Verschillende manieren van voorbereiding van diensten

Al meer dan 40 jaar worden de diensten in de Keizersgrachtkerk (Kgk) voorbereid door gemeenteleden in overleg met de predikanten ('uitleggers') die in die diensten de uitleg verzorgen. Het uitgangspunt dat gemeenteleden de dienst (uit) maken is een kenmerk en kernwaarde van de Kgk. Ook het themarooster van alle diensten met maatschappelijke en bijbelthema’s wordt door de gemeente vormgegeven. Veelal worden thema’s in een serie van 3 diensten uitgewerkt. Ook zijn er thema’s die in één dienst aan de orde komen.

De voorbereiding van kerkdiensten kent verschillende vormen, namelijk:

  • Een voorbereidingsgroep
  • Een voorbereidingsteam
  • Het voorbereiden van een losse dienst

Bij het opstellen van het themarooster wordt in overleg met de groep coördinatoren en theologisch begeleiders meteen geprobeerd om de thema’s voor dienstenseries te verdelen tezamen met de voorbereidingsvorm. Belangrijk is dat de verschillende vormen gespreid over het jaar plaatsvinden. Het doel is om jaarlijks ongeveer 10 voorbereidingsgroepen/voorbereidingsteams in te plannen. Om mee te doen met een voorbereidingsgroep of -team is geen speciale kennis of kunde vereist. Iedereen is van harte welkom. De start van een groep of team wordt in de kerkdienst en in het KG-krantje aangekondigd.

Het actuele jaarrooster met een beschrijving van de thema's is hier te vinden.

Voor meer informatie over de thema's, het rooster en de voorbereiding van diensten kunt u contact opnemen met de Werkgroep Morgendiensten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Muziek in de kerkdienst

DiederickDiederick Koornstra is als muziekcoördinator verantwoordelijk voor de muzikale kwaliteit van de diensten, voor het toegankelijk maken van het liedrepertoire, voor het aandragen van nieuwe liederen.
Hij doet dat samen met de mededirigent Wilna Wierenga, de pianisten, organisten en zanggroepleden en Nellie Boerman, die op veel manieren administratieve en andere ondersteuning biedt. Voorbereidingsgroepen kunnen voor het opstellen van een liturgievoorstel een beroep doen op de dienstdoende dirigent voor wat betreft de liedkeuze en verdere muzikale invulling. De dirigent is ook aanwezig tijdens de eindfase van de voorbereiding van de dienst op de bijeenkomst van de Maandagavondgroep.

 

Contactpersoon:

Diederick Koornstra
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zanggroep

zanggroep 31-8 2014De zanggroep ondersteunt op zondag de 'gemeentezang'. Op woensdag wordt er geoefend. Er blijft dan genoeg tijd over om ook andere muziek in te studeren. Waar vind je een koor waar je wekelijks in een prachtige akoestiek mag zingen o.l.v. een professionele dirigent, zonder contributie te betalen? Kom gerust eens vrijblijvend langs. In alle stemgroepen is plek.

Het repertoire betreft meest vierstemmige kerkmuziek van een voor amateurs haalbaar nivo

'Repetities: woensdags 20:00 - 22:00, ingang Kerkstraat 107, bel 'Koor'

Het jaarlijkse zanggroepweekend is een gezellig gebeuren voor zanggroepleden en hun partners en kinderen, waarbij de repetities worden afgewisseld met wandelen in de duinen en op het strand, voetbal, lekker op het terras van de zon genieten, (nog meer) muziek maken en heerlijk eten.

Contactpersoon:
Diederick Koornstra
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stilteplek

stiltehoek2Achterin de kerkzaal is een half ronde nis.
Er hangt een schilderij.
Er staat een bloem.
Er branden kaarsen.
Een stille plek om even aandacht te hebben.
Om tot rust te komen.
Om te denken aan wie je lief is.
Om even niet te denken.
Een kleine ruimte waar het grote geheel weerklank kan vinden.

Daar ben je welkom. Na of voor een dienst. Om te zitten. Een kaarsje aan te steken. Te kijken. Te denken. Niets te doen.

Contactpersoon:

Christien Visch
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Liturgisch bloemschikken

Regelmatig is er liturgische of symbolisch schikking in de kerkdienst als aanvulling en/of ondersteuning van het thema dat in de dienst centraal staat. Een groepje mensen is daar intussen aardig in gespecialiseerd. Uiteraard kan een voorbereidingsgroep ook zelf aan de gang gaan -er zijn boeken over bloemschikken beschikbaar in de MAG-kamer. Je kan ook een beroep doen op mensen uit deze groep, ze helpen graag!

Contactpersonen:

Agnes Vlaanderen – Jansen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Ellen Genet (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

bloemen20090405