September 2014

Wat leuke berichten van projecten die wij in de afgelopen periode o.a. hebben gesteund.

Een bericht vanuit Tanzania waar organisatie WanaZiwi betrokken is bij het creëren van economische mogelijkheden voor en samen met een groep dove vrouwen.
Wij hebben hen in de afgelopen periode geholpen bij de aankoop van naaimachines. In kleine groepjes leren de kinderen het naaivak. Naast het leren van een vak ontvangen de vrouwen en meisjes ook onderwijs.
Zo is het mogelijk om op de kleine school hulp te bieden en mogelijkheden te creëren voor mensen met een beperking. Opgetogen schrijft men, dat na scholing de producten op de markt worden verkocht en dat daardoor de vrouwen in hun bestaan kunnen voorzien.

Het volgende verslag speelt zich af in Nepal.
In dat land is de organisatie Sponsortrek betrokken bij het geven van onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen. De kinderen zijn zeer leergierig en kunnen goed met computers overweg.
Om op moderne manier te leren hoe met diverse pakketten om te gaan was het noodzakelijk vernieuwingen door te voeren.
Bij dit project waren wij de helpende hand en men werd in staat gesteld om een aantal nieuwe computers aan te kopen.
De kinderen kunnen zich bekwamen en in de toekomst zich in een bestaan voorzien.

Nieuwsbrief vanuit Bangladesh.
De Stichting JW Support heeft de zorg voor een veertigtal straatkinderen zonder ouders.
De kinderen wonen bij elkaar in een huis van waaruit men naar school gaat.
Door de variatie in leeftijden worden er verschillende opleidingen gevolgd. De één gaat met zijn hakken over de sloot naar de vervolgklas en de ander slaagt op een bijzondere manier.
Je leest over gedragsproblemen dat behoort bij het ouder en zelfstandig worden.
Maar bij zo'n groot gezin is het vaak zoeken in de marge naar een oplossing en men is blij wanneer er resultaten worden geboekt. Ook valt het de organisatie niet altijd mee om het geheel financieel aan elkaar te knopen. Wij hebben hen geholpen bij de aankoop van leermiddelen en een tweetal computers.