Jaarverslag Solidariteitsfonds 2021

In het kort


In de afgelopen periode constateerde het Solidariteitsfonds dat de Corona-epidemie een behoorlijke weerslag heeft ook in Derde Wereld.
Net zoals in 2020 waren er een behoorlijk aantal aanvragen die direct te maken hadden met deze epidemie.
Vooral de arme bevolking heeft veel te lijden onder deze uitbraak. In veel landen raakten mensen zonder werk, wat uiteraard direct gevolgen heeft voor hun inkomen.
Geen werk, geen geld, geen eten.
Vanwege de epidemie werden vaak beschermende kleding en hygiëneartikelen aangevraagd.
Op aanvragen die Corona-gerelateerd waren, hebben wij snel gereageerd, door directe financiële steun te verlenen.


Naast deze coronaverzoeken waren er verschillende aanvragen vanuit India: in het bijzonder steunverzoeken die betrekking hadden op de bevolkingsgroep de Dalits.
Zij zijn in het kastensysteem de groep onderaan de sociale ladder.
In het kaste systeem, wat niet meer gepraktiseerd mag worden, maar toch wordt toegepast behoort deze groep onder aan de sociale ladder.
Het overgrote deel van de verzoeken kwam uit het werelddeel Afrika.
Onderwerpen als landbouw, gezondheidzorg, vakorganisatie, onderwijs, en inrichting van schoollokalen beheersten de aanvragen.
Gelukkig beschikten wij ook dit jaar over voldoende financiële middelen en konden wij de aanvragen financieel ondersteunen.
Gelukkig waren de goede gevers het Solidariteitsfonds niet vergeten en konden wij onze taak op een adequate wijze uitvoeren.
In het afgelopen jaar konden wij onze grote activiteiten niet uitvoeren door de Corona epidemie.
Acties zoals “Nette Toiletten” en de Solidariteitsmarkt vonden niet plaats.
Wat blij waren wij met de Jongerenclub “Hand in Hand” die een heel project financieel voor een kinderhuis in Mexico bij elkaar sprokkelde in één woord geweldig.
Ook waren wij blij met de eigen productie van vruchten op sappen en de gezondheidsdranken op fles gebotteld.
Dit geldt ook voor de verkoop van baddoeken met naam, de textielschilderijtjes en allerlei knutselwerkjes en de verkoopveiling.
En niet te vergeten de blijde gevers en donateurs. Het blijkt dat het Solidariteitsfonds leeft onder de KGKers en al diegenen die het Fonds een warm hart toedragen.
Zo kon het fonds projecten steunen met een bedrag van € 10.133.00.
In één woord geweldig.

 

Terug naar de homepage

Informatie over de aanvragen 2021.

1. India Stichting SPRMMM India
Om in de stad Badvet gelegen in het Kadapa district.
Deze Zorgstichting zet zich in voor de Dalit gemeenschap die door het kastensysteem behoort tot de laagste sociale klasse.
Hun aanvraag had betrekking op vrouwen die door omstandigheden niet in staat waren om in hun in onderhoud te voorzien.
Om hun wel die mogelijkheid te bieden heeft de Stichting een programma ontwikkeld door het geven van onderwijs en een vakopleiding voor naaister.
Voor het praktische gedeelte was er behoefte aan naaimachines.
Het Fonds stelde € 952,- beschikbaar voor de aankoop van 10 naaimachines.

 

2. Stichting Elim Home werkzaam in Zuid-Afrika.
Het dorpje Elim ligt in de provincie Westkaap.
In Elim Home wonen 50 kinderen en volwassenen die gehandicapt zijn.
Van de overheid krijgt men wel een bijdrage voor de kinderen maar dat geldt niet voor de volwassenen.
En die laatste groep is groeiende.
Om de exploitatie sluitend te maken en de bewoners te voorzien in hun dagelijkse behoefte heeft de directeur een tuinbouwproject opgestart.
Men teelt er tomaten in kassen en daarnaast wordt er ook groente verbouwd.
De geoogste tomaten en groenten worden bij de supermarkten afgezet.
Genoemde activiteiten geven nog niet voldoende opbrengsten om de exploitatie dekkend te maken.
Daarom moet er geïnvesteerd worden in irrigatiewerken en zaaigoed.
Het Fonds stelde € 900,- beschikbaar voor de aankoop van zaaigoed.

 

3. Project Anapromed in het land Guinee-Bissau.
Anapromed is een organisatie die zich inzet voor huishoudelijke hulpen die geen formele status hebben.
Deze hulpen worden vaak niet of onderbetaald en ook vaak worden ze mishandeld of seksueel misbruikt.
De organisatie heeft verschillende demonstraties georganiseerd om hun problemen aan de overheid kenbaar te maken.
Het project Anapromed heeft met SOS-kinderdorpen een opleiding voor huishoudelijke hulpen opgestart.
Om al die activiteiten te realiseren was er behoefte aan een computer en een printer.
Wij stelde € 954,- beschikbaar voor de aankoop.

 

4. Stichting Bokemei werkzaam in Ghana in de stad Accra en omgeving.
Het hoofddoel van de Stichting is het geven van onderwijs en daarnaast een praktijkopleiding om de leerlingen een vak aan te leren.
De leerlingen krijgen op het gebied van ICT, meubel maken, catering en mode een opleiding.
Voor deze vakopleidingen zijn werkplaatsen ingericht.
Door de Corona raakten veel inwoners hun werk kwijt en daardoor ontbrak het hen aan financiële middelen om duurzame artikelen aan te kopen.
Om toch de exploitatie van de school dekkend te houden werd de aandacht verlegd naar het bakken en verkopen van brood.
De oude bakoven voldeed niet meer aan de eisen dus was een nieuwe nodig.
Voor de aankoop stelde het fonds € 900,- beschikbaar.

 

5. Stichting Babungo werkzaam in Kameroen in Babungo vallei.
Dit gebied wordt geteisterd door veel ziektes zoals Aids, hiv, Polio, Hepatitis en Malaria.
Door deze ziektes ontstaan bij kinderen veel lichamelijke afwijkingen.
De activiteiten van de Stichting in dat gebied behelzen onderwijs- en gezondheidsprogramma’s.
Veel vluchtelingen uit de omliggende landen trekken naar de vallei en dat brengt ook zijn problemen mee.
Door Covid 19 was er direct behoefte aan beschermende kleding en desinfectiemiddelen.
Het fonds stelde € 900,- beschikbaar.

 

6. Stichting Women Development Welfare
>Werkzaam in INDIA in de stad Karimnagar gelegen in de provincie Telanga.
De doelstelling van deze stichting is het geven van onderwijs zowel in de stad als in de provincie.
Voor één van de scholen waren leerboeken en schrijfmateriaal voor 200 kinderen nodig en met de steun van het Fonds konden zij de aankoop doen.
Voor de aankoop was een bedrag van € 897,- nodig, dit bedrag is door het fonds beschikbaar gesteld.

 

7. De aanvrager Partners Pays Dogan
werkzaam in Mali, ook in het onderwijs en zij beheren 70 scholen.
In Mali zijn weinig schoolboeken aanwezig en daardoor werken zij op een manier om eigen ervaringen van de kinderen te gebruiken voor taalonderwijs.
Door deze methode ontwikkelt men schoolboeken om zo de benodigde ervaringen op te doen.
Op één van die scholen is een model ontwikkeld die men in alle scholen wil gaan toepassen.
Door deze methode kunnen alle tekeningen en verhalen van de kinderen worden bewaard.
Om een school in te richten door het gebruik te maken van kasten met planken en voorzien van handgrepen, scharnieren, verf, schroeven etc. ontbrak de geldelijke middelen.
Het Fonds stelde € 900,- beschikbaar om dit te realiseren.

 

8. Projectnaam Association Bibliotheque Akplanon
Project in de stad Lomé in het land Togo.
De bibliotheek is het enige culturele centrum van een aantal provincies.
Gedurende de gezondheidscrisis vanaf 2020 waren zij gesloten en in september 2021 zijn ze weer gedeeltelijk opgestart tot december omdat het gebouw werd gesloten.
Er moest een andere ruimte gevonden worden en daarin zijn zij geslaagd.
Om de nieuwe locatie in te richten en de culturele activiteiten weer te gaan invullen was er behoefte aan boeken, documenten en materiaal voor de verschillende activiteiten.
Het fonds stelde een bedrag van € 860,- beschikbaar om dit te realiseren.

 

9. Kinderhuis Mexico.
Een heel bijzonder project had betrekking op een Kinderhuis in Mexico.
De kinderen “Hand in Hand” van de Keizersgrachtkerk onder leiding van Loes van Berkel gingen met elkaar aan de slag voor dit kinderhuis.
In het Kinderhuis wonen veel getraumatiseerde kinderen die door expressie en andere methodieken uit hun isolatie worden gehaald.
Met €830,-heeft het fonds hen in staat gesteld om die artikelen aan te kopen die voor genoemde activiteiten kunnen worden toegepast.

 

10. Een aanvraag uit Senegal.
Sinds een aantal jaren woont een van onze medewerkers bij Solidariteit activiteiten in dit land.
Al snel verdiepte zij zich in het onderwijs en kwam met een verzoek om een schoolterrein te voorzien van spelmaterialen en een omheining.
De school is gelegen aan een drukke doorgaande weg.
Door het plein zo in te richten kunnen de schoolkinderen veilig buiten spelen.
Wij stelden € 900,- beschikbaar voor het inrichten van het terrein.

 

11. Stichting Meraih Bintang
werkzaam in Indonesië in de kustplaats Pangandaran.
De plaatselijke bevolking voorziet in hun levensbehoefte door dag visserij.
Doordat ook de Corona epidemie daar toesloeg, bleven de toeristen weg en de vis die normaal aan de hotels werd verkocht vond geen aftrek door het weg blijven van de toeristen.
Met het gevolg dat de prijzen in stortten en de bevolking nauwelijks in hun dagelijks onderhoud kon voorzien.
De oude mensen en de gehandicapten werden daardoor extra getroffen.
Om hen toch te voorzien van eten en drinken was er behoefte aan maaltijd boxen.
Voor de aankoop had men een bedrag van € 350,- nodig. Het Fonds heeft de aankoop mogelijk gemaakt.

 

12. Stichting Blocks
werkzaam in het onderwijs in Ghana vroeg een bijdrage in schoolmaaltijden zodat de kinderen ondanks alle problemen, ontstaan door Corona, naar school konden gaan
Met een bijdrage van € 200,- van het fonds waren ze geholpen.

 

13. Coronahulp India
Van SPRMMM en Mother Society, beide voor ons bekende instellingen, kregen we een aanvraag voor beschermde kleding, hygiëne producten en aankoop van voedsel.
Ook in hun omgeving waren problemen ontstaan door Corona met een bijdrage van € 587,- waren zij geholpen.


Terugkijkend op 2021 mogen wij vaststellen, ondanks alle hobbels, dat wij toch in staat waren om op de aanvragen positief te reageren.

Namens het Solidariteitsfonds.
Simon Bal.

Gegevens over het Solidariteitsfonds

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekeningnr
NL89INGB0005487357
Kamer van Koophandel 41199642
RSN BSNnr 8167.65.157AMSTERDAM
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Reiny van Twillert
Plv Voorzitter: Janacy van Duijn Genet
Secretaris: Simon Bal
Eerste penningmeester: Nico Brouwer
Tweede Penningmeester: Jos de Jong

Beloningsbeleid: Conform statuten ontvangen de bestuursleden geen enkele bezoldiging.

Amsterdam, april 2022
R. van Twillert, voorzitter.
Simon Bal, secretaris