Wijkraad en Moderamen

De Keizersgrachtkerk is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De Wijkraad vormt het bestuur van onze gemeente en is als zodanig verantwoordelijk voor organisatie, beleid en beheer binnen de Keizersgrachtkerk. Leden van de Wijkraad zijn de predikant, vertegenwoordigers van de vaste werkgroepen, de afgevaardigde vanuit onze gemeente naar de Algemene Kerkenraad van de PKA en de leden van het Moderamen (zeg maar het dagelijks bestuur van de Wijkraad).
Het Moderamen bestaat momenteel uit:

  • Ineke Visser-Luirink, vertegenwoordiger naar Algemene Kerkenraad en waarnemend voorzitter
  • scriba (vacant)
  • Frits van den Boomgaard, penningmeester
  • Annelies Jans, predikant

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beheer

Wijkcommissie van Financiën en Beheer en het College van Kerkrentmeesters

De Beheergroep van de Keizersgrachtkerk houdt zich bezig met het onderhoud van de gebouwen en de tuin. Een klein aantal vrijwilligers zet zich in om het kerkgebouw en de bijbehorende ruimten in het achterliggende pand in de Kerkstraat in goede staat te houden, zodat wij en ook anderen dan de Keizersgrachtkerkgemeente van de ruimten gebruik kunnen maken.
Op stedelijk niveau gebeurt hetzelfde door het College van Kerkrentmeesters. Dit College houdt zich ook bezig met de financiën en andere materiële en personele zaken, waaronder het opstellen van begroting en jaarrekening, en adviseert de Algemene Kerkenraad van de PKA hier over.
Vanuit de Keizersgrachtkerk is Gerrit van Peursem de afgevaardigde naar dit college.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeentevergadering

De gemeentevergadering wordt door de Wijkraad of een werkgroep een enkele maal per jaar geraadpleegd over voorgenomen beleid, bijvoorbeeld over de thema's van diensten, benoemingen en financiële zaken.
Ieder die zich betrokken voelt bij onze gemeente is van harte welkom bij deze vergadering. Een gemeentevergadering wordt ruim op tijd aangekondigd via mondelinge mededingen, het Kg-Krantje en de website.

Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam

De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Het bestuur van de PKA wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad waarin alle wijkkerken zijn vertegenwoordigd.
Afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de PKA vanuit de Keizersgrachtkerk is Ineke Visser-Luirink.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Communicatie en Publiciteit

Goede en tijdige informatie is van groot belang in een gemeente waar zoveel activiteiten door zoveel mensen worden ontplooid. Voor al die informatiestromen zijn er verschillende informatiekanalen.

Het Jaarboekje dat in september verschijnt, wil een praktische wegwijzer zijn, een naslagwerk: Hoe zit dat en bij wie moet ik zijn?

In het gemeenteblad Kerk in de Stad, dat per seizoen 7 keer verschijnt, vindt u actuele informatie maar ook verslagen en impressies van gehouden bijeenkomsten, columns, aankondigingen, de 'agenda' en de nuttige (adres-)gegevens. Bovendien biedt 'KidS' een platform voor meningen en discussies.
Redactieadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor leden en abonnees staat 'KidS' op de zondag van verschijnen, gesorteerd op postcode en op naam, klaar om mee te nemen. Wie er die zondag niet is, krijgt de 'KidS' toegestuurd. Er zijn ook altijd voldoende ongeadresseerde exemplaren voor gasten en passanten.

Wekelijks zit in de liturgie het Kg-krantje ingevouwen: een 'intern' mededelingenblad voor oproepen en aankondigingen van activiteiten in en rondom de gemeente.
Redactieadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Daarnaast verschijnt er zo nu en dan een nieuwsbrief per E-mail. De nieuwsbrief geeft voor een brede groep belangstellenden een overzicht van activiteiten in de komende periode. Via de website kunt u zich op de nieuwsbrief abonneren.
Redactieadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via deze website, www.keizersgrachtkerk.nl, kunt u bovengenoemde en andere informatie terugvinden. Maar u kunt er ook 'live' naar de kerkdienst luisteren of een eerdere dienst nog eens terug horen.
Kopij voor berichten op deze website is van harte welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdens het intermezzo in de dienst worden mondelinge mededelingen gedaan, namens de Wijkraad. Bij uitzondering is er ruimte om zelf een persoonlijke wervende oproep te doen, bijvoorbeeld voor een nieuw te starten groep.

Naast de ingang aan de Keizersgracht hangt een vitrine,zodat ook voorbijgangers kunnen zien wat er zoal gebeurt in de kerk.

Onmisbaar blijft bij dit alles het prikbord, beneden in de gang: daar vindt u van alles: van geboortekaartjes tot concertaankondigingen, maar ook bijvoorbeeld de maandelijkse intekenlijst voor de gemeentemaaltijd.

Sociale Veiligheid

We willen graag dat u zich bij ons veilig voelt. Veilig om uw geloof te beleven en veilig om te zijn wie u bent. Daar doen we ons best voor. Maar natuurlijk gaat het ook wel eens anders dan we willen. Dat vinden we vervelend. Het liefst lossen we dat samen op. Maar soms is dat niet genoeg of niet (meer) mogelijk.

In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Deze vertrouwenspersoon werkt voor alle bij de PKA aangesloten kerken en pioniersplekken.

Meer informatie en contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunnen worden gevonden op www.protestantsamsterdam.nl/sociale veiligheid/.

Privacyverklaring Keizersgrachtkerk

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van de Keizersgrachtkerk.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Deze verklaring is gebaseerd op een model van de Protestantse kerk Nederland en na eerste invulling besproken in de wijkkerkenraad en (met wijzigingen) vastgesteld. In november 2020 zijn voor het laatst door de wijkkerkenraad wijzigingen in de privacyverklaring vastgesteld. Doel van de privacyverklaring is een goede beschrijving van de actuele situatie te zijn.

Voor vragen rond dit onderwerp en suggesties voor verbeteringen kunt u contact opnemen met de wijkkerkenraad (bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Ideeënbus

Ideeën zijn kostbaar, veel te kostbaar om verloren te laten gaan in je hoofd. Daar-om is er een ideeënbus in het leven geroepen.
Een idee kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de diensten, op de inrichting van de kerkzaal of op de manier waarop we zaken regelen in de gemeente. De ideeënbus is nadrukkelijk niet bedoeld als klachtenbus.
Als u een idee heeft, schrijf het op. Schrijf ook een telefoonnummer en/of (mail-) adres bij. Dan kunnen we zo nodig even overleggen.
Er staat een ideeënbus in de gang naar de benedenzaal en er is een digitale bus: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..