Impressie van de projecten 2018 van het Solidariteitsfonds.

Wij willen u graag informeren over de aangevraagde projecten van begin 2018.

In die periode werden bij het fonds een tiental aanvragen ingediend, waarvan wij een achttal financieel steunen met een totaal bedrag van € 7.883,-.

Een aanvraag hebben wij afgewezen, de aanvraag voldeed niet aan de uitgangspunten van het Solidariteitsfonds.

Verder hebben wij nog een lopende aanvraag waarop nog verdere informatie moet worden ontvangen.

Uit het Werelddeel Afrika kwamen acht aanvragen, vanuit Indonesië één aanvraag en dat zelfde geldt voor Mexico.

De aanvragen bestonden uit verzoeken voor het aanleggen van een waterput, het installeren van pompen zowel handmatig als elektrisch aangedreven.

Een verzoek om de aankoop van waterfilters mogelijk te maken.

Verder een verzoek van boerinnen die samen een coöperatie vormen tot aankoop van landbouwgrond om de exploitatie rendabeler te maken zodat men naast het voorzien in eigen behoefte ook producten naar de markt kan brengen voor de verkoop.

Voor schoolgaande kinderen het verzoek om kledingstoffen aan te kopen en daarna te confectioneren door plaatselijke mensen.

Een voorbeeld hoe het mes aan twee kanten snijdt.

Een verzoek uit Mexico om het mogelijk te maken creatief materiaal aan te kopen dat gebruikt kan worden bij het verwerken van traumatische ervaringen van kinderen die met elkaar in een kinderhuis verblijven en daar onderwijs genieten.

Over activiteiten die wij als werkgroep in de afgelopen periode hebben uitgevoerd leest u verder in dit blad.

Om nog meer informatie over het fonds te verkrijgen, bezoek onze website.

In de maand september hopen wij als werkgroep nieuwe aanvragen te bespreken en als het mogelijk is die ook tot uitvoering te brengen.

Hartelijk dank voor uw belangstelling en financiële ondersteuning.

 

Simon Bal.

Secretaris van het Solidariteitsfonds.