Klimaatmars op 10 maart

8 februari 2019

Op 10 maart gaan we in Nederland de straat op voor een goed en eerlijk klimaatbeleid.
In navolging van België, waar op 27 januari meer dan 70.000 mensen de straat op gingen, omdat zij vinden dat hun regering het klimaatprobleem niet serieus neemt, is het nu de beurt aan Nederland.

Ook in ons land laten klimaatmaatregelen op zich wachten. In het regeerakkoord is het streven vastgelegd om de opwarming van de temperatuur op de Aarde tot ruim onder 2 graden te beperken, zoals vastgelegd in het VN-klimaatakkoord van Parijs. Daartoe moeten in Nederland afspraken gemaakt worden om in 2030 45 miljoen ton broeikasgas minder uit te stoten. Maar bij de onderhandelingen aan de zogenaamde ‘Klimaattafels’, het overleg tussen bedrijfsleven, overheden en belangengroepen, is gebleken dat de grote industriële uitstoters niet willen meewerken aan een CO2-heffing. Reden voor de milieuorganisaties om weg te lopen van dit overleg.

Veel burgers willen niet langer meer wachten op beleidsplannen. Hoe verder de Aarde opwarmt, hoe groter de kans is dat zich onomkeerbare veranderingen en zelfversterkende processen zullen voordoen. Dat is de reden dat er haast geboden is en dat rustig stap voor stap verduurzamen niet genoeg meer is.
Het kabinet moét keuzes maken en maatregelen niet op de lange baan schuiven. En de vervuilers moeten eerlijk betalen. Daarom deze Klimaatmars om onze ongerustheid te laten zien.

Ook de Nederlandse kerken doen mee aan de Klimaatmars op 10 maart!
Vanuit de organisatie ‘Groene Kerken’ zal de kerken gevraagd worden om mee te doen. Juist kerken en andere religieuze instellingen voelen zich betrokken bij het klimaat. Want vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang met de Aarde? Oefenen wij ons niet telkens opnieuw vanuit onze opdracht als gelovigen te leven in verbinding met de mensen om ons heen en de Aarde in het bijzonder?

Plaats en tijd
Kerken in Amsterdam starten om 12.30 uur bij een van de kerken die dichtbij de Dam gelegen zijn. De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt, onder andere op deze website. Daar starten we met een lied en krijgen we een zegen. Daarna gaan we samen op weg naar de Dam, startpunt van de mars.
Inzet zal zijn: ‘Wij willen een veilige toekomst voor onszelf, onze kinderen en alle schepselen op aarde. Het moet en het kan anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers, boeren, ja voor iedereen. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet!’

Initiatiefnemers van de klimaatmars zijn het FNV, Greenpeace, Milieudefensie, de Goede Zaak en de Woonbond, maar er sluiten zich steeds meer organisaties aan.

Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klimaat&Geloofgroep PKA

 

 

Janne van den Akker / Elske Scholte


Binnen de Keizersgrachtkerkgemeente bestaat een lange traditie van groen, milieubewust denken. Toen het besef van de toenemende gevaren door klimaatverandering steeds urgenter werd, is in 2013 binnen onze gemeente de Klimaat&Geloofgroep PKA opgericht. Deze groep wil klimaat-initiatieven binnen alle protestantse kerken van Amsterdam (PKA) stimuleren, maar natuurlijk vooral onze eigen kennis en mogelijkheden om daar wat aan te doen, vergroten.

Daartoe worden een paar keer per jaar informatieavonden georganiseerd over alles wat met klimaatverandering te maken heeft. Zo kwam iemand van Urgenda vertellen over de wereldwijde gevolgen, er was een avond over desinvesteren (hoe beleg je zo, dat je geld niet wordt gebruikt in de fossiele industrie?) en wordt er voor het komende seizoen een avond voorbereid over regionaal, duurzaam geteeld voedsel.

Ook doen wij regelmatig mee met demonstraties en acties (zoals in april 2016 en april 2017 met de People’s Climate March),

De Klimaat&Geloofgroep wordt in onze gemeente breed gedragen. Dat blijkt wel uit de gezamenlijke financiering van de zonnepanelen op het dak van de kerk.

Ook vinden er regelmatig kerkdiensten plaats waarin met elkaar nagedacht wordt over inspiratie om de wereldwijde bedreiging van onze aarde tegen te gaan. Als we geloven dat “God niet laat varen het werk van Zijn handen’, wat betekent dat dan? Voor ons praktische werk om ons in te zetten wereldwijd, lokaal en individueel? Hoe geef je woorden aan gebed bij zo’n wereldomspannende bedreiging?

Vorig jaar (2016) is onze Keizersgrachtkerk ‘Groene Kerk’ geworden. Daarin spraken we ons als gemeente uit om door te gaan op de lange weg naar duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering.

In de ‘Groene blaadjes’ van het gemeenteblad ‘Kids’ wordt in elk nummer verslag gedaan van onze activiteiten of van nieuws op het gebied van duurzaamheid en klimaat dat we met de gemeenteleden willen delen.

We hopen voor het komende jaar dat zoveel mogelijk mensen van binnen en buiten onze gemeente weer met ons mee gaan doen!

Contact: Janne van den Akker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Elske Scholte: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Keizersgrachtkerk is Groene Kerk - plannen

Op 3 juli 2016 werd de Keizersgrachtkerk officieel een Groene Kerk. We sluiten ons hiermee aan bij de Groene Kerkencampagne van Kerk in Actie en Tear. Om Groene Kerk te worden moet je als gemeente vertellen wat je al aan “groene” activiteiten hebt uitgevoerd (en dat wordt breed opgevat, inclusief zaken als Fair Trade) maar vooral wat je van plan bent het komende jaar te gaan doen. Bij onze plannen (zie onder) hebben we de nadruk gelegd op het thema Geld, maar we willen nog wel wat meer gaan doen dan dat.

De eerste bijeenkomst over geld zal zijn in januari 2017; dan komt een medewerker van Amnesty ons bijpraten over de Eerlijke Bankwijzer die dan net een update heeft gehad. Datum volgt nog.

De Klimaat & Geloof-groep fungeert nu dus ook als Groene Kerk-werkgroep, dat leek ons wel zo praktisch. Iedereen die ideeën heeft voor activiteiten die binnen het Groene Kerk-thema vallen is van harte welkom om Janne van den Akker, Elske Scholte of Christien Visch eens aan te spreken. Per mail kan ook: janne_akker <at> hotmail.com.

De tekst zoals we die op de website www.groenekerk.nl hebben laten zetten:

Wat we gaan doen
Na het installeren van zonnepanelen op de kerk in het afgelopen seizoen (2015 / 2016), willen we in het komende seizoen meer studeren op ‘geld’ d.w.z. op de financiële wereld, ‘groene’ beleggingen, en hoe je voorkomt dat je in fossiele brandstoffen investeert. Als kerkelijke gemeente willen we stimuleren dat de landelijke kerk en PKA ‘fossielvrij’ worden.

Wat deden we al
Onze gemeente heeft een jarenlange traditie van groen denken: er is vanaf de jaren ’80 een milieugroep geweest (kritisch inkopen, geen producten die slecht zijn voor het milieu). Sinds 3 jaar hebben we de Klimaat & Geloofgroep. De aandacht nu ligt meer op maatregelen ter voorkoming van klimaatverandering. Gezien de gevolgen van klimaatverandering voor ‘arme landen’ en toekomstige generaties is het klimaatvraagstuk voor ons een kwestie van rechtvaardigheid. Vanuit de Klimaat & Geloofgroep stelden we in 2015 al vragen aan de landelijke kerk over het kerkelijk beleid t.a.v. beleggen in de fossiele brandstof-industrie.
In de afgelopen jaren organiseerde de groep verder avonden met sprekers over klimaatverandering, biodiversiteit, transitie naar duurzamere maatschappij, enz. In september 2014 werd een interreligieuze klimaatmars georganiseerd die zich voegde bij Amsterdamse People’s Climate March.
In 2015 deed men mee aan de klimaatloop van Nederlandse kerken (die vooraf ging aan de klimaatconferentie in Parijs). In 2016 was de klimaatgroep betrokken bij de acties om voor de Keizersgrachtkerk 21 zonnepanelen aan te schaffen. Die actie werd in juni 2016 met succes afgerond.

A.s. zondag 29 nov. Klimaatparade vanuit Keizersgrachtkerk

Loop mee met de klimaatparade op 29 november en start in de Keizersgrachtkerk!

De Klimaatparade is de laatste grote klimaatmanifestatie voordat de klimaattop in Parijs begint. Deze optocht vertrekt vanaf het Museumplein in Amsterdam. Omdat de Keizersgrachtkerk daar vlakbij is, willen we na de kerkdienst met een groep vanaf de kerk naar het Museumplein lopen. We nodigen u en jou uit om mee te lopen! Gemeenteleden, maar ook de deelnemers aan de Klimaatloop (de klimaatpelgrimstocht die in de afgelopen weken plaatsvond, wie www.klimaatloop.nl) en alle anderen die graag met een boodschap van hoop op weg willen gaan zijn van harte welkom.

Uit Utrecht komt een delegatie van Oikos naar de Keizersgrachtkerk; zij brengen ook de Ark en de draagbaar mee waarmee we tijdens de Klimaatloop een reusachtig blok ijs meedroegen.

De dienst start om 10.30u, en om ongeveer 11.30u vertrekken we naar het Museumplein. We zullen een paar spandoeken bij ons hebben, maar neem er gerust zelf ook een mee. Er gaan ook kinderen mee; ter plaatse willen we zien hoe druk het is en of we hen veilig kunnen laten meelopen.

Het Museumplein is verdeeld in "blokken"; wij verzamelen in blok 16 (N.B. gewijzigd nummer!), voor het geval u later aanhaakt. Waarschijnlijk staan de blokken opgesteld aan de rechterkant van het Museumplein, gezien vanaf het Concertgebouw. De organisatie verwacht ongeveer 12.30 te beginnen maar het echte lopen start pas om 13u. De stoet loopt dan tot 15u, waarna er nog een naprogramma is. Dat is natuurlijk niet verplicht en onderweg afhaken mag altijd. De route en verdere informatie is na te lezen op www.klimaatparade.nl

Adres Keizersgrachtkerk: Keizersgracht 566 (tussen Leidsestraat en Spiegelstraat). Tram 5, 2 en 1 vanaf Centraal Station. Er is ook een deur direct aan de straat aan de rechterkant van de hoofdingang. 

Vergeet uw stoere schoenen en uw lunch niet, en graag tot zondag!

Vragen welkom bij Janne van den Akker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interreligieuze klimaatmars vanuit de Oude Kerk

 People’s Climate March, 21 september in Amsterdam

climate-march-kleinHet klimaat verandert, en overal ter wereld stijgt de roep om actie. Op zondag 21 september 2014 vindt de grootste klimaatmanifestatie ooit plaats, de People’s Climate March. Alle wereldsteden doen mee, inclusief Amsterdam.

In Amsterdam is om 18u een groot evenement bij het EYE Filmmuseum, met bijdragen van onder andere het Nederlands Blazers Ensemble en Freek de Jonge. In de uren daarvoor vinden er verschillende “marsen” plaats, uit allerlei hoeken van de stad en zelfs daarbuiten, die samenkomen bij het EYE.

“Het kan, als je het wilt” - een avond over duurzame energie, met Dennis van Berkel van Urgenda, 15 mei 2014

het kan...Draait Nederland al in 2030 helemaal op duurzame energie in 2030? Het moet, vanwege klimaatverandering. Maar veel beter nieuws is: het kan, als je het wilt! Dat zegt Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie. Met deze prikkelende boodschap (want wie wil zoiets nou niet?) presenteerde Urgenda kort geleden een nieuw rapport vol met heel concrete stappen die ieder van ons kan zetten.

Op donderdagavond 15 mei wasUrgenda-medewerker Dennis van Berkel te gast in de Keizersgrachtkerk, om dit inspirerende rapport toe te lichten en vragen te beantwoorden. Led-lampen, minder vlees, autodelen… Volgens Dennis zijn dat geen druppels op de gloeiende plaat, maar essentiële acties die de samenleving “van onderop” doen veranderen in een duurzame samenleving. Al die huis-, tuin- en keuken-acties bij elkaar zorgen voor een opgebouwde druk op bedrijven en de overheid, waardoor zij uiteindelijk wel moéten veranderen. Ga maar na, als straks iedereen zonnepanelen op zijn dak heeft, dan kunnen de fossiele energiebedrijven niet doorgaan alsof er niets aan de hand is.

Bekijk hier het Urgenda-rapport: http://www.urgenda.nl/rapport2030/

30 januari lezing Sjef Staps

Sjef Staps over klimaatverandering en hoop

Door je dagelijkse keuzes de wereld een stukje beter maken

Op 30 januari 2014 om 20.00 uur houdt Sjef Staps een lezing in de Keizersgrachtkerk. Het thema is: hoe hoop te houden op een mooie toekomst als de aarde gevaarlijk dreigt op te warmen en de oceaan verzuurt.
Staps, werkzaam bij het Louis Bolk Instituut voor duurzame landbouw en voeding, is auteur van het boek "Over de crisis niets dan goeds" (uitgeverij Christofoor, 2013). Voor dit boek interviewde hij een brede groep bekende mensen die goed op de hoogte zijn van de huidige ecologische crisis, waaronder oud-politici Jan Terlouw en Ruud Lubbers, chimpansee-onderzoekster Jane Goodall, zanger Herman van Veen en klimaatvoorvrouw Marjan Minnesma. Hij zocht naar de oorzaak van de schijnbaar onverschillige houding van een groot deel van de samenleving ten opzichte van de crisis rond klimaat en biodiversiteit. Hoe groot is de urgentie? Welke hoopgevende ontwikkelingen zijn er? Hoe kan iedereen vandaag werken aan betere toekomst? Wat dat laatste betreft zegt Staps: bijvoorbeeld door je dagelijkse keuzes. Welke producten koop je wel en niet, wat doe je in je vrije tijd, hoe verplaats je je door de stad.

Klimaatavond van 10 oktober 2013.

En wat daarna nog allemaal gebeurde...

De aanwezigen gingen uiteen in 3 groepen, die ieder hebben nagedacht wat zou graag aan zouden pakken in de komende tijd:

Groep 1 heeft zich verdiept in de rechtzaak die Urgenda gaat aanspannen tegen de Staat der Nederlanden. Digitaal hebben we onze handtekening gezet. De Dagvaarding zal op Woensdag 20 november worden ingediend bij de Hoge Raad in Den haag. Urgenda roept op om dat met zoveel mogelijk mensen te doen en vooral met zoveel mogelijk kinderen! Voor meer info: http://www.wijwillenactie.nl/?p=1021

klimaat-gezinDaarnaast heeft deze groep het jaarverslag van de Raad van Kerken bestudeerd op milieu- en klimaat-akties. Omdat deze erg summier waren heeft de groep, aan deze vertegenwoordiger van ook onze kerk naar overheid en media, een brief gestudeerd met het dringende verzoek zich beter te profileren op klimaatgebied.

Groep 2 heeft alle voor-en tegens van zonnepanelen besproken en de mogelijkheid van panelen op dak van de KGK of als dat niet kan, op een andere kerk. Met de optie om deze dan te laten adopteren door gemeenteleden.
Inmiddels heeft Paul Vlaanderen intensief onderzoek gedaan naar zonnepanelen op de kerk. Hij heeft een financiële berekening gemaakt en binnenkort komt iemand van Monumentenzorg kijken of het oude dak hiervoor geschikt is. Er is een brief verstuurd naar het Moderamen van de Wijkraad om hen te informeren en te vragen deze actie te steunen. Gemeenteleden zouden dan financieel mee kunnen participeren: 'Adopteer een zonnepaneel van de KGK"
Paul Vlaanderen heeft eenzelfde plan gemaakt voor de omzetting naar led-verlichting in de kerk. Ook hiervoor zullen gemeenteleden de mogelijkheid krijgen financieel te investeren.

Verder kwam een idee ter tafel in de tuin van de KGK vogelkasten te plaatsen.Vesper met vogelgeluiden en dierengeluiden..

Niet vergeten bij diensten: liturgie vastleggen om andere kerken te inspireren.

Idee: praatcafe's. Kerk kan een 'veilige omgeving' bieden om over een gevoelig thema als klimaatverandering te spreken met elkaar. Kijk bijv. naar het Willem de Zwijgercafe en het Doperscafe van de doopsgezinde kerk. Christiaan van Woerden weet hier meer van.

Idee: organiseren van een repair-cafe in de KGK. Mensen brengen kapotte spullen mee en leren van experts hoe ze te repareren.

Groep 3: (verslag is niet meer te vinden)
Idee: een weggeefboekenkast in de KGK
Zonnepanelen.

Van 28 oktober tot 8 november was de zeven-jaarlijkse vergadering van de Wereldraad van Kerken. Dit keer in Zuid-Korea in Busan. 35 vertegenwoordigers van allerlei Nederlandse kerkelijke organisaties waren daar aanwezig. Voor hun vertrek kregen zij allemaal van onze Klimaat&Geloofgroep een mailing met het dringende verzoek om het onderwerp zoveel mogelijk daar op de agenda te krijgen en om initiatieven tegen de klimaatveranderingen te ondersteunen. Direct al kregen we een aantal mails terug waarin men zei blij te zijn met onze initiatieven en hoopte om in contact te blijven. Het plan is om snel na te denken hoe we deze contacten kunnen vasthouden.

Vanaf de derde week van november beginnen we met de werving voor de 3 kerkdiensten over het 'klimaat' in februari.

Eerstvolgende bijeenkomst:
28 november in de Keizersgrachtkerk, maar dit keer in vergaderzaal 5 aan de Kerkstraat.

Klimaat en geloofgroep 10 oktober

Op donderdag 10 oktober komt de Klimaat & Geloofgroep van de PKA bij elkaar, om de politiek te mobiliseren om meer daadkracht te tonen in het werken aan oplossingen voor de klimaatcrisis. Daarnaast zal nagedacht worden over de mogelijkheden van duurzame veranderingen in de eigen leefomgeving.
Iedereen is van harte welkom!

Donderdag 10 oktober, 20.00 uur in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam

  • 1
  • 2