KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij ingeleverd voor vrijdagavond 22:00uur wordt de volgende zondag opgenomen.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 1 november 2020

Diaconie collecte 1: Voedselbank (KGK wijkdiaconie)
Door de coronacrisis zijn vele Amsterdammers in financiële problemen gekomen. Steeds meer families leven beneden de armoedegrens. De vraag naar hulp bij Voedselbank Amsterdam is de afgelopen maanden met maar liefst 35% gestegen! De crisis heeft een grote impact op de logistiek van de voedselbank en ook de aanvoer van voedseldonaties. Door het gebrek aan (gezond) voedsel gaat de Voedselbank noodgedwongen op zoek naar alternatieven. En dat kost geld!
Op dit moment worden er bij het uitgiftepunt Centrum-Oudwest 300 voedselpakketten per week uitgereikt.

Kerk collecte 2: Sterke vrouwen Papoea (Kerk in actie)
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

Collecte 3: Werk in de eigen gemeente
 
Collecten via de GivT-app of de bankrekeningen van diaconie (NL25INGB0000870727, t.n.v. Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam) of kerk (NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam) ovv collecte en datum.
 

Namen noemen?
Zondag 22 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we de mensen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Wie iemand wil laten noemen uit eigen familie- of vriendenkring, kan dit per mail doorgeven aan onze interim predikant, Hanna van Dorssen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) én de coördinator Martine Koedijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) onder vermelding van "Laatste zondag kerkelijk jaar 2020".

2021 - 10 en 17 januari
2 diensten over Jezus Sirach
Een deutrocanoniek boek, vol met wijsheden, spreuken en aforismen.
Hoe lees je dit?
En zijn deze wijsheden nog bruikbaar en waardevol voor ons?
Coördinator en Theologisch begeleider willen in november starten met het voorbereiden dat wil zeggen praten en denken over inhoud en vorm van de diensten.
De 1e ‘zoom’ bijeenkomst is donderdag 5 november om 20.00 uur.
Meedoen? Opgeven bij Sietske van der Hoek (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en/of Sya Pelleboer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Vluchteling zoekt kleine magnetron
Met spoed gevraagd: kleine magnetron voor een vluchteling die vanwege ziekte ook ‘s nachts wat moet eten.
Melden bij Christien Visch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stadsverlichting
Elke eerste maandag van de maand tussen 20.00 en 21.00 wordt in de Keizersgrachtkerk (kerkzaal) gezamenlijk een uur lang met elkaar gemediteerd. Op 2 november is dat dit keer “online”. Opgaven en informatie via Frank Klant (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Zie ook www.facebook.com/stadsverlichtingkgk.

Kerkdiensten aangepast aan nieuwe corona-richtlijnen
In overleg, en met de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland en Protestantse Kerk Amsterdam als richtsnoer, heeft de Wijkraad omtrent het bijwonen van kerkdiensten het volgende besloten:

  • Mensen die naar de kerk komen wordt dringend geadviseerd bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Op de zitplaats kan het mondkapje af. Als u na de zegen de kerk verlaat, wordt geadviseerd een mondkapje te gebruiken.
  • Er wordt geen gelegenheid gegeven tot koffiedrinken na de dienst.
  • Evenmin is het de bedoeling dat bezoekers langer in de kerkzaal blijven dan nodig. Geen uitgebreid (na)praten, maar dan zonder koffie. Houd 1,5 meter afstand – ook met een mondkapje op – als u de kerk verlaat.
  • Het streven is dat de uitlegger en een liturg wat langer in het gebouw blijven zodat zij kunnen deelnemen aan het zoom-koffiedrinken.
  • Er vindt geen gemeentezang plaats.
  • De zanggroep zal uit maximaal 9 leden bestaan. Zij staan op de 1e gaanderij (op de 2e rij) op ruime afstand van elkaar. Aan de dirigenten is gevraagd om creatief het gemis aan gemeentezang te verzachten.
  • Het aantal bezoekers blijft (maximaal) dertig. Daarnaast zijn enkele ‘medewerkers’ aanwezig.
  • Andere genomen maatregelen blijven van kracht: er wordt geventileerd, thuisblijven bij gezondheidsklachten, reserveren uiterlijk donderdagavond, warme kleding meenemen.

Het advies is om andere bijeenkomsten in gemeenteverband in het kerkgebouw zoveel mogelijk online te doen. Indien gewenst wordt er met de organisatoren overlegd.
Wanneer de situatie aanleiding geeft tot aanpassing van het voorgaande dan wordt dat via het KG-Krantje en/of de website gemeld.

Voorbeden in de dienst
Voorbeden voor tijdens de dienst kunnen worden aangevraagd via het voorbedenboek en (tot 15 minuten voor aanvang) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bloemen uit de kerk
Wilt u de bloemen meenemen voor de zondagse dienst, weet u een goede bestemming en/of wilt u de bloemen naar de goede bestemming brengen?
Geef u op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Reserveren voor de viering
Reserveren voor de kerkdienst blijft nodig. Het uitgangspunt is eenvoudig: vooraf aanmelden is nodig, afmelden ook.
Voor reservering stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (beheer: Reina Steenwijk en Ineke Visser-Luirink). Als u geen computer heeft, geeft de zondag(en) waarop u naar de dienst(en) wilt komen door via het telefoonnummer van de kerk: 020-626 68 68.
Geef zo vroeg mogelijk op welke dienst(en) u wilt bezoeken, uiterlijk donderdagavond voor de zondag daarop. U geeft uzelf op en eventueel mensen met wie u een huishouden deelt of met wie u in één huis woont. Geef ook aan of u zou willen coördineren of dat u gaat koffie zetten of (bijvoorbeeld) liturg bent, dat maakt het voor iedereen gemakkelijker.
Uiterlijk vrijdagavond krijgt iedereen bericht die de zondag daarop in de kerk welkom is. Ook als u helaas niet kunt komen krijgt u bericht. Hebt u zaterdags nog niets gehoord: neem contact op!
Als u toch verhinderd bent, laat het even weten, zelfs op zondagmorgen, dan kan misschien nog iemand nog blij worden gemaakt.
Vragen en toelichting: mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Digitaal koffiedrinken
Goed nieuws voor wie het koffiedrinken in de Tuinzaal en de gezichten van mensen mist: ook op deze zondag wordt na de viering ‘digitaal’ even ‘samen’ koffie gedronken. Ieder met eigen koffie of thee.
U heeft nodig: een computer/tablet met camera en microfoon (of 'oortjes'/headset). Open in uw browser in de adresbalk de link https://us02web.zoom.us/j/88038646254. U hoeft dan geen eigen account aan te maken. Een tweede mogelijkheid is dat u de ZOOM-app download, een eigen account aanmaakt, inlogt en vervolgens de link invult in de ZOOM-app. Misschien moet u even wachten op de gastvrouw/gastheer maar daarna kunt u aan het gesprek deelnemen.

Lief en leed in de Interne Nieuwsbrief van de Keizersgrachtkerk
In deze tijd van de coronacrisis is het initiatief genomen om een interne nieuwsbrief in het leven te roepen. Niet primair om de activiteiten in de Keizersgrachtkerk onder de aandacht te brengen (al mag dat ook), maar vooral om verbindende communicatie tussen de gemeenteleden mogelijk te maken.
Inmiddels zijn er al zo'n vijfendertig nummers verschenen.
Iedereen mag bijdragen leveren. Stuur je bijdrage per e-mail naar de redactie op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De interne nieuwsbrief wordt alleen gestuurd naar mensen die zich daarvoor aanmelden. De nieuwsbrief is bedoeld voor mensen die een band met de Keizersgrachtkerkgemeente hebben.
Via de website of een mailtje naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kun je je aanmelden voor deze nieuwsbrief. Via een link in de nieuwsbrief kun je je ook altijd weer afmelden.

Mededelingen in de dienst
Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

 

Zondag 1 november 2020 10:30uur in de Keizersgrachtkerk-online:
"Wie bent u werkelijk?"
in de serie
"Geweld in het Oude Testament"
met
Janneke Stegeman
 
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.

Tags: krantje