Wat doet het fonds?

Het Solidariteitsfonds heeft als doel: het steunen van buitenlandse organisaties die mensen in achterstandsposities structureel toekomstperspectief bieden.
Het fonds verstrekt relatief kleine bedragen, vrijwel uitsluitend aan concrete, kleinschalige projecten.
Vaak gaat het om en project waar de aanvrager zelf aan meewerkt, of heeft gewerkt.
Daarmee blijven de lijnen kort en kan eenvoudig worden nagegaan dat het geld inderdaad volgens afspraak is besteed.

Iedereen kan een aanvraag voor subsidie indienen. Bij voorkeur wordt subsidie verleend aan personen die een herkenbare relatie met de Keizersgrachtkerk hebben. Zo blijft de betrokkenheid tussen de Keizersgrachtkerkgemeente en de Stichting gewaarborgd.

In het gemeenteblad Kerk in de Stad wordt regelmatig verslag gedaan van de actviteiten van het fonds.

Hoe werkt het?

Het Solidariteitsfonds heeft de volgende werkwijze bij het toekennen van subsidies aan projecten..

- Wanneer iemand een project aanmeldt, vragen wij gedetailleerde documentatie op door middel van een standaard aanvraagformulier.
- Van de aanvrager wordt een duidelijk plan verwacht met een gespecificeerde begroting
- Indien nodig vindt overleg plaats over de praktische uitvoering
- Wij verwachten, als de aanvraag gehonoreerd wordt, een terug-rapportage over de gang van zaken.
- Subsidies zijn in beginsel eenmalige bijdragen. In een enkel geval wordt er voor een tweede keer geldelijke steun verleend.