Financieel jaarverslag Solidariteitsfonds 2023

Toelichting

Ook dit jaar is weer gebleken dat het Solidariteitsfonds sterk leeft in de Keizersgrachtkerk.
  • Vorig jaar hebben we een legaat ontvange van €5.000,-. Laten we het legaat buiten beschouwing dan kunnen we constateren dat de totale inkomsten ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk zijn gebleven. De vaste inkomsten zijn gedaald, maar de opbrengst uit de acties zijn met ongeveer eenzelfde bedrag gestegen .
  • Er is in 2023 een fors bedrag aan noodhulp gegeven aan Acram. Hierover kunt u meer lezen in het jaarverslag 2023 van onze secretaris.
  • De actie "Save Harriet" op de resultatenrekening is eveneens gelieerd aan de moeilijke situatie waarin de organisatie Acram zich bevond

Financieel overzicht 2023


Balans per 01-01-2023

Activa Bedrag Passiva Bedrag
Rekening ING €14.370,25 Eigen Vermogen €14.370,25


Balans per 31-12-2023

Activa Bedrag Passiva Bedrag
Rekening ING €14009,78 Eigen Vermogen 14009,78

Resultatenrekening 2023


Banksaldo 01-01-2023   €14.370,25
Donateurs en giften   €8.063,03
Opbrengst Acties   €2.399,20
Opbrengst Koningsdag   €1.940,50
Opbrengst Wintermarkt   €1.823,50
Projecten 2021 €11.752,00  
Bankkosten €399,70  
Noodhulp €11.752,00  
Banksaldo 31 december 2022 €14.009,78  
 

  €28.596,48 €28.596,48

 

Opbrengst acties

ActieBedrag
Verkoop kaarten €197,50
Bioproducten €189,50
Actie Save Harriet €1.300
Bokemei €350,00
Verkoop plantjes €57,50
Verkoop Vlierbessensap €304,70
Totaal €2.399,20

Amsterdam, mei 2024
R. van Twillert, voorzitter.
Simon Bal, secretaris

Amstelveen 10-05-2024

Nico Brouwer

Penningmeester