Sociale Veiligheid

We willen graag dat u zich bij ons veilig voelt. Veilig om uw geloof te beleven en veilig om te zijn wie u bent. Daar doen we ons best voor. Maar natuurlijk gaat het ook wel eens anders dan we willen. Dat vinden we vervelend. Het liefst lossen we dat samen op. Maar soms is dat niet genoeg of niet (meer) mogelijk.

In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Deze vertrouwenspersoon werkt voor alle bij de PKA aangesloten kerken en pioniersplekken.

Meer informatie en contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunnen worden gevonden op www.protestantsamsterdam.nl/sociale veiligheid/.

Welkom bij de Keizersgrachtkerk

In de Keizersgrachtkerk komen mensen van alle leeftijden, van binnen én buiten Amsterdam, wel en niet protestants. We houden niet zo zeer vast aan één geloofsleer, maar willen ons laten inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.
De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De PKA is op heel veel verschillende manieren aanwezig in Amsterdam om gestalte te geven aan Gods liefde.

Wijkraad en Moderamen

De Wijkraad vormt het bestuur van onze gemeente en is als zodanig verantwoordelijk voor organisatie, beleid en beheer binnen de Keizersgrachtkerk. Leden van de Wijkraad zijn de predikant, vertegenwoordigers van de vaste werkgroepen, de afgevaardigde vanuit onze gemeente naar de Algemene Kerkenraad van de PKA en de leden van het Moderamen (zeg maar het dagelijks bestuur van de Wijkraad).
Het Moderamen bestaat momenteel uit:

voorzitter (vacant)
Berendien Bos, scriba
Frits van den Boomgaard, penningmeester
Ineke Visser-Luirink, vertegenwoordiger naar College Kerkrentmeesters
predikant (vacant)

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beheer

Wijkcommissie van Financiën en Beheer en het College van Kerkrentmeesters

De Beheergroep van de Keizersgrachtkerk houdt zich bezig met het onderhoud van de gebouwen en de tuin. Een klein aantal vrijwilligers zet zich in om het kerkgebouw en de ruimtes in de Kerkstraat in goede staat te houden, zodat wij en ook anderen dan de Keizersgrachtkerkgemeente van de ruimten gebruik kun-nen maken. Op stedelijk niveau gebeurt hetzelfde door het College van Kerkrentmeesters. Dit College houdt zich ook bezig met de financiën en andere materiële en personele zaken, waaronder het opstellen van begroting en jaarrekening, en adviseert de Algemene Kerkenraad van de PKA hier over.
Vanuit de Keizersgrachtkerk is Ineke Visser de afgevaardigde naar dit college.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeentevergadering

De gemeentevergadering wordt door de Wijkraad of een werkgroep een enkele maal per jaar geraadpleegd over voorgenomen beleid, bijvoorbeeld over de thema's van diensten, benoemingen en financiële zaken.
Ieder die zich betrokken voelt bij onze gemeente is van harte welkom bij deze vergadering. Een gemeentevergadering wordt ruim op tijd aangekondigd via mondelinge mededingen, het Kg-Krantje en de website.

Algemene Kerkenraad

Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam

De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Het bestuur van de PKA wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad waarin alle wijkkerken zijn vertegenwoordigd.
Afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de PKA vanuit de Keizersgrachtkerk is Ineke Visser-Luirink.

Contactpersoon: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Communicatie en Publiciteit

Goede en tijdige informatie is van groot belang in een gemeente waar zoveel activiteiten door zoveel mensen worden ontplooid. Voor al die informatiestromen zijn er verschillende informatiekanalen.

Het Jaarboekje dat in september verschijnt, wil een praktische wegwijzer zijn, een naslagwerk: Hoe zit dat en bij wie moet ik zijn?

In het gemeenteblad Kerk in de Stad, dat per seizoen 7 keer verschijnt, vindt u actuele informatie maar ook verslagen en impressies van gehouden bijeenkomsten, columns, aankondigingen, de 'agenda' en de nuttige (adres-)gegevens. Bovendien biedt 'KidS' een platform voor meningen en discussies.
Redactieadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor leden en abonnees staat 'KidS' op de zondag van verschijnen, gesorteerd op postcode en op naam, klaar om mee te nemen. Wie er die zondag niet is, krijgt de 'KidS' toegestuurd. Er zijn ook altijd voldoende ongeadresseerde exemplaren voor gasten en passanten.

Wekelijks zit in de liturgie het Kg-krantje ingevouwen: een 'intern' mededelingenblad voor oproepen en aankondigingen van activiteiten in en rondom de gemeente.
Redactieadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Daarnaast verschijnt er zo nu en dan een nieuwsbrief per E-mail. De nieuwsbrief geeft voor een brede groep belangstellenden een overzicht van activiteiten in de komende periode. Via de website kunt u zich op de nieuwsbrief abonneren.
Redactieadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via deze website, www.keizersgrachtkerk.nl, kunt u bovengenoemde en andere informatie terugvinden. Maar u kunt er ook 'live' naar de kerkdienst luisteren of een eerdere dienst nog eens terug horen.
Kopij voor berichten op deze website is van harte welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tijdens het intermezzo in de dienst worden mondelinge mededelingen gedaan, namens de Wijkraad. Bij uitzondering is er ruimte om zelf een persoonlijke wervende oproep te doen, bijvoorbeeld voor een nieuw te starten groep.

Naast de ingang aan de Keizersgracht hangt een vitrine,zodat ook voorbijgangers kunnen zien wat er zoal gebeurt in de kerk.

Onmisbaar blijft bij dit alles het prikbord, beneden in de gang: daar vindt u van alles: van geboortekaartjes tot concertaankondigingen, maar ook bijvoorbeeld de maandelijkse intekenlijst voor de gemeentemaaltijd.

  • 1
  • 2