Het Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk

Al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw steunt het Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.

Op deze pagina's vind je alle informatie.