Noodhulp in Coronatijd

 

 

 

Het Solidariteitsfonds gaat in deze tijd door. Het is allemaal anders. We zijn niet zichtbaar. De startzondag, de Nette Toiletten op Koningsdag en ook onze Sints Solidariteitsmarkt gingen niet door. Echt jammer, we missen de gezellige drukte in de kerk, maar ook de fondswerving die geld in onze kas brengt.
We hopen dat volgend jaar alles wel weer door kan gaan, en anders komen we bij onze trouwe lezers voor steun aankloppen.

De projecten konden gelukkig wel doorgaan. We zijn bekend en de aanvragen kwamen binnen.
Er is wel een verschil: veel aanvragen waren er nu voor 'noodhulp'. Zoals bekend steunen we aanvragen met een concreet doel, iets wat voor de toekomst belangrijk is. Deze tijd is vaak directe steun belangrijk. De corona heeft de meeste projecten overvallen. Ineens vallen bronnen van inkomsten weg, werkgelegenheid stopt. Er is een lockdown, men moet in huis blijven. Er is behoefte aan water en zeep en ontsmettings middelen. Voedsel en noodpakketten, schoolboeken en materiaal, steun aan lopende projecten en steun aan straat kinderen.
Naast de concrete aanvragen gaan we ook in op de vraag om noodhulp. Omdat de organisaties aan iedereen die zij kennen om deze noodhulp vragen, hebben wij de regel dat we €200,- tot €250,- geven. Dat lijkt niet veel, maar men is er blij mee. Wij kunnen zo tot nu toe iedere aanvraag honoreren. We hebben projecten in Kenia, Gambia, Zuid-Afrika, Nepal, Niger en ook Kerkenteam Tear en een initiatief van een wijkgemeente uit Osdorp Sloten kunnen sponsoren.
We zijn blij dat we steeds weer een steuntje in de rug kunnen bieden ook in deze moeilijke tijden.

Verder hebben we nog een fotoverslag van projecten die we met uw hulp in 2019 hebben kunnen steunen. Voor het verslag klikt u hier .

Jaarverslag Solidariteitsfonds 2022

Bouwplaats  Bouwplaats

Waterpomp Borehole in Oeganda, met daarop het stempel van het Solidariteitsfonds

Het afgelopen jaar was weer vol met verrassingen.
In 2021 speelde de Corona een hoofdrol, hierdoor werden de derdewereldlanden getroffen door werkloosheid en daardoor voor veel mensen geen inkomen.
In 2022 speelde de oorlog in Oekraïne, gevolgen van deze oorlog in de derde wereld was gebrek aan voeding naast de zorgen over schoondrinkwater, gestegen bouwkosten en aanvullende zaken.
De aandachtspunten waren in 2022 gevestigd op het gebied van onderwijs, schoon drinkwater,

Jaarverslag Solidariteitsfonds 2021

In het kort


In de afgelopen periode constateerde het Solidariteitsfonds dat de Corona-epidemie een behoorlijke weerslag heeft ook in Derde Wereld.
Net zoals in 2020 waren er een behoorlijk aantal aanvragen die direct te maken hadden met deze epidemie.
Vooral de arme bevolking heeft veel te lijden onder deze uitbraak. In veel landen raakten mensen zonder werk, wat uiteraard direct gevolgen heeft voor hun inkomen.
Geen werk, geen geld, geen eten.
Vanwege de epidemie werden vaak beschermende kleding en hygiëneartikelen aangevraagd.
Op aanvragen die Corona-gerelateerd waren, hebben wij snel gereageerd, door directe financiële steun te verlenen.