Diaconie

Als mensen aan Jezus vragen “Wanneer hebben wij U te eten gegeven toen U honger had en kleding toen U naakt was, te drinken toen U dorst had, en bezocht toen U in de gevangenis zat of ziek was, vreemdeling en wij namen U op?”, antwoordde hij: “Voorzover je het aan één van mijn minste mensen hebt gedaan, heb je het Mij gedaan.”
Daarmee geeft Jezus aan Zijn gemeente een opdracht. Later zijn mensen aangesteld t.b.v een eerlijke verdeling in de gemeente, de diakenen. In de KGK wordt door verschillende werkgroepen goed werk gedaan. De Diaconie van de Keizersgrachtkerk is een van die werkgroepen.
Onze diaconie zamelt geld in voor allerlei doelen die de landelijke of stedelijke kerk vaststelt, maar kiest ook een aantal doelen zelf. Een deel van de collectes blijft in eigen kas voor individuele hulpverlening.
Daarnaast kunt u zelf geld overmaken, bijvoorbeeld specifiek voor een van onze activiteiten. Het bankrekeningnummer staat onderaan in dit stuk.
Er is een leenpot waaruit mensen renteloos kunnen lenen als ze tijdelijk tekort komen.

 

Steun aan het Stoelenproject

Het Stoelenproject is een overnachtingsmogelijkheid voor dak- en thuislozen in het winterhalfjaar. We steunen dat project op drie manieren:

  • Er wordt een keer of acht per jaar gekookt voor een maaltijd die wat uitgebreider is dan de gebruikelijke soep met brood.
  • Wekelijks worden er zuivelproducten gebracht.
  • Jaarlijks wordt voor de kosten hiervan een Benefietconcert georganiseerd. Deze benefietconcerten zijn gratis toegankelijk, met de mogelijkheid om na afloop vrijwillig een financiële bijdrage te leveren. Zo heeft het Benefietconcert in april 2016 € 1671,- opgebracht.
    Hebt u belangstelling om een benefietconcert bij te wonen, stuur dan een e-mail, dan krijgt u een of twee weken tevoren een uitnodiging en informatie over de musici.

Vluchtelingen

Onze diaconie is, samen met andere vrijwilligers uit de Keizersgrachtkerk (als 'werkgroep Vluchtelingen') en samen met veel mensen van buiten onze gemeente betrokken bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen zonder papieren. Lees verder...

Andere projecten

We zamelen voedsel in voor de Voedselbank in Amsterdam-Centrum. Buitenlandse projecten worden gesteund via de collectes van Kerk in Actie, maar inzamelingsacties voor andere projecten buiten Nederland worden ook gedaan door het Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk.
En we zijn betrokken bij Samen Eén Amsterdam (of op Facebook), een project m.b.t. Interculturele contacten.

Steun

Als u de Diaconie praktisch wilt helpen bij enig project, neemt u dan contact op met Tineke Buitenhuis (contactpersoon).
Als u het werk van de Diaconie financieel wilt steunen, kunt u uw gift overmaken op ING-rekening NL25 INGB 0000870727, ten name van Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam. Zeer welkom!

Contact

Contactpersoon voor de Diaconie van de Keizersgrachtkerk is Tineke Buitenhuis   (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
De diakenen van de Keizersgrachtkerk zijn: Jouke Kramer, Fransje Eiselin, Tineke Buitenhuis, Marjolijn Nanninga en Anna Verbeek. Meestal kunt u ze ook treffen na de zondagse dienst in de Tuinzaal (met name bij de Wereldwinkel).