Wat doet het fonds?

Het Solidariteitsfonds heeft als doel: het steunen van buitenlandse organisaties die mensen in achterstandsposities structureel toekomstperspectief bieden.
Het fonds verstrekt relatief kleine bedragen, vrijwel uitsluitend aan concrete, kleinschalige projecten.
Vaak gaat het om en project waar de aanvrager zelf aan meewerkt, of heeft gewerkt.
Daarmee blijven de lijnen kort en kan eenvoudig worden nagegaan dat het geld inderdaad volgens afspraak is besteed.

Iedereen kan een aanvraag voor subsidie indienen. Bij voorkeur wordt subsidie verleend aan personen die een herkenbare relatie met de Keizersgrachtkerk hebben. Zo blijft de betrokkenheid tussen de Keizersgrachtkerkgemeente en de Stichting gewaarborgd.

In het gemeenteblad Kerk in de Stad wordt regelmatig verslag gedaan van de actviteiten van het fonds.

Hoe werkt het?

Bij het aanvragen voor steun van een project worden de onderstaande regels in acht genomen:

 • Verzoeken om steun kunnen worden verstuurd naar de secretaris van het Solidariteitsfonds.( Zie het tabblad Contact).
 • Een aanvraagformulier wordt gestuurd aan de aanvrager met gedetailleerde vragen betreffende het project.
 • Het project dient over een contactpersoon in Nederland te beschikken.
 • De aanvrager dient een duidelijk plan in met een gedetailleerde begroting.
 • Het Solidariteitsfonds ontvangt na realisatie van het project een verslag(bij voorkeur met foto's).
 • Als regel is de subsidie voor een project eenmalig.

When asking a request for support, the following points must be observed:

 • Requests for support can be sent to the secretary of the Solidariteitsfonds.( See sheet Contact).).
 • An application form will be forwarded to the applicant with detailed questions regarding the project.
 • The project needs to have its own contact person in the Netherlands.
 • The applicant has to provide a clear plan with a specified budget.
 • The Solidariteitsfonds will receive a report (preferably with pictures) after realisation of the project.
 • In principal a project will be supported one time only.