Januari 2014

Wij kregen een leuke reactie vanuit Namibië.

Iwaterton namibe1n de hoofdstad Windhoek is door de particuliere stichting Wake Up een dagopvang voor kleuters en peuters gestart.
Namibië is een droog land, driekwart van het land bestaat uit woestijn. Verse groente en fruit zijn kostbaar, daar ze grotendeels uit Zuid-Afrika worden geïmporteerd. Belangrijk is het regenwater op te vangen om te gebruiken voor bevloeiing van de moestuin.
Het verbouwen van groente is de bron voor de dagelijkse maaltijden.
Door het zelf produceren van groente en fruit kunnen de dagelijkse kosten voor de maaltijden worden gereduceerd, daarmee ook de maandelijkse exploitatiekosten. Er heerst grote werkeloosheid en ouders die geen financiële middelen hebben om hun kind naar het daycare centre te laten gaan, kunnen door werk in de moestuin hun bijdrage leveren.
Het centrum biedt dagelijks aan 60 kinderen montessorionderwijs en een maaltijd.
Het centrum bestaat uit twee schoollokalen met keuken en een gemeenschapsruimte.
De ouwaterton namibe2ders betalen een bijdrage voor het onderwijs aan hun kind, financieel of in natura.
Wat hebben wij als Solidariteitsfonds gedaan?
Om de bevloeiing van de moestuin mogelijk te maken hebben wij een gift van € 900 op hun bankrekening overgemaakt.
Hierdoor waren zij in staat de aankoop van een waterton met het benodigde materiaal te realiseren.
Dit is één van de projecten waarbij wij in 2013 betrokken waren, dankzij financiële hulp van de donateurs.