Waar komt het geld vandaan?

Veruit het meeste geld komt binnen via donaties. Dat zijn vaak helemaal geen grote bedragen, maar vele kleintjes maken één grote.

Daarnaast zijn er verschillende activiteiten om geld en aandacht te werven.
De belangrijkste daarvan zijn de jaarlijkse Sinterklaasmarkt en de toitettenactie op Koninginnedag/Koningsdag.

Sinterklaasmarkt
sintmarkt2013In oktober verschijnt de eerste oproep in de kerk om spullen in te zamelen.
Een paar weken vóór Sinterklaas is er dan de Sinterklaasmarkt waar de spullen verkocht worden. Maar er is ook allerlei lekers en er zijn spelletjes.
Omdat de Keizersgrcahtkerk kosteloos de ruimte beschikbaar stelt, blijft er heel wat geld over voor één van de projecten.

Toiletten op Koningsdag
Koninginnedag2011Al een aantal jaren biedt de Keizersgrachtkerk een 'schoon en fris toilet' aan op Koninginnedag/Koningsdag, uiteraard tegen betaling.
Ook is er wat te eten en te drinken.
Sommige mensen komen speciaal elk jaar even langs!
Zo maken heel wat mensen kennis met de Keizersgrachtkerk en het Soldariteitsfonds en aan het eind van de dag blijft er een leuk bedragje over om aan een project te besteden.

Lage kosten!

Lage kosten zijn natuurlijk geen inkomsten. Maar doordat het fonds bijna geen kosten maakt, komt bijna 99% van de inkomsten rechtstreeks ten goede aan projecten (Zie het jaarverslag). En dat is winst!

Het bestuur en de commissie van het Solidariteitsfonds bestaan geheel uit vrijwilligers, er zijn geen huisvestingskosten, geen feestjes en recepties.

Ook bij het selcteren van projecten wordt nauwkeurig gekeken of de verleende subsidie inderdaad terecht komt bij de mensen waar het om gaat.