Wensdoel C8

C8 De viering op zondag is een echte maaltijd aan een tafel.
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen? Er blijkt behoefte aan andere vormen voor de viering dan de standaard die vóór corona bestond. Ons is onbekend hoe groot het draagvlak hiervoor is.
Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien? In september 2020 werden de volgende wensdoelen geformuleerd door deelnemers aan de 'droombijeenkomst.'
  • Bij de viering een grote tafel waar iedereen samen aan kan vieren.
  • In 2030 delen we zondags niet 1 stukje brood, 1 slok uit de beker maar een maaltijd. Want tijdens de maaltijd ontstaan de beste gesprekken.
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden? Dit wensdoel kan strijdig zijn met wensdoel C4. De opmerking dat bij een maaltijd de beste gesprekken ontstaan roept de vraag op naar betekenis en inhoud van de viering.
Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?

Er is nader onderzoek nodig naar de wensen in de gemeente voor de viering. Ook lijkt het gewenst om toch nog weer eens te onderzoeken wat de viering in de christelijke traditie inhoudt (overigens is er in januari 2005 een serie diensten geweest met als thema “Vieren”, waarvan Martyn Mulder de coördinator was).
Gesprek over de viering in de gemeente breed voeren. Wat bedoelen we met de viering? Kijken naar hoe de viering zich ontwikkeld heeft.

Om de gedachten te bepalen voor de discussie over de viering geven we hier enkele overwegingen.

De viering blijft een vast onderdeel van de liturgie, maar we zoeken wel naar meer vrijheid en meer variatie van de invulling, onder andere een meer symbolische, en met goede theologische onderbouwing. Een maaltijd als viering op hoogtijdagen of bij speciale gelegenheden is prima, maar niet als nieuwe standaard.