Jaarverslag Solidariteitsfonds 2023

Bouwplaats  Bouwplaats

Waterpomp Borehole in Oeganda, met daarop het stempel van het Solidariteitsfonds


Ook dit jaar konden wij een 16-tal projecten financieel ondersteunen.
Zoals ieder jaar stelden wij ons de vraag, gaat het lukken om aan die geldelijke middelen te komen om al die aanvragen te honoreren.
Verbazend tot nu toe is dat het lukt door de vrijgevigheid van onze donateurs en blije gevers.
Zij starten kleine initiatieven o.a. door middel van het maken van handdoeken met een geappliqueerde naam, textiel schilderijtjes en o.a. prachtige tekeningen.
Maar ook niet te vergeten de gezondheidsproducten, zoals sapjes, gelei en stoofperen op sap, de verkoop van stekjes.
Verder kennen we onze jaarlijkse activiteiten zoals Koningsdag met de “Nette Toiletten” en niet te vergeten de Wintermarkt.
Wij zijn dan ook erg blij met al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Solidariteitsfonds.
De vragen vanuit de derde Wereld en ontwikkelingslanden is groot.
Maar ook dit jaar lukte het ons om al die verzoeken te honoreren.
Natuurlijk vinden er ook afwijzingen plaats, omdat zo’n aanvraag niet aan de criteria van het Fonds voldoen.
Uitgangspunt is kleinschaligheid en de mogelijkheid aan kansarmen een bestaan mogelijkheid te bieden.
De aanvragen moeten een afgerond geheel vormen en het liefs met een contactpersoon vanuit Nederland werken.
Daarnaast vragen wij een inzicht in hun begroting en een terugrapportage. Deze moet voorzien zijn van foto’s over de gerealiseerde aanvraag.
Wij kunnen 2023 afsluiten met een positief gevoel en met een gezond financieel uitgangspunt voor 2024.
Alle gevers, donateurs, vrijwilligers en iedereen die een steentje bij droeg aan het positieve resultaat, daarvoor hartelijke dank.
Namens de Werkgroep Het Solidariteitsfonds.

Simon Bal.

Een overzicht van de aanvragen en de inhoud van die vraag.


1. Organisatie Divine Initiative, Uganda.

In het district waar zij werkzaam zijn is er grote behoefte aan hygiëne middelen. Zij zijn het gaan produceren en om dat mogelijk te maken was behoefte aan naaimachines, scharen en overige hulpmiddelen. De begroting gaf aan dat voor een bedrag van € 918,00 dit kon worden gerealiseerd.

2. Stichting Weeskinderen, Mali

Deze stichting schreef ons dat Malaria een groot probleem voor de kinderen is en dat zij behoefte hadden aan klamboes, geneesmiddelen en voorlichtingsmateriaal met een bedrag van € 815,00 werd dit gerealiseerd.

3. Little Angel Foundation, Madagaskar

Zij richten zich op onderwijs en werkgelegenheid voor vrouwen meisjes.
Zij wilden graag stoffen gaan produceren en hadden daarvoor nodig een weefgetouw en materialen omdat te gaan realiseren. Hun begroting gaf aan dat dit met een bedrag van € 900,00 mogelijk was.

4. Stichting JW Support, Bangladesh.

Deze stichting heeft een kinderhuis in Dacca de hoofdstad van Bangladesh. Hun vraag was, vervanging van de inventaris en linnengoed de kosten bedroegen € 750,00.

5. Stichting Partners Pays Dogon, Mali.

Zij beheren een aantal scholen en om verdieping in het onderwijs te krijgen wilden ze een bibliotheek voor schoolboeken opzetten, het benodigde bedrag bedroeg € 960.

6. Stichting Meraih Bintang.

Deze stichting is werkzaam in een vissersdorp op het eiland Java gelegen in Indonesië deden het verzoek om voor 60 kinderen nieuwe schoolboeken en schrijfbenodigdheden aan te kopen, het gevraagde bedrag van € 914,00 stelden wij beschikbaar.

7. Stichting Creatieve Projecten, hoofdstad van Mexico.

Zij zijn betrokken bij getraumatiseerden straatkinderen wilden graag de muziekinstrumenten laten repareren en een aantal vervangen, hiervoor was een begroting van € 625,00 ingediend.

8. Acram Foundation, Uganda.

Werkzaam in de omgeving van de hoofdstad Kampala. Richt zich op het geven van onderwijs en het verlenen van onderdak aan kinderen uit arme situaties.
De school beschikte niet over toiletten, hun ingediende begroting gaf aan dat zij met een bedrag van € 900,00 deze voorzieningen konden treffen.

9. Divine Initiative ,Uganda.

Zij vroegen dit jaar nogmaals om financiële ondersteuning om voor alleenstaande vrouwen die in hun dagelijks bestaan een kleine boerderij exploiteren drinkbakken voor het vee aan te schaffen. Totale kosten bedroegen € 900,00

10. Stichting WDWS, India

Deze stichting richt zich op vrouwen die in een achterstand verkeren maar door werkgelegenheid in hun bestaan kunnen voorzien. Zij vroegen gereedschappen, materiaal en een zaagmachientje aan tegen een bedrag van € 900,00.
Ze konden dan een werkplaatsje maken om zo bezems te gaan maken die ze kunnen verkopen.
Het geheel speelt zich af in India in de omgeving van de stad Hyderabad.

11. Lion Heart Foundation. Sierra Leone.

Via een gemeentelid kwam het verzoek binnen om mee te helpen bij de aankoop van zonnepanelen voor een ziekenhuis in Sierra Leone.
Door installatie van zonnepanelen kreeg men een gegarandeerde energievoorziening. Het diesel aggregaat kon dan buitenwerking worden gesteld en daarmee de exploitatiekosten naar een positief resultaat worden bijgesteld, voor de panelen stelden wij € 1000,00 beschikbaar.

12. Acram Foundation, Uganda.

De scholengemeenschap in Uganda deed een verzoek om het mogelijk te maken overblijf lokalen te bouwen voor de schoolgaande kinderen, kosten € 900,00.
De gedachten bij de werkgroep was om een gedeelte van de opbrengst “Nette Toiletten” daarvoor te bestemmen, dus gerealiseerd.

13 Acram Foundation, Uganda.

De school deed weer een noodkreet. Door ernstige regenval en overstromingen was het dak en een gedeelte van de muren ingestort, daardoor was het geven van onderwijs niet meer mogelijk. Wij besloten om toch het geheel te laten herstellen en ook dat te betalen uit de geweldige opbrengst van de “Nette Toiletten”. Bouwkosten € 900,00.

14. Stichting Bokemei, Ghana.

Een scholengemeenschap in Ghana stelde de vraag of het mogelijk was om financieel bij te dragen aan het maken van speelmateriaal.
De jeugd van de KGK onder leiding van Loes verkochten allerlei artikelen zodat wij € 375,00 aan de Stichting konden overmaken.

15. Acram Foundation, Uganda.

Het betrof hier Noodhulp. De scholengemeenschap Acram Foundation werd getroffen door een noodlottig ongeval van de inspirator en directeur van de school.
Bij een busongeluk werd zij ernstig verwond en zij leek te herstellen maar dat geluk was niet voor haar weg gelegd.
Na een korte tijd van revalidatie waarbij een rolstoel nodig was, is zij kort na die revalidatie overleden.
Het tragische in het geheel is dat ziekenhuiskosten niet verzekerd waren en wanneer de rekeningen niet werden betaald er beslag zou worden gelegd op de landbouwgrond van de school.
En zonder landbouwgrond geen producten om te eten.
Wij hebben een urgente oproep gedaan voor financiële steun en gelukkig waren er gulle gevers zodat wij verrast werden met een bedrag van € 1200,00, zodat voor de overige zaken via het Solidariteitsfonds voor de rest van de kosten nog eens € 2435,00 werden vergoed!

Tot slot, het was weer een enerverend jaar.

Namens het Solidariteitsfonds.
Simon Bal.

Gegevens over het Solidariteitsfonds

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekeningnr
NL89INGB0005487357
Kamer van Koophandel 41199642
RSN BSNnr 8167.65.157AMSTERDAM
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Reiny van Twillert
Plv Voorzitter: Janacy van Duijn Genet
Secretaris: Simon Bal
Eerste penningmeester: Nico Brouwer
Tweede Penningmeester: Jos de Jong

Beloningsbeleid: Conform statuten ontvangen de bestuursleden geen enkele bezoldiging.

Amsterdam, april 2022
R. van Twillert, voorzitter.
Simon Bal, secretaris