Klimaat&Geloofgroep

De Klimaat & Geloofgroep bestaat sinds 2013. Sindsdien timmert ze aan de weg om de bewustwording m.b.t. milieu- en klimaatproblematiek te vergroten o.a. door het organiseren van diverse acties. De groep komt ongeveer maandelijks bij elkaar.

"We hebben vanuit ons geloof vanzelfsprekend zorg voor mens en milieu en zijn bezorgd over de klimaatverandering en het onrecht dat het gevolg is van overproductie, uitbuiting en vervuiling. Ons geloof inspireert ons, appelleert aan ons en het is stimulerend om samen stappen richting vergroe-ning te zetten."

Ieder die met ons mee wil doen bij dit belangrijke en inspirerende werk, is van harte welkom!

KGgroepKlimaat & Geloofgroep (en belangstellenden) bij de Kaagbaan (interreligieus spiritueel moment met de pelgrims die meeliepen met de klimaatpelgrimage vanuit Polen en Zweden naar Glasgow op 10 oktober 2021)

 

Daniël van Duijn:

"In de Keizersgrachtkerk hebben we een klimaatgroep van mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Die begon in 2013 met het organiseren van informatieavonden. Groene kerk zijn is namelijk niet alleen een gebouw verduurzamen, het betekent bijvoorbeeld ook dat je de kerkgangers informeert over hoe je een groene levensstijl kunt ontwikkelen. Via crowdfunding kwamen er zonnepanelen op het dak. De gemeentemaaltijden werden vegetarisch met een veganistische optie. Dit voorkomt dierenleed en ontbossing. Het gaat ook over deelname aan de klimaatmars, groene theologie, fair trade producten kopen en het groen beleggen van je pensioen of verzekering."

Daniël van Duijn(Foto: PeterLowie)

Keizersgrachtkerk: een groene kerk

In 2016 is de Keizersgrachtkerk op initiatief van de Klimaat & Geloofgroep ‘Groene Kerk’ geworden, waarmee we ons als gemeente uitspraken om door te gaan op de lange weg naar duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. We hebben ons aangesloten bij de groene kerkenbeweging, via de website www.groenekerken.nl. Je kunt je als kerk groen noemen als je de intentie hebt om elk jaar een (grote of kleine) stap te zetten op het gebied van milieu. Zo wordt er in de Keizersgrachtkerk natuurlijk fairtrade koffie gedronken, liggen er zonnepanelen op het dak en zijn er regelmatig informatieavonden waardoor mensen geholpen worden om zelf milieubewuste keuzes te maken.

 

Annemarie van Wijngaarden was tot voor kort predikant bij de Ark in Noord. Inmiddels is zij met emeritaat en actief bij de Klimaat&Geloof-groep van de Keizersgrachtkerk. Vandaaruit is zij nu ook voorzitter van de werkgroep Groene Kerk van de PKA, de Protestantse kerk Amsterdam met 18 grote en kleine kerkplekken waar de Keizersgrachtkerk er één van is.

Hoe wil de werkgroep Groene kerk PKA andere kerkplekken betrekken om actie te ondernemen tegen klimaatverandering?
"Als werkgroep willen we een platform bieden waar we ervaringen kunnen uitwisselen en waarvandaan handreikingen of voorstellen aan wijkkerken of aan het bestuur van de Protestantse Kerk Amsterdam kunnen worden gedaan. Daarbij zijn en blijven er natuurlijk verschillen tussen wijkkerken. We moeten vooral niet met een vingertje naar elkaar gaan wijzen en zeggen 'hoe het moet'. Laten we beginnen met de vraag: 'Wat kan ik als kerk en individu doen? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?' Kleine stapjes, daar begint het mee, dat motiveert voor een volgende stap.

In de Keizersgrachtkerk zijn er onder andere thema-avonden georganiseerd over 'Omgaan met geld' en over 'Waar ons voedsel vandaan komt: gesprek tussen boeren en burgers'. Verder kun je denken aan voorlichtingsavonden over duurzaamheid voor binnen- en buitenkerkelijken. Om maar wat te noemen."

Annemarie van WijngaardenAnnemarie in actie bij de Kaagbaan ( NB. Als je goed kijkt zie je enkele leden van de K&G-groep achter het hek)

 

De hele PKA een groene kerk!!

We benaderden de Protestantse Kerk Amsterdam om te bevorderen dat de PKA als geheel en zoveel als mogelijk ook de wijkkerken groene kerk worden. We bieden hulp en advies waar nodig en we zoeken enthousiaste mensen uit andere wijkkerken. Dit heeft geresulteerd in een de informatieavond over PKA Groene kerk op 25 november 2021. Het was een vruchtbare avond met een vervolg. Er wordt nu eerst een PKA-werkgroep gevormd, die hiermee aan de slag gaat. Verschillende wijkgemeentes zullen hierin deelnemen. De werkgroep gaat vooral goed luisteren naar wat er in de wijken nodig is en daar zo goed mogelijk op reageren met inspirerende inbreng. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën zal een belangrijke taak worden. En verder kunnen er misschien zaken samen worden aangepakt, zeker als het gaat om grotere projecten waarvoor bijvoorbeeld subsidies moeten worden aangevraagd. Het geven van informatie zal voortdurend in de aandacht staan. Bijvoorbeeld door in de deelnemende kerken beurtelings info- en gespreksavonden te organiseren over de stappen die je kan nemen om te vergroenen. De PKA reserveert geld voor groenekerk-projecten.
Op weg naar een Groene Amsterdamse kerk!

Bent u een groene kerk?

 

‘Groene’ kerkdiensten

De Klimaat&Geloofgroep is ook betrokken bij de voorbereiding van kerkdiensten die met enige regelmaat gehouden worden, waarin met elkaar nagedacht wordt over inspiratie om de wereldwijde bedreiging van onze aarde tegen te gaan. Als we geloven dat 'God niet laat varen het werk van Zijn handen', wat betekent dat dan? Hoe kunnen we ons laten inspireren om dit vol te houden? Hoe geef je woorden aan gebed bij zo’n wereldomspannende bedreiging?
Vorig jaar (2021) er is een serie vieringen gehouden over het thema: 'Verbonden met alles wat leeft'. Naar aanleiding daarvan is een KGK-appgroep gestart waarin mensen elkaar tips geven voor een beter milieu.

Eerlijk(er) delen

Ook in 2022 zijn er (op 30 januari, 6 en 13 februari) weer kerkdiensten gehouden die zijn voorbereid door de Klimaat & Geloofgroep. Het thema was 'Eerlijk(er) delen.'

Eerlijk(er) delen

 

In deze diensten stonden we stil bij onze westerse consumptiemaatschappij die zulke ernstige gevolgen voor klimaat, mensen en aarde heeft. Niet erg opwekkend, maar we blijven niet steken in wanhoop. We denken na over hoe we kunnen komen tot eerlijke handel en hoe we de aarde beter doorgeven aan volgende generaties.
Bij iedere dienst hadden we Fairtrade-tekeningen van CSG Dingstede Meppel als prachtige illustratie.

 

wereldbol


Het meisje voorin is iemand die niet eerlijk in cacaobonen moet werken. Ze heeft een wereldbol vast, die rond haar handen wordt aangetast.
Links is de rijke man die de baas is en op een stapel geld zit en alles is licht.
Rechts zie je mensen die werken net als het meisje. Ze zijn zwart, dus zonder identiteit. Het is donker daar.
Het meisje heeft veel vlekken en bloed.
Myrthe, klas 2, CSG Dingstede Meppel