KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij voor vrijdag 22:00 uur ontvangen komt in het KG Krantje van volgende zondag.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 3 december 2023

Diaconie collecte 1: Nieuwe kansen voor straatkinderen)
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

Kerk collecte 2: Kerk
De tweede collecte dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de Keizersgrachtkerk. Dit zijn onder andere het pastoraat (predikant), salarislasten, vergoedingen voor gastpredikanten, onderhoud en gebruik van kerkgebouw en de kosten van de kerkdiensten.

Collecte 3: Werk in de eigen gemeente
De opbrengst van deze collecte is bedoeld voor speciale doelen. Denk hierbij aan het jeugd- en jongerenwerk, de muziek en muzikanten in de diensten en de kosten voor het gemeenteblad Kerk in de Stad.

Collecten Digitaal
Bij voorkeur gebruik je de GIVT-app! (Meer info https://www.givtapp.net/).
Alternatief is direct je bijdrage voor de diaconie overmaken NL25INGB0000870727, t.n.v. Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam. Voor de kerkcollecte gebruikt u het rekeningnummer NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam. Graag datum van de kerkdienst vermelden.
Met deze QR-code kun je zelf een bedrag kiezen. Dan gaat 40% van je gift naar de eerste, 40% naar de tweede en 20% naar de derde collecte.
QR code voor collecten

Dopen in december
Op 10 december 2023 wordt Christopher Dalí Amo Alexander Weermeijer gedoopt. Chistopher is de zoon van Lotte van Seventer en Yannick Weermeijer. Hij is geboren op 25 april 2023 in Amsterdam.

Oproep Kerstmaaltijd
Het is in de Keizersgrachtkerk een goede gewoonte om op kerstavond, voorafgaand aan de kerstnachtdienst, een maaltijd te organiseren.
Zondag 24 december a.s. is er om 18.00 uur weer een maaltijd voor gemeenteleden, buurtbewoners en wie er verder mee wil eten. Voor de vergoeding van de maaltijd wordt, indien mogelijk, 7 euro gevraagd. Voorafgaand aan de maaltijd is vanaf 17.00 uur de bar open.
Kom ook gezellig eten. Je kunt natuurlijk ook iemand uitnodigen om mee te komen of mensen uit je omgeving attenderen op deze mogelijkheid eens buiten de deur te gaan eten. Geef je, in verband met de boodschappen, wel op voor 20 december. Dat kan via een intekenlijst beneden in de kerk, via de website of per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor het bereiden van deze feestelijke maaltijd wordt gezocht naar een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om een lekker potje te koken. Ook is het mogelijk om de taken te verdelen door een bepaald onderdeel van de maaltijd te verzorgen. Op die manier blijft het behapbaar.
Heb je belangstelling? Neem contact op met Albert Schalen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Begrotingen 2024
De begrotingen 2024 van de Protestantse Diaconie en de Protestantse Kerk Amsterdam zijn voorlopig vastgesteld in de vergadering 28 november van de Algemene Kerkenraad. Wie deze wil inzien kan terecht op https://www.protestantsamsterdam.nl/jaarrekening/.
Reacties op deze begrotingen kunnen uiterlijk 10 december ingeleverd worden door te mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Stoppen met papieren liturgieën?
Deze zondag 3 december begint in de Keizersgrachtkerk een proef met het fors verminderen van papieren liturgieën. Dit is ingegeven doordat de stencilmachine er binnenkort vanwege ouderdom ermee gaat stoppen. Om ook papier- en inktgebruik te verminderen wordt vanaf deze zondag een alternatief uitgeprobeerd. Bij binnenkomst wordt de liturgie en het krantje in digitale vorm aangeboden. Dat gaat via een QR-code of een webadres. Op je telefoon of tablet kan die dan worden gelezen. De teksten van liederen komen zoals gewoonlijk ook op het scherm voor in de kerk. Alleen voor de mensen voor wie dit echt te ingewikkeld is zijn er papieren liturgieën beschikbaar. Bij speciale diensten zullen dat er wat meer zijn, ook voor gasten. De proef loopt tot en met 7 januari 2024. Na elke dienst kunnen alle kerkgangers aangeven hoe dit bevalt. In januari wordt besloten of ermee wordt doorgegaan, andere alternatieven worden uitgeprobeerd, of toch een nieuw apparaat wordt aangeschaft. Als je van te voren de digitale liturgie op je telefoon wilt zetten, gebruik dan: https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/zondag-in-de-kerk/liturgie.

Actie Kerkbalans 2023
Graag herinnert penningmeester Frits van den Boomgaard jullie aan de Actie Kerkbalans 2023. Mocht je een bedrag in het begin van het jaar hebben toegezegd dan heb je nog tot 31 december a.s. de gelegenheid om die toezegging gestand te doen. Mocht je geen toezegging hebben gedaan, dan kan je ook tot 31 december a.s. een bedrag overmaken naar NL90 RABO 0373 7414 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam o.v.v. Keizersgrachtkerk. Alle bijdragen van leden of vrienden van de Keizersgrachtkerkgemeente in het kader van de Actie Kerkbalans komen ten goede aan deze gemeente.
Als je vragen hebt, dan ziet Frits die (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) graag.

Oproep voorbereiding diensten in de 40 dagentijd: Beelden van God
Reina Steenwijk en Ineke Visser denken al na over de zes diensten in de weken voor Pasen, eind maart. Het thema is: Beelden van God. Dan kun je denken aan beelden van God in andere godsdiensten, maar ook dichter bij huis zoals binnen het christendom. En hoe kijken mensen die niet tot een geloofsgemeenschap behoren tegen God aan? Over deze en andere vragen willen reina en Ineke zich in het begin van volgend jaar samen met andere gaan buigen. Alain Verheij zal daarbij theologisch begeleiden. Op zaterdag 13 januari begint gezamenlijk de voorbereiding beginnen. Daarna zullen de diensten in kleine groepjes apart worden voorbereid door de uitlegger en één of meer liturgen.
Uitleggers in deze periode zijn 18 februari (Jan Krans), 25 februari (Peter van der Woel), 3 maart (Wilna Wierenga), 10 maart (Riekje van Osnabrugge), 17 maart (Ferdinand Borger) en 24 maart (Nico Brouwer).
Wil je meewerken aan één van deze diensten in de 40-dagen tijd, geef je zo snel mogelijk op bij één van de coördinatoren (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Er hebben zich al een paar mensen aangemeld!

Voorbeden in de dienst
Voorbeden voor tijdens de dienst kunnen worden aangevraagd via het voorbedenboek en (tot 15 minuten voor aanvang) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bloemen uit de kerk
Wil je de bloemen meenemen voor de zondagse dienst, weet je een goede bestemming en/of wil je de bloemen naar de goede bestemming brengen?
Geef je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mededelingen in de dienst
Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

Zondag 3 december 10:30uur in de Keizersgrachtkerk-online:
Onrecht langs de wegen
in de serie
Advent 2024 - Waar wachten we op?
met
Jan Krans
 
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.

Tags: krantje