KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij ingeleverd voor vrijdagavond 22:00uur wordt de volgende zondag opgenomen.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 24 januari 2021

Collecte 1: Kruispost
Kruispost op OudeZijds 129 geeft medische en psychologische hulp aan onverzekerden waaronder mensen zonder verblijfsstatus die door de instanties op straat zijn gezet. De hulp die ze bieden is vergelijkbaar met een huisartsenpraktijk. Ze geven ook ondersteuning op het gebied van verblijfstatus en wetgeving, eventueel verwijzen ze door naar een jurist. Ook zijn er pastores beschikbaar voor pastorale zorg in het bredere kader van Oudezijds 100. Naast maatschappelijk werkenden maakt een aantal medisch specialisten uitgebreidere zorg mogelijk. Kruispost is afhankelijk van giften.

Collecte 2: Catechese en educatie.

Collecte 3: Werk in de eigen gemeente
Collecten via de GivT-app of de bankrekeningen van diaconie (NL25INGB0000870727, t.n.v. Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam) of kerk (NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam) ovv collecte en datum.

Voortzetting online diensten zonder bezoekers
Naar aanleiding van het besluit van het kabinet tot het verlengen de lockdown vanaf 15 december, is besloten dat de kerkdiensten alleen on-line bijgewoond kunnen worden. Vooralsnog is het bijwonen van diensten in de kerk door maximaal 30 bezoekers opgeschort tot en met zondag 7 februari a.s. Het zoom koffiedrinken na de dienst blijft plaatsvinden.

Gemeenteleden in een kwetsbare mentale situatie die na de eerste lockdown weer vanaf juni geregeld of vaak naar de kerk kwamen, kunnen contact opnemen met ons pastorale team. Het staat klaar voor u om te kijken naar mogelijkheden om de kerkdienst bij te wonen of naar alternatieven! (ds. Hanna van Dorssen 06 43 14 27 86 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Robert Jan Nijland-Beltman 06 81 53 81 93 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Pastoraat in lockdown, een bericht van Hanna van Dorssen
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben het moderamen van de wijkraad en ik in goed overleg ervoor gekozen om voorlopig geen persoonlijke bezoeken meer af te leggen, uitgezonderd in noodsituaties. Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen is het advies van de overheid tot ten minste 9 februari. Het gaat mij aan het hart dat ik het pastorale bezoek in het nieuwe jaar (nog) niet kan oppakken. Maar zoals we deze weken vaker tegen elkaar zeggen: het is even niet anders. Telefonisch contact is gelukkig wel mogelijk. Dat is anders dan elkaar ‘van aangezicht tot aangezicht ontmoeten’ om het met mooie Bijbelse woorden te zeggen. Dat doe ik veel liever. Ik zie er enorm naar uit dat dit weer mogelijk is. Pak de telefoon als je wilt delen wat je bezighoudt. Dat stel ik zeer op prijs. Of stuur een mail met de vraag om terug te bellen. Als predikant ben ik niet verplicht mij aan de avondklok te houden, is het om een dringende reden nodig dat je me ’s avonds wilt ontmoeten dan kan dat dus. Werkdagen maandag en vrijdag. Iets dringends op andere dagen? Spreek dan in of stuur een sms of appje.
Telefoonnummer: 06-43142786, hanna.vandorssen @gmail.com.

Voorbereidingsgroep Stille week
Verstilling. Traditioneel zoeken we die in de week voor Pasen tastend maar begerig op. Om weer te weten waar we staan, wat echt belangrijk is. Weg uit de waan van alle dag.
Nu drukt een opgelegde verstilling mensen plat, brengt hij eenzaamheid en vertwijfeling, al bijna een jaar lang. Dus wat zouden we? Maar het is niet alleen stil. Er is een veelheid aan stemmen en meningen. We worden leeggegeten door het nieuws van de dag. Cijfers en statistieken, onmogelijke dilemma’s. Waarmee voeden we elkaar in deze tijd? Wie mee wil doen aan die zoektocht is van harte welkom bij de -digitale- voorbereidingsgroep. Opgeven kan bij de coördinator voor de stille week: Henk Enserink, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (06-33187809) Theologisch begeleider is Hanna van Dorssen

Dringende oproep: opvangplekken gevraagd
Wie heeft of weet een opvang plek voor zeker 2 weken voor een Eritrees gezin. Vader ,Moeder en 3 kinderen van 7, 5 en 3 jaar oud. In het land heeft Kerkbed geen enkele opvangplek voor hun kunnen vinden. Situatie is zeer urgent.
Informatie bij Kerkbed of onze diaconie.

KGK 2030 – het vervolg:  randvoorwaarden voor het realiseren van wensdoelen
Op zondagmiddag 7 februari willen we de volgende stap zetten in het proces van KGK 2030. In een Zoom-bijeenkomst (“Gemeentevergadering”) zullen op een luchtige manier de samengebundelde wensdoelen gepresenteerd worden. Samengebundeld in “vier lijnen naar de toekomst”:

Lijn A: Ontmoeting, ook buiten zondagse diensten en op een andere manier dan op zondag.
Lijn B: Een meer diverse samenstelling van de gemeente.
Lijn C: Creatieve vorm en inhoud van de kerkdiensten, met name de rol van muziek daarin.
Lijn D: Bezielde maatschappelijke betrokkenheid.

Elke lijn wordt duidelijk toegelicht waarbij de achterliggende wensdoelen niet vergeten worden. Dat zijn immers de pijlers waarop de lijn gebouwd is.
De bedoeling is dat die wensdoelen op haalbaarheid onderzocht gaan worden. Voor elke lijn willen we een groepje enthousiaste gemeenteleden vinden die dat uitzoekwerk gaan doen. Wat is er voor nodig qua mensen, voorzieningen, tijd en geld? Op welke termijn zou het kunnen?

Het is dus NIET de bedoeling dat die groepen meteen aan het realiseren van die wensdoelen gaan, maar op een rijtje gaan zetten aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn willen de doelen kans van slagen hebben. Op basis van hun bevindingen zal besloten moeten worden welke plannen we (eerst) gaan aanpakken en welke later of niet.
Voor de groepen zoeken we enthousiaste, betrokken mensen, maar niet per se nu al betrokken bij het terrein van de betreffende lijn. Dus je hoeft echt niet in de Werkgroep Morgendiensten te zitten of zelfs maar aan voorbereidingsgroepen te hebben meegedaan om je met lijn C te bemoeien. We kunnen een frisse blik goed gebruiken!
DUS: zondagmiddag 7 februari 15.00 uur, wees erbij, denk en praat mee!

Gebruik deze link of gebruik de codes:
Meeting ID: 845 1951 0905
Passcode: 5661

40-dagentijd: Inspiratie uit de kunst
De 6 diensten voor Pasen hebben als thema Inspiratie uit de kunst. Elke dienst zal worden voorbereid door 1 of 2 liturgen samen met de uitlegger. De diensten zijn van zondag 21 februari t/m zondag 28 maart.
Als inleiding op deze serie zal Wessel Stoker een online lezing geven op woensdag 20 januari 20:00 uur. De titel van de lezing is Verbeelding en geloof: over kunst en viering en zal dan gaan over kunst in haar betrokkenheid op de kerk(dienst). Tijdens de lezing geeft hij voorbeelden voor diensten in de tijd naar Pasen toe.
Wessel Stoker was predikant in Tiel, Eindhoven en Amsterdam (Osdorp). Hij was als godsdienstfilosoof verbonden aan de Vrije Universiteit en bekleedde daar de bijzondere leerstoel Esthetica (faculteiten Theologie, Wijsbegeerte en Letteren). Sinds 2011 is hij met emeritaat. Hij schreef onder meer Is vragen naar zin vragen naar God? en Is geloven redelijk? Over kunst schreef hij Kunst tussen hemel en aarde; Het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer.
Wil je meedoen met de voorbereidingen van één van de diensten in de 40-dagen tijd en/of wil je de online lezing volgen, geef je dan op bij Marijke Dams, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-30280847

UIt uw agenda: de kerk schoonmaken? Nu even niet.
U had er waarschijnlijk niet meer op gerekend en het gaat ook niet door. De geplande actie om met z'n allen de kerk schoon te maken op 23 januari wordt uitgesteld naar een andere dag. Wanneer wel, dat is nog niet bekend. 

Jaarthema Songs in the key of Life
Als je de dienst van afgelopen. zondag 3 januari leuk vond en je wil ook een keer in gesprek met mensen uit een andere levensfase om rond verschillende liederen een dienst te maken: er komen nog 3 diensten over dit thema en wel op 25 april, 13 juni en 19 september. We zijn vooral nog op zoek naar mensen van onder de 45 en boven de 70 jaar! Geef je op bij Ellen Haagsma (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Digitaal koffiedrinken
Goed nieuws voor wie het koffiedrinken in de Tuinzaal en de gezichten van mensen mist: ook op deze zondag wordt na de viering ‘digitaal’ even ‘samen’ koffie gedronken. Ieder met eigen koffie of thee.
U heeft nodig: een computer/tablet met camera en microfoon (of 'oortjes'/headset). Open in uw browser in de adresbalk de link https://us02web.zoom.us/j/85034076157 of vul meeting-ID 85034076157 in in uw eigen ZOOM-app. Misschien moet u even wachten op de gastvrouw/gastheer maar daarna kunt u aan het gesprek deelnemen.

Voorbeden in de dienst
Voorbeden voor tijdens de dienst kunnen worden aangevraagd via het voorbedenboek en (tot 15 minuten voor aanvang) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bloemen uit de kerk
Wilt u de bloemen meenemen voor de zondagse dienst, weet u een goede bestemming en/of wilt u de bloemen naar de goede bestemming brengen?
Geef u op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mededelingen in de dienst
Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

 

Zondag 24 januari 2021 om 10:30uur in de Keizersgrachtkerk-online:

Elkaar vasthouden
met
Jan Krans - Plaisier


 
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.

Tags: krantje