Jaarverslag Solidariteitsfonds 2023

Bouwplaats  Bouwplaats

Waterpomp Borehole in Oeganda, met daarop het stempel van het Solidariteitsfonds


Ook dit jaar konden wij een 16-tal projecten financieel ondersteunen.
Zoals ieder jaar stelden wij ons de vraag, gaat het lukken om aan die geldelijke middelen te komen om al die aanvragen te honoreren.
Verbazend tot nu toe is dat het lukt door de vrijgevigheid van onze donateurs en blije gevers.
Zij starten kleine initiatieven o.a. door middel van het maken van handdoeken met een geappliqueerde naam, textiel schilderijtjes en o.a. prachtige tekeningen.
Maar ook niet te vergeten de gezondheidsproducten, zoals sapjes, gelei en stoofperen op sap, de verkoop van stekjes.
Verder kennen we onze jaarlijkse activiteiten zoals Koningsdag met de “Nette Toiletten” en niet te vergeten de Wintermarkt.
Wij zijn dan ook erg blij met al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Solidariteitsfonds.
De vragen vanuit de derde Wereld en ontwikkelingslanden is groot.

Jaarverslag Solidariteitsfonds 2022

Bouwplaats  Bouwplaats

Waterpomp Borehole in Oeganda, met daarop het stempel van het Solidariteitsfonds

Het afgelopen jaar was weer vol met verrassingen.
In 2021 speelde de Corona een hoofdrol, hierdoor werden de derdewereldlanden getroffen door werkloosheid en daardoor voor veel mensen geen inkomen.
In 2022 speelde de oorlog in Oekraïne, gevolgen van deze oorlog in de derde wereld was gebrek aan voeding naast de zorgen over schoondrinkwater, gestegen bouwkosten en aanvullende zaken.
De aandachtspunten waren in 2022 gevestigd op het gebied van onderwijs, schoon drinkwater,

Jaarverslag Solidariteitsfonds 2021

In het kort


In de afgelopen periode constateerde het Solidariteitsfonds dat de Corona-epidemie een behoorlijke weerslag heeft ook in Derde Wereld.
Net zoals in 2020 waren er een behoorlijk aantal aanvragen die direct te maken hadden met deze epidemie.
Vooral de arme bevolking heeft veel te lijden onder deze uitbraak. In veel landen raakten mensen zonder werk, wat uiteraard direct gevolgen heeft voor hun inkomen.
Geen werk, geen geld, geen eten.
Vanwege de epidemie werden vaak beschermende kleding en hygiëneartikelen aangevraagd.
Op aanvragen die Corona-gerelateerd waren, hebben wij snel gereageerd, door directe financiële steun te verlenen.