

Donatie: €400,-

 

 

Sol 2017 Zuid-Afrika

 Zuid-Afrika

Organisatie: St. Zulu Aid

Doel: Bouw toiletblock voor Grannies van aids wezen.

Donatie: €900,-

Projecten 2014 en 2015

Op deze pagina staan de projecten die in 2014 en 2015 door het Solidariteitsfonds zijn ondersteund.

De projecten uit 2014 zijn beschreven op deze pagina.

Voor de projecten uit 2015 hebben we een korte samenvatting gemaakt.

.Deze samenvatting kunt u zien door hier te klikken.

 

 

September 2014

Wat leuke berichten van projecten die wij in de afgelopen periode o.a. hebben gesteund.

Een bericht vanuit Tanzania waar organisatie WanaZiwi betrokken is bij het creëren van economische mogelijkheden voor en samen met een groep dove vrouwen.
Wij hebben hen in de afgelopen periode geholpen bij de aankoop van naaimachines. In kleine groepjes leren de kinderen het naaivak. Naast het leren van een vak ontvangen de vrouwen en meisjes ook onderwijs.
Zo is het mogelijk om op de kleine school hulp te bieden en mogelijkheden te creëren voor mensen met een beperking. Opgetogen schrijft men, dat na scholing de producten op de markt worden verkocht en dat daardoor de vrouwen in hun bestaan kunnen voorzien.

Het volgende verslag speelt zich af in Nepal.
In dat land is de organisatie Sponsortrek betrokken bij het geven van onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen. De kinderen zijn zeer leergierig en kunnen goed met computers overweg.
Om op moderne manier te leren hoe met diverse pakketten om te gaan was het noodzakelijk vernieuwingen door te voeren.
Bij dit project waren wij de helpende hand en men werd in staat gesteld om een aantal nieuwe computers aan te kopen.
De kinderen kunnen zich bekwamen en in de toekomst zich in een bestaan voorzien.

Nieuwsbrief vanuit Bangladesh.
De Stichting JW Support heeft de zorg voor een veertigtal straatkinderen zonder ouders.
De kinderen wonen bij elkaar in een huis van waaruit men naar school gaat.
Door de variatie in leeftijden worden er verschillende opleidingen gevolgd. De één gaat met zijn hakken over de sloot naar de vervolgklas en de ander slaagt op een bijzondere manier.
Je leest over gedragsproblemen dat behoort bij het ouder en zelfstandig worden.
Maar bij zo'n groot gezin is het vaak zoeken in de marge naar een oplossing en men is blij wanneer er resultaten worden geboekt. Ook valt het de organisatie niet altijd mee om het geheel financieel aan elkaar te knopen. Wij hebben hen geholpen bij de aankoop van leermiddelen en een tweetal computers.

Januari 2014

Wij kregen een leuke reactie vanuit Namibië.

Iwaterton namibe1n de hoofdstad Windhoek is door de particuliere stichting Wake Up een dagopvang voor kleuters en peuters gestart.
Namibië is een droog land, driekwart van het land bestaat uit woestijn. Verse groente en fruit zijn kostbaar, daar ze grotendeels uit Zuid-Afrika worden geïmporteerd. Belangrijk is het regenwater op te vangen om te gebruiken voor bevloeiing van de moestuin.
Het verbouwen van groente is de bron voor de dagelijkse maaltijden.
Door het zelf produceren van groente en fruit kunnen de dagelijkse kosten voor de maaltijden worden gereduceerd, daarmee ook de maandelijkse exploitatiekosten. Er heerst grote werkeloosheid en ouders die geen financiële middelen hebben om hun kind naar het daycare centre te laten gaan, kunnen door werk in de moestuin hun bijdrage leveren.
Het centrum biedt dagelijks aan 60 kinderen montessorionderwijs en een maaltijd.
Het centrum bestaat uit twee schoollokalen met keuken en een gemeenschapsruimte.
De ouwaterton namibe2ders betalen een bijdrage voor het onderwijs aan hun kind, financieel of in natura.
Wat hebben wij als Solidariteitsfonds gedaan?
Om de bevloeiing van de moestuin mogelijk te maken hebben wij een gift van € 900 op hun bankrekening overgemaakt.
Hierdoor waren zij in staat de aankoop van een waterton met het benodigde materiaal te realiseren.
Dit is één van de projecten waarbij wij in 2013 betrokken waren, dankzij financiële hulp van de donateurs.

Beter onderwijs in Ethiopie

eva ethiopieEva van Breevoort heeft in het kader van haar opleiding PABO, meegedaan aan een "Onderwijs Expeditie naar Ethiopie" via Edukans. Doel: In samenwerking met de lokale leerkrachten klassikaal onderwijs een nieuwe impuls geven en actieve werkvormen introduceren.
Het Solidariteitsfonds heeft hiervoor een gift van €250,-- gegeven (2014)

Tassen voor AIDS-voorlichting

tas1

In het westen van Zambia ligt het onvruchtbare Senanga district. Dit gebied heeft zwaar te lijden onder de HIV/Aids-epidemie.
Vrijwilligers worden via de stichting Zambridge opgeleid tot HIV/Aids-voorlichters die huisbezoeken gaan afleggen.
Het solidariteitsfonds doneerde €885.00 voor 40 tassen en een aantal schooluniformen voor weeskinderen. (oktober 2013.)

Naaimachines voor levensonderhoud

naaim2naaim3

In Savalou (Benin) krijgen jonge vrouwen via de stichting AJP, een training om kleding te maken. Als ze de opleiding hebben voltooid krijgen ze een naaimachine cadeau. Zo kunnen ze een eigen kledingbedrijfje starten en werken aan hun toekomst.
Het Solidariteitsfonds doneerde €900,-- (2011).

Impressie van de projecten 2018 van het Solidariteitsfonds.

Wij willen u graag informeren over de aangevraagde projecten van begin 2018.

In die periode werden bij het fonds een tiental aanvragen ingediend, waarvan wij een achttal financieel steunen met een totaal bedrag van € 7.883,-.

Een aanvraag hebben wij afgewezen, de aanvraag voldeed niet aan de uitgangspunten van het Solidariteitsfonds.

Verder hebben wij nog een lopende aanvraag waarop nog verdere informatie moet worden ontvangen.

Uit het Werelddeel Afrika kwamen acht aanvragen, vanuit Indonesië één aanvraag en dat zelfde geldt voor Mexico.

De aanvragen bestonden uit verzoeken voor het aanleggen van een waterput, het installeren van pompen zowel handmatig als elektrisch aangedreven.

Een verzoek om de aankoop van waterfilters mogelijk te maken.

Verder een verzoek van boerinnen die samen een coöperatie vormen tot aankoop van landbouwgrond om de exploitatie rendabeler te maken zodat men naast het voorzien in eigen behoefte ook producten naar de markt kan brengen voor de verkoop.

Voor schoolgaande kinderen het verzoek om kledingstoffen aan te kopen en daarna te confectioneren door plaatselijke mensen.

Een voorbeeld hoe het mes aan twee kanten snijdt.

Een verzoek uit Mexico om het mogelijk te maken creatief materiaal aan te kopen dat gebruikt kan worden bij het verwerken van traumatische ervaringen van kinderen die met elkaar in een kinderhuis verblijven en daar onderwijs genieten.

Over activiteiten die wij als werkgroep in de afgelopen periode hebben uitgevoerd leest u verder in dit blad.

Om nog meer informatie over het fonds te verkrijgen, bezoek onze website.

In de maand september hopen wij als werkgroep nieuwe aanvragen te bespreken en als het mogelijk is die ook tot uitvoering te brengen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en financiële ondersteuning.

 

Simon Bal.

Secretaris van het Solidariteitsfonds.