Kringen en gespreksgroepen

Voorbereidingsgroepen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen in de Keizersgrachtkerk. Naast deze kortlopende gespreksgroepen is er ook een aantal structurele kringen en gespreksgroepen. Deze worden hieronder genoemd.
Kijk voor de exacte data van de diverse kringen in de agenda of in gemeenteblad Kerk in de Stad.


Gesprekskring op de dinsdagmorgen

Na een onderbreking van enkele seizoenen, maken we op 19 september 2017 een nieuw begin met een gesprekskring op de dinsdagochtend. We willen een begin maken met het net uitgekomen boek van Janneke Stegeman (Theoloog van het Jaar 2016) : 'Daar heb je hem weer'. 

Voor wie?

 • alle leeftijden! - een leuke mix van jong en oud
 • voor wie zich ’s avonds moeilijk kan vrijmaken

Bedoeling:

 • wijzer worden van elkaars (on-)geloofsinzichten,
 • elkaar veel te vertellen hebben,
 • er plezier in hebben naar elkaars verhalen te luisteren,
 • iets opsteken van wat langs komt: bijbel, video, inleiding.

Wat doen we?

 • gesprek nav Bijbelgedeelte,
 • uitwisseling van wat ons trof in boek, krant en wat we zelf verder inbrengen,
 • interessante en actuele zaken ( film, DVD etc.).
Waar en wanneer:

Data: dinsdag eens in de twee weken, vanaf 19 sept 2017
Plaats: Kerkstraat 107, zaal 5
Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Informatie en contact:

Gerhard Scholte
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-40486034

Bijbelleeshuizen

“Er zijn minstens zeventig manieren om een verhaal te interpreteren. Pas als je de zeventigste uitleg kent, mag je van de waarheid spreken!”

De Bijbelleeshuizen zijn bedoeld voor

 • mensen die meer willen weten van de Bijbel
 • mensen die eens willen weten wat er nu werkelijk en letterlijk staat
 • mensen die willen afrekenen met oude vastgeroeste dogmatische ideeën.
In de leeshuizen worden eens in de veertien dagen bijbelverhalen gelezen en besproken. De leeshuizen kunnen per keer bezocht worden, maar de praktijk leert dat mensen er graag meermalen terugkomen.
Per keer ligt een door de predikant vertaald(e) perikoop of verhaal voor, met daarnaast twee moderne vertalingen van hetzelfde gedeelte. Middels deze vertalingen krijgen de deelnemers inzicht in de meerduidige betekenissen van de grond- of sleutelwoorden, waardoor van meet af aan de mogelijkheid wordt geschapen om de teksten zelf vrij te interpreteren. Er is veel ruimte voor vragen en (geloofs-)gesprek.
Deze leeshuizen kennen een snel groeiende belangstelling en leveren een grote stimulans voor het theologisch kader van onze gemeente.

Er zijn twee Bijbelleeshuizen: er is een Bijbelleeshuis dat bijeenkomt op zaterdagochtend en er is er een dat bijeenkomt op woensdagavond. Zie voor de data de agenda.

Informatie en contact:

Gerhard Scholte
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-40486034

Belijdenis

‘Belijdenis doen’ is de uitdrukking voor iemand die tijdens een dienst openlijk voor zijn/haar geloof in God uitkomt. In het jongste verleden van de Keizersgrachtkerk kwamen mensen op de Paasavond naar voren voor een zegen en deelden dan in eigen woorden hun ‘waarom ik hier sta’ met ons. Maar het is ook mogelijk om dat op andere momenten in het jaar te doen.
De ‘belijdenis’ geldt voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waartoe de Keizersgrachtkerk behoort, als ritueel moment om openlijk te laten weten dat je je wilt aansluiten bij de gemeente van Jezus Christus.
Denk je hierover na, neem dan contact op met onze predikant Gerhard Scholte of sluit je aan bij de jongerengespreksgroep op de dinsdag.

Informatie en contact:

Gerhard Scholte
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-40486034

Jongeren ontmoeten elkaar

gesprekskring voor jongeren van +/-25 tot +/-30 jaar

 • Vraag je naar een beetje meer diepgang in je leven
 • laat je je graag aan het denken zetten
 • en doe je dat bij voorkeur met anderen?
 • Ben je tussen (ongeveer) de 25 en 30 jaar?
Doel:
 • jezelf beter verstaan, in het licht van de ander
 • met het oog op jouw leven van alledag
 • met het oog op wat jou in het leven te doen staat
 • ook als je belijdenis wilt doen
Wat doen we?

Geloofsopvoeding voor jonge ouders

5 avonden

Ouders met kinderen in de leeftijd van ± 4-8 jaar krijgen gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over:

 • Hoe je dat doet: je kind(eren) in aanraking brengen met een traditie die voor jezelf waardevol is gebleken?
 • Wat wil je daarvan aan je kinderen meegeven?
 • Op welk terrein vind je dat je je kinderen moet vrijlaten, op welke juist niet?
 • Welke kinderbijbel is geschikt voor jouw kinderen?
Verder hebben alle ouders ervaring opgedaan met hun eigen ‘geloofsopvoeding’ in de dagelijkse omgang met hun kinderen: wat is er leuk, wat is nuttig, en wat bleek ondeugdelijk aan die ervaringen?
We vertellen elkaar vooral veel verhalen, wisselen ervaringen uit en bestoken onszelf en de anderen met alle mogelijke vragen. En we doen aan de hand van voorbeeldmateriaal en bijbelverhalen inspiratie op.

Deze kring zal alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling. Laat daarom de predikant weten of je belangstelling hebt voor deze gesprekken.

Informatie en contact:

Gerhard Scholte
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel.: 06-40486034

Vrouwengroep

Zo'n vijf tot tien vrouwen komen om de zes weken bij elkaar (thuis) om te praten over verschillende onderwerpen die te maken hebben met geloof en de wereld om hen heen. Regelmatig staan zij stil bij de vraag hoe zij als vrouw gevormd zijn door verhalen uit de Bijbel en door hun geloofsopvoeding. Wat kan of wil je daarvan meenemen en wat wil of kan je loslaten of anders bezien? Vrouwen die zich aangesproken voelen en willen meedenken en meepraten, zijn van harte welkom!

Contactpersoon:

Jos Hesterman
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadsverlichting

Maandelijks meditatie-uur

stadsverlichting

"Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is". (Matt.5:14-15)

 

Iedere eerste maandag van de maand tussen 20.00 en 21.00 ben je welkom om gezamenlijk een uur lang met elkaar te mediteren. Vanaf 19.40 uur kan je –in stilte- binnenlopen; de toegang is gratis. Na afloop kan je in stilte weggaan of ervaringen met anderen uitwisselen, thee drinken, etc. Zie ook www.stadsverlichting.nu.