Keizersgrachtkerk 2030

Hoe ziet de Keizersgrachtkerkgemeente er uit in de toekomst, zeg in 2030? Hoe zou je willen dat het er dan aan toegaat in de gemeente? Welke waardevolle dingen zijn er dan behouden en welke toegevoegd?
In 2019 is een traject gestart met als doel in de Keizersgrachtkerkgemeente met elkaar na te denken over de toekomst van onze gemeente. Een groep gemeenteleden werkt er hard aan om de gemeente door dit traject te loodsen. Op deze pagina vindt u de artikelen die in dit kader gepubliceerd zijn.

 


KGK 2030 – volgende stap

Op zondagmiddag 7 februari is een volgende stap gezet in het proces van KGK 2030. De vier lijnen naar de toekomst en de bijbehorende wensdoelen werden gepresenteerd als moodboards.

 • Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier dan op zondag
 • Lijn B: Een meer diverse samenstelling van de gemeente
 • Lijn C: Creatieve vorm en inhoud van de kerkdiensten, met name de rol van muziek daarin
 • Lijn D: Bezielde maatschappelijke betrokkenheid

In verschillende groepen is gepraat over de randvoorwaarden om deze wensdoelen te realiseren. Een eerste stap in het proces tot de zomervakantie om in kleine groepjes deze randvoorwaarden verder te verkennen. Deze groepjes kunnen nog meer enthousiaste, betrokken mensen gebruiken. Je kunt je aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klik hier voor meer informatie over KGK 2030.

Hier zie je twee van de moodboards:

Vier lijnen naar KGK 2030

November 2020

In januari 2020 hebben (oud-)gemeenteleden van de Kgk aan elkaar verteld wat ze zo waarderen aan de Keizersgrachtkerk. In een aantal stappen zijn daar uiteindelijk acht bloeifactoren uit afgeleid en daaruit zijn weer wensdoelen geformuleerd.
In deze wensdoelen werden vier lijnen naar de toekomst zichtbaar. In bijgaand artikel worden de vier lijnen beschreven, met de onderliggende bloeifactoren en wensdoelen.

7 februari: KGK 2030 – het vervolg

randvoorwaarden voor het realiseren van wensdoelen

Op zondagmiddag 7 februari willen we de volgende stap zetten in het proces van KGK 2030. In een Zoom-bijeenkomst (‘Gemeentevergadering’) zullen op een luchtige manier de samengebundelde wensdoelen gepresenteerd worden. Samengebundeld in ’vier lijnen naar de toekomst’:

 • Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier dan op zondag.
 • Lijn B: Een meer diverse samenstelling van de gemeente.
 • Lijn C: Creatieve vorm en inhoud van de kerkdiensten, met name de rol van muziek daarin.
 • Lijn D: Bezielde maatschappelijke betrokkenheid.

Elke lijn wordt duidelijk toegelicht, waarbij de achterliggende wensdoelen niet vergeten worden. Dat zijn immers de pijlers waarop de lijn gebouwd is.
De bedoeling is dat die wensdoelen op haalbaarheid onderzocht gaan worden. Voor elke lijn willen we een groepje enthousiaste gemeenteleden vinden die dat uitzoekwerk gaan doen. Wat is er voor nodig qua mensen, voorzieningen, tijd en geld? Op welke termijn zou het kunnen?
Het is dus NIET de bedoeling dat die groepen meteen aan het realiseren van die wensdoelen gaan, maar dat ze op een rijtje gaan zetten aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn, willen de doelen kans van slagen hebben. Op basis van hun bevindingen zal besloten moeten worden welke plannen we (eerst) gaan aanpakken en welke later of niet.
Voor de groepen zoeken we enthousiaste, betrokken mensen, maar niet per se nu al betrokken bij het terrein van de betreffende lijn. Dus je hoeft echt niet in de Werkgroep Morgendiensten te zitten of zelfs maar aan voorbereidingsgroepen te hebben meegedaan om je met lijn C te bemoeien. We kunnen een frisse blik goed gebruiken!

DUS: zondagmiddag 7 februari 15.00 uur, wees erbij, denk en praat mee!
Gebruik deze link of gebruik de Meeting ID: 845 1951 0905.
De gastvrouw/gastheer zal je dan binnenlaten.

Stemmen op bloeifactoren

7 maart 2020

In januari hebben betrokkenen bij de Keizersgrachtkerk elkaar verhalen verteld over waarom ze de kerk waarderen. Uit die verhalen zijn bloeifactoren gedestilleerd, in totaal 88! Deze bloeifactoren zijn gegroepeerd en samengevat in 31 verschillende uitspraken. De komende tijd kunt u uw voorkeur aangeven over deze bloeifactoren. Welke uitspraken vindt u belangrijk en waar kunnen we volgens jou het best onze energie, tijd en geld in steken? Met andere woorden: Wat moet beslist mee naar de toekomst?
U kunt het formulier hier downloaden (of om een exemplaar vragen door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). In totaal kunt u zeven punten verdelen onder deze factoren. Dat mogen zeven punten op één factor zijn, maar je mag ze ook anders verdelen. Zet het aantal punten in het hokje voor de gekozen Bloeifactor!
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We gaan er vanuit dat iedereen maar één formulier invult!
Als u interesse heeft in inzicht hoe de 31 factoren tot stand gekomen zijn kunt u ons ook mailen.

Toekomstmuziek!

Januari 2020 - Bijeenkomsten over de toekomst van de Keizersgrachtkerk

Kgk2030
kgkHoe ziet de Keizersgrachtkerkgemeente er uit in de toekomst, zeg in 2030? Hoe zou je willen dat het er dan aan toegaat in de gemeente? Welke waardevolle dingen zijn er dan behouden en welke toegevoegd? Over deze en dergelijke vragen willen we het komende halfjaar in gesprek met iedereen die zich bij de Keizersgrachtkerk betrokken voelt. De eerste bijeenkomsten zijn in januari.
Daar willen we met elkaar uitwisselen op welke momenten we hebben ervaren dat we de kerk van waarde vinden. Momenten waarvan je weet: tóén wist ik waarom ik onderdeel ben (of was) van de KGK! Dat kunnen momenten zijn van korter of langer geleden. Het kan ook zijn dat je het er toen wel vond, maar nu niet meer. Ook dat willen we graag horen. Ieders verhaal is van waarde en draagt bij aan de beelden en ideeën over de toekomst. Iedereen vanaf 16 jaar die zich betrokken voelt bij de keizersgrachtkerk is welkom. Met de tieners en kinderen gaan we apart in gesprek.
We hebben al ervaren dat er veel energie en plezier uit dit soort gesprekken voortkomt.

In januari zijn drie eerste bijeenkomsten en het is de bedoeling dat mensen op één van die bijeenkomsten komen (niet op twee of drie). De bijeenkomsten vinden plaats in de benedenzaal van de Keizersgrachtkerk op de volgende data:

 • donderdag 16 januari: 20.00-22.00 uur
 • zondag 19 januari: 12.45-14.45 uur (na de kerkdienst, graag zelf een lunch meenemen)
 • dinsdag 21 januari: 20.00-22.00 uur

Vriendelijk verzoek om via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door te geven als je op een van de drie bijeenkomsten (en welke dan) aanwezig wilt zijn. Dit in verband met de organisatie.

Waarom eigenlijk
Het plan komt voort uit een gesprek in de kroeg tussen een aantal jongeren en jongerenwerker Robert Jan Nijland. In dat gesprek kwam naar voren dat jongeren zich afvragen welke rol de kerk in de toekomst voor hen zal hebben. Een aantal van hen heeft uitgesproken dat ze ‘oud/volwassen’ willen worden in de kerk, maar zij beseffen dat de kerk de komende jaren zal gaan veranderen (nieuwe dominee, nieuwe jongerenwerker, ouderen die ouder worden, etc.). Hoe kan het eigene van de Keizergrachtkerk behouden blijven en is er tevens ruimte voor vernieuwing?
Dit zou je kunnen aanvliegen vanuit mogelijke problemen, zoals: de kerk vergrijst, het lijkt alsof het vaste zondagse bezoek van kerkdiensten minder wordt, de invulling van allerlei taken is een uitdaging en er blijven kloven bestaan tussen jong en oud. Maar wij willen aan de andere kant beginnen: wat is er voor waardevols en hoe kunnen we dat versterken?
Ook op landelijk en plaatselijk niveau wordt er over de toekomst van kerken nagedacht, zowel de PKN ('kerk2025') als de PKA zijn daarmee bezig. Om het kostbare van de Keizersgrachtkerk te behouden is het goed om als kerkgemeente ook zelf na te denken over onze toekomst.

We geloven niet zozeer in het schrijven van een visiedocument en actieplan, de ervaring leert dat deze plannen veelal in een la verdwijnen. We geloven echter wel in het hebben van een gedeelde droom en visie, waaruit doelen, afspraken en acties kunnen volgen. We geloven dat de kerkgemeente met elkaar in gesprek enthousiast kan worden, door samen na te denken over hoe de toekomst er uit kan komen te zien. Een visie en plan moet leven in de harten van mensen, niet als woorden op papier (die echter ook nodig zijn). Het uitgangspunt is daarom de dialoog en het enthousiasmeren van mensen. Het hele proces zal een organisch proces zijn, waar mensen met elkaar in gesprek gaan over dat wat zij belangrijk vinden, over wat hen raakt en wat hen enthousiasmeert.

Hoe
We organiseren het proces via de methode van de ‘waarderende gemeenteopbouw’. Deze methode bestaat uit vijf stappen.

 1. Verzamelen: elkaar verhalen vertellen over wat je waardeert
 2. Verdiepen: zoeken naar de factoren die die waardering bepalen
 3. Verbeelden: dromen over de toekomst
 4. Vormgeven: voorwaarden vaststellen voor realisering van de droom
 5. Verbinden: dit beloven we elkaar

We kunnen er meer over vertellen, maar dat doen we niet. We hopen dat je instapt in het proces en daaraan mee wil doen. Onderaan deze brief staat verwijzing naar meer informatie.

Kort overzicht van wat er nog komt:

 • In de bijeenkomsten in januari doen we stap 1 en een deel van stap 2.
 • Op zondag 16 februari na de kerkdienst zetten we – met iedereen die daaraan mee wil doen – het vervolg van stap 2: uit de verzameling van genoemde factoren de gemene delers halen.
 • Op de zondagen 1, 8 en 15 maart kan iedereen bij die factoren – die dan in de gang van kerk zullen hangen - aangeven welke hij/zij de belangrijkste vindt.
 • Op zaterdag 18 april is er een bijeenkomst voor stap 3 waar we creatief onze dromen willen delen.
 • Stap 4 en 5 plannen we later.

Wie
Robert Jan Nijland heeft vanuit zijn gesprekken met de jongeren een projectvoorstel geschreven dat door de Wijkraad is overgenomen. Daarna zijn er gemeenteleden gevraagd om mee te doen en er heeft een oproep gestaan in het KG-krantje en 'Kerk in de Stad' om je aan te melden als je mee wilde doen met de organisatie.
Anje van der Heide, Fleur van der Wees, Herman Schalk, Mirjam Koedijk, Pien Koedijk, Robert Jan Nijland en Ynke Scheffer vormen samen de procesgroep, maar voor het uiteindelijke proces is het uitdrukkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken.

Meer informatie
Als je meer over de methode wil lezen, lees dan het boek Goede wijn - waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks, of google op internet.
Meer info over het project lees je in de laatste drie nummer van Kerk in de Stad:
KidS 332 - 'Beeld je de toekomst in: Keizersgrachtkerk 2030'
KidS 333 - 'Beeld je de toekomst in: Keizersgrachtkerk 2030'
KidS 334 - 'Uit de wijkraad en het moderamen'
Of spreek één van de procesgroepleden aan.

Voorbereiding voor de bijeenkomst in januari
Als voorbereiding kun je alvast nadenken over een concreet moment of concrete gebeurtenis waarop/waardoor je dacht/wist/voelde: dáárom ben of was ik betrokken bij de Keizersgrachtkerkgemeente.