Het jaaroverzicht van het Solidariteitsfonds Keizersgrachtkerk 2020.


Het afgelopen jaar is een heel bijzonder en zwaar jaar geweest voor de derde wereldlanden.
Door Covid 19 kwamen veel mensen zonder werk en daardoor ook zonder inkomen.
Ook konden we merken dat mensen veel tijd kwijt waren om in hun levensonderhoud te voorzien.
Normaal gesproken bestonden onze toegezonden aanvragen uit het ontwikkelen van werk- gezondheid- en leer en schoolaanvragen.
Maar in 2020 kwamen regelmatig verzoeken binnen om financiële ondersteuning bij de aankoop van voedsel.
Het uitgangspunt van het Solidariteitsfonds is om de mensen zelfstandig te maken in hun levensonderhoud maar met een lege maag valt er weinig te werken en daarom verleenden wij nu ook steun op het gebied van voeding.
Ook speelt politieke onrust en ook het ontstaan van oorlogsgeweld een grote rol.
Wij kregen meldingen van organisaties dat zij hun projecten moesten staken wegens de grote onveiligheid in hun gebied en dat daardoor ook het reizen van schoolgaande kinderen niet mogelijk is!
Maar gelukkig door jullie steun konden wij ook aanvragen op het gebied van o.a. onderwijs, schoon drinkwater en landbouw gereedschappen realiseren.
De financiële activiteiten voor het Fonds werden door Corona geblokkeerd, geen actie “Schone Toiletten” en ” Solidariteitsmarkt” . Het missen van deze opbrengsten is een behoorlijk gemis. Maar gelukkig zijn er ook voor dit jaar leuke initiatieven zoals de actie “ bloemen zaad”. Een gedeelte van de opbrengst is voor ons fonds.
Bij de genoemde activiteiten proberen wij het Solidariteitsfonds onder de aandacht te brengen.
De mogelijkheid van de goed functionerende website heeft het Fonds geholpen bij het verstrekken van informatie en het inzichtelijk maken van de projecten.
In het totaal was het mogelijk om 7 projecten te realiseren en
7 steunaanvragen positief te beantwoorden.
De totale uitgave bedroeg € 9450.00.

Foto jaarverslag 2020

 


1e Vanuit Mexico het verzoek van een kinderhuis om middelen voor creativiteit doeleinden te ondersteunen. De organisatie houdt zich bezig met getraumatiseerde kinderen onderdak te verlenen en door middel van spel en toneel het verleden te verwerken. Wij steunden hen met het bedrag
van € 900.00.
2e Vanuit Gambia het verzoek om medische noodhulp door de uitbraak van Corona, steun bedrag € 200.00
3e Uit Zuid-Soedan het verzoek om een bijdrage voor het installeren van een waterpomp bediening d.m.v. touwen, steun bedrag € 900.00
4e Deze aanvraag kwam uit Rwanda het dorp Kunda, de plaatselijke bevolking start het opzetten van een boerderij met varkens en kippen zodat zij zich in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Vanuit het Fonds en met een gift steunde wij het project met € 1400.00
5e Een verzoek van een kinderhuis uit Nairobi/ Kenia voor ondersteuning van levensmiddelen, dit is gehonoreerd met € 200.00.
6e Vanuit Zuid-Afrika Stichting Zulu Aid noodhulp, bijdrage van € 200.00
7e Een aanvraag vanuit Niger om doormiddel van waterfilters het rivierwater te gebruiken voor consumptie. Een bedrag van € 900.00 is beschikbaar gesteld.
8e Een verzoek van Stichting Nahid werkzaam in de stad Kabul/Afghanistan voor het inrichten van een naaiatelier zodat alleen staande vrouwen met hun kinderen een mogelijkheid krijgen zich in het levensonderhoud te gaan voorzien. Een steun bedrag van € 900.00 werd hen toegezegd.
9e Een verzoek van Tear Fund voor het lenigen van directe noodhulp, toegezegd € 200,00
10e Een scholen gemeenschap vanuit Mali verzocht het Fonds om een bijdrage voor het maken van opbergkasten en lesmateriaal toegezegd € 900.00
11e Een gezamenlijk initiatief van de Amsterdamse kerken om een kinderhuis in Zimbabwe te steunen met € 250.00 per kerkelijke gemeente ,toegezegd €250.00.
12e Een verzoek vanuit Kenia door de stichting Africa Family Foundation die de zorg draagt voor schoolgaande kinderen.
Er is behoefte aan hygiëne pakketten en voorlichtingsmateriaal een bedrag van € 900.00 stellen wij beschikbaar.
13e Een vraag vanuit Nepal door de stichting Sponsortrek voor de aankoop van leermateriaal mogelijk te maken, de totale kosten bedroegen € 250.00 dit hebben wij toegezegd.
14e Een volgend verzoek van de stichting Studenten Projecten Nepal om zaaigoed aan te kopen voor een bedrag € 250.00. Ook dit hebben wij toegezegd.
15e Een aanvraag van de stichting Viva Sahel werkzaam in Mali.
Door een storm en zware regenval is het dak van het schoolgebouw ingestort met een bedrag van € 900.00 kan men het dak vervangen en de kinderen kunnen dan weer naar school.
Wij stelden € 900.00 beschikbaar.
Samenvattend hebben wij in 2020 een totaal van 15 aanvragen met jullie hulp kunnen realiseren.
Wij bedanken al onze donateurs.
Het is dank zij jullie bijdragen toch weer gelukt om zoveel mensen te kunnen helpen.
Ook voor 2021 rekenen we weer op jullie hulp en betrokkenheid.

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekeningnr
NL89INGB0005487357
Kamer van Koophandel 41199642
RSN BSNnr 8167.65.157AMSTERDAM
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Reiny van Twillert
Secretaris: Simon Bal
Eerste penningmeester: Nico Brouwer
Tweede Penningmeester: Jos de Jong

Beloningsbeleid: Conform statuten ontvangen de bestuursleden geen enkele bezoldiging.

 

 

 

Financieel jaaroverzicht 2020.

De jaarcijfers over 2020 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2020   13.111,74
Donateurs, giften, activiteiten   7.099,16
Projecten 2020 10.050,00  
Bankkosten 169,36  
Banksaldo 31 december 2020 9.891,54  
 

  20.210,90 20.210,90

Amsterdam, april 2021
R. van Twillert, voorzitter.
Simon Bal, secretaris

Feest van solidariteit en hergebruik 2019

Opbrengst: € 1860,05 !

Zaterdag 16 november om 13.00uur gaan we open. Er wordt lekker gesnuffeld en gekocht. Ja de spullen krijgen weer een nieuw leven, Kadootjes worden ingekocht, met blije en tevreden gezichten vertrekken de mensen met gevulde tassen.
De keuken is weer erg belangrijk. Onder het genot van koffie en thee met, of lekkere soep, of broodjes kroket worden fijne gesprekken gevoerd. Ook met mensen die de KGK-kerk niet kennen. Op zondag gaat het als vanouds, kijken, eten en drinken en kopen! Het geld stroomt binnen. Het is een feest van ons allemaal.

Alles voor goede doel

Weken van te voren begint het al:

Inzamelen voor alternatieve Sinterklaasmarkt 2019

Het Solidariteitsfonds organiseert weer de Jaarlijkse KGK St-Solidariteits-Markt voor het goede doel, projecten in Afrika, Azië en Latijns America, op zaterdag 16 en zondag 17 november.

Een nieuw leven voor uw spullen
We willen weer veel verkopen zowel voor jong als oud. Maar daarvoor hebben we uw steun nodig. U heeft vast veel in de kast staan wat niet meer gebruikt wordt en dat is fijn voor ons.

  • Het is wel belangrijk dat de artikelen er goed uit zien
  • Naast speelgoed en kinderdingen mag je/u ook andere mooie verkoopbare spullen meenemen! Want het is voor jong en oud.
  • Eigen creaties (jam, koek, taart, zelf gemaaktje kadootjes etc)

Vraag familie, buren en vrienden of ze spullen kunnen missen. Iedereen kan en mag meedoen.
Niet alleen kunnen we de spullen goed gebruiken, ook ideeën voor leuke geld-wervende activiteiten zijn van harte welkom! En natuurlijk zijn er ook marktverkopers nodig. Laat je talenten zien!

Inleveren van spullen kan in de Keizersgrachtkerk, bij de koster Henk-Jan (tel. 6266868).

Zegt het voort!
Alvast bedankt namens het Solidariteitsfonds,

Simon Bal( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Reiny van Twillert (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Koningsdag en de KGK-toiletten

 

Foto1

Foto2

Foto3

27 april, de Keizersgrachtkerk is weer open. De banner met “Nette Toiletten” wappert goed zichtbaar over de Keizersgracht.
Mensen in nood kunnen hier naar het toilet, maar voor het goede doel moet men een euro betalen.
Honderden mensen komen langs. Ze zijn verbaasd dat dit in de kerk kan en mag.
Heel veel vinden het fantastisch dat de opbrengst voor het goede doel is. Vaak wordt er nog een extra fooi gegeven.
We hebben foldertjes van het Solidariteitsfonds.
Er wordt gevraagd: Waar komt het terecht en wat wordt er mee gedaan? Er klinken enthousiaste reacties over de projecten.
“Dat vindt ik nou goed dat een kerk dat doet; wordt vaak gehoord. Maar ook: Is dit geld voor Jezus, daar doe ik graag aan mee.
Vaak komen hele volle boten aangemeerd en moeten veel mensen heel nodig. Dan is het hard werken om het goed te laten verlopen en de toiletten ook weer schoon te krijgen.
Maar de blije en enthousiaste mensen geven ons een extra kick.
Het was een koude, soms wat regenachtige dag, We waren dus extra blij met de opbrengst: We hebben totaal € 1017,47 ontvangen.
Dankzij onze geweldige vrijwilligers kunnen we elk jaar het uitdagende KGK toiletten project doen. Iedereen van harte bedankt en weer tot volgend jaar.

Feest van de Solidariteit, 2018

 

Ruim twee projecten gefinancierd met € 2136,60. Wat een bedrag!

10 en 11 november. De drukte is voorbij, het feestgevoel blijft. We hebben het gevoel dat de Sints Solidariteits Markt steeds meer in het hart van de KGK-kerk zit. Zoveel mensen deden mee en waren betrokken. Dank je wel voor het geven van zoveel prachtige spullen. Dank je wel voor het kopen van de prachtige spullen!

Maar het gaf nog zoveel meer. Er was een super gezellige sfeer. Heerlijke kroketten, nu ook met de vegetarische. Van de meegebrachte koeken en taarten werd volop gesmuld,. De peren actie was een geweldig succes. Ja we konden mensen verleiden om de potjes peren en siroop te kopen, Dit voor de mensen die niets anders nodig hebben. Ja we blijven vernieuwen om onze opbrengst te vergroten. En hebben jullie die mooie sieraden gezien?

 

We deden mee aan de circulaire economie. Vele goederen krijgen een nieuw leven en staan nu ws op een nieuw plekje. Mooi om daaraan mee te werken. En dan al die boeken. Hoewel je boeken op de markt brengt, koop je toch weer een aantal andere boeken. Ruilen voor het Goede Doel,

 

Zoals misschien opgemerkt was, hingen er de tabellen waarop je kon lezen welke projecten er dit jaar gesteund zijn. 16 projecten van € 900,--. We zijn heel erg blij dat we, met de steun van voornamelijk KGK-leden, dit werk kunnen doen. Heel veel mensen uit verschillende werelddelen, voelen zich gesteund en krijgen zo een steuntje in de rug voor de goede en stimulerende acties die zij op touw zetten. Uiteindelijk gaat het daarom!!!

 

Dus nogmaals heel veel dank voor alles. Heel veel dank voor Henk-Jan, de koster die ons enorm geholpen heeft en aan onze geweldige Solidariteitsfonds-vrijwilligers, die altijd weer voor ons klaar staan.

Namens onze commissie van het Solidariteitsfonds

Reiny van Twillert

Impressie van de projecten 2018 van het Solidariteitsfonds.

Wij willen u graag informeren over de aangevraagde projecten van begin 2018.

In die periode werden bij het fonds een tiental aanvragen ingediend, waarvan wij een achttal financieel steunen met een totaal bedrag van € 7.883,-.

Een aanvraag hebben wij afgewezen, de aanvraag voldeed niet aan de uitgangspunten van het Solidariteitsfonds.

Verder hebben wij nog een lopende aanvraag waarop nog verdere informatie moet worden ontvangen.

Uit het Werelddeel Afrika kwamen acht aanvragen, vanuit Indonesië één aanvraag en dat zelfde geldt voor Mexico.

De aanvragen bestonden uit verzoeken voor het aanleggen van een waterput, het installeren van pompen zowel handmatig als elektrisch aangedreven.

Een verzoek om de aankoop van waterfilters mogelijk te maken.

Verder een verzoek van boerinnen die samen een coöperatie vormen tot aankoop van landbouwgrond om de exploitatie rendabeler te maken zodat men naast het voorzien in eigen behoefte ook producten naar de markt kan brengen voor de verkoop.

Voor schoolgaande kinderen het verzoek om kledingstoffen aan te kopen en daarna te confectioneren door plaatselijke mensen.

Een voorbeeld hoe het mes aan twee kanten snijdt.

Een verzoek uit Mexico om het mogelijk te maken creatief materiaal aan te kopen dat gebruikt kan worden bij het verwerken van traumatische ervaringen van kinderen die met elkaar in een kinderhuis verblijven en daar onderwijs genieten.

Over activiteiten die wij als werkgroep in de afgelopen periode hebben uitgevoerd leest u verder in dit blad.

Om nog meer informatie over het fonds te verkrijgen, bezoek onze website.

In de maand september hopen wij als werkgroep nieuwe aanvragen te bespreken en als het mogelijk is die ook tot uitvoering te brengen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en financiële ondersteuning.

Simon Bal.

Secretaris van het Solidariteitsfonds.

Koningsdag 2018

Koningsdag1

Het was weer zo ver: nette toiletten in onze kerk, opengesteld voor de passanten, tegen betaling van 1 euro.
Opbrengst voor een goed doel: projecten van het Solidariteitsfonds van onze kerk.

Henk Jan was al vóór 9 uur in de kerk en had koffie. Dineke kon nog vóór het klaarmaken van een grote pan champignonsoep, haar eerste kopje koffie drinken. De soep was al bijna klaar toen Jaap Boomsma en Klaas met een stapel flyers de straat op gingen om op de nette toiletten te wijzen.

Al gauw kwamen Paul Vlaanderen, Simon en Nellie, Nico, Tjada , Saarke, later Janneke, Agnes, Kees,Marcel en Reiny binnen.
Het was een hele klus om de traktatie, oranje tompoucen, op te eten. Het bleek het beste te gaan met tien vingers, wat voor veel plezier zorgde.

Koningsdag 2018: Keizersgrachtkerk voor de Hoge nood

Op 27 april is de Keizersgrachtkerk open van 12.00 tot 18.00 uur. Dit met een speciaal doel! Er hangt een groot spandoek met het opschrift "Nette toiletten"

De vrijwilligers van het Solidariteitsfonds zijn druk in de weer. Voor een euro mag je de kerk in en gebruik maken van het toilet. Maar er is ook een standje met leuke spulletjes en er is ook koffie en thee.

Wil je de kerk bekijken? Het kan allemaal. De opbrengst is voor het goede doel. We hebben de ervaring dat dit door de gebruikers heel erg op prijs wordt gesteld. Voor een 2e gebruik worden zelfs meer vrienden meegenomen!. We komen graag terug
en het zijn echt “nette toiletten”.

Ook dit jaar zal het KGK-Solidariteitsfonds deze euro’s gebruiken voor diverse projecten.

Zoals waterputten in Ghana, aankoop landbouwgrond in Congo en teken,- en schildermaterialen voor getraumatiseerde kinderen in Mexico.

De mensen van de projecten in al die landen ervaren de sponsoring als een steun voor hun enorme inzet daar.

Dus ook deze Koningsdag bent u/jij van harte welkom in het kleine kamertje van de Keizersgrachtkerk.

Wij ontvangen iedereen graag

Namens het Solidariteitsfonds

Reiny van Twillert

KGK-gemeentemaaltijd op 21 februari

Smaken van de wereld - KGK-gemeentemaaltijd op 21 februari, 18.30uur

gemmlt 1gemmlt2

 

 

Hartelijk welkom op de wereldmaaltijd van het Solidariteitsfonds.

Wij willen jullie verrassen met lekker eten, waarbij smaken vanuit verschillende delen van de wereld de zintuigen prikkelen. Inspiratie voor de gerechten halen we uit de landen, zoals Nicaragua, Mozambique of Zambia.

 

Een wereldmaaltijd, omdat wij daar, uit deze delen van de wereld, projecten gesteund hebben. Het geld wat naar deze bijzondere projecten is gegaan heeft echt een verschil gemaakt. We hebben in 2017 o.m. deze drie projecten in het kader van drinkwater gesponsord vanuit het Solidariteitsfonds. Henk Holtslag is onze contactpersoon en is heel direct bij het werk betrokken geweest.

 

Tijdens de maaltijd zal Henk Holtslag een korte impressie geven van de projecten. Er zijn waterputten gemaakt en waterfilters verstrekt. Toegang tot schoon water heeft het leven daar enorm verbeterd. Kunnen wij ons er iets bij voorstellen? Henk kan ons verhalen van ver vertellen. Op die manier komt de wereld wat dichterbij en deze verhalen zullen ons zeker verwarmen.

 

Na de maaltijd zal er ook nog gelegenheid zijn om met Henk door te praten over het hoe en waarom van de projecten. (van 20.00 tot 21,00u)

 

Wees dus van harte welkom.

Maar we willen graag weten of je komt ivm het koken.

Graag, geef dat even door?. Prijs maaltijd: € 5,--

 

Adres: Keizersgracht 566; Koster Henk/Jan: 020 6266868

Of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sinterklaasmarkt 2017

€ 1838.42 voor de projecten van het Solidariteitsfonds, Super!

De KGK Alternatieve Sint Markt was zeer geslaagd. Gezellig; bruisend. Prachtige spullen, mooie boeken, lekker eten en drinken. Maar bovenal weer heel veel mensen die zich gezamenlijk inzetten voor de projecten die het Solidariteitsfonds weer kan steunen.

Wat zijn de ingrediënten voor dit gezellige feest? Ik denk dat het vooral komt door traditie van “geven en delen”. Wat zouden we moeten beginnen als er niet een grote stroom van de meest prachtige spullen naar de KGK-kerk was gebracht en de dozen met de meest gevarieerde boeken. Daarvoor onze grote dank.

Vervolgens hopen wij op de vele kopers. Spannend of al deze spullen weer een mooie plek krijgen. Gaat die kringloop weer draaien? We hebben onze trucs: lekkere kroketten, soep en koffie en thee met heel veel lekkers. En dit voor een zeer schappelijke prijs. Ja, dat helpt. Familie en vrienden en buren werden opgetrommeld.
En ja hoor, ze zijn weer in groten

getale gekomen. Ook daarvoor onze dank.

En dan de markt?

Mensen vroegen of het wel een echte Sinterklaasmarkt was? Ja, ten dele. Sommige mensen kopen de spullen voor hun kadootjes. Maar daarbij is het vooral dat de spullen hergebruikt worden en dus weer een nieuw leven krijgen. Een alternatieve economie lijkt het, en hierbij vooral, dat mensen spullen kopen voor het goede doel, voor de mooie projecten van het Solidariteitsfonds.

Voorbeelden van projecten die we dit najaar ondersteunden zijn:

Meubilair voor opvanghuis voor straatkinderen in Recife in Brazilië met € 900,-- Omheining voor een inkomsten-verwervende tuin voor 600 vrouwen in Lamins Village in Gambia €900,--; En het opknappen en inrichten van een winkel, waar eigengemaakte producten verkocht kunnen worden, t.b.v. school en naaiatelier; Bakka, Bangladesh € 900,--. Wij kunnen met de opbrengst van deze markt twee van deze projecten subsidiëren.

De overgebleven spullen hebben allemaal een goede bestemming gekregen. De kinderspelen zijn naar de St. Vrolijkheid in Vijfhuizen gebracht voor asielkinderen. Een aantal dozen met mooie spullen zijn voor vluchtelingen en mensen die net een status hebben gekregen. En het laatste restje is naar de kringloop gegaan.

Extra blij zijn we met de vrolijke fijne sfeer in de Keizersgrachtkerk. Zoveel mensen hebben keihard gewerkt, want het is echt een klus. Zie onze foto collage!!! (Agnes)

Dus echt uit de grond van ons hart… hartelijk dank voor iedereen, en een warm applaus voor de onmisbare zeer hardwerkende vrijwilligers

Namens het Solidariteitsfonds

Simon Bal en Reiny van Twillert

Foto Sintmarkt 2017

  • 1
  • 2