KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij ingeleverd voor vrijdagavond 22:00uur wordt de volgende zondag opgenomen.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 25 september 2022

Diaconie collecte 1: INLIA (wijkdiaconie)
Sinds 1988 zet de stichting INLIA, een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen, zich in voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Als kenniscentrum adviseert INLIA ook burgerlijke gemeenten inzake opvang en huisvesting van vluchtelingen. Meer informatie: https://www.inlia.nl/nl/wie-zijn-we.
Op dringend verzoek van burgemeester Schuiling (tevens voorzitter van de veiligheidsregio Groningen), vindt INLIA opvang voor asielzoekers, mannen, vrouwen en kinderen, aan wie het COA in het aanmeldcentrum Ter Apel geen bed kon bieden. Inmiddels zijn zo’n 500 asielzoekers opgevangen in en door kerken van diverse denominaties - voornamelijk in de noordelijke provincies. Voor de extra kosten rond deze crisisopvang heeft INLIA een Noodfonds!

Kerk collecte 2: Kerk in Actie - Vredesweek Vrouwen als vredestichters in Colombia
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw.

Collecte 3: Werk in de eigen gemeente
 

Collecten Digitaal
Bij voorkeur gebruik je de GIVT-app! (Meer info https://www.givtapp.net/).
Alternatief is direct je bijdrage voor de diaconie overmaken NL25INGB0000870727, t.n.v. Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam. Voor de kerkcollecte gebruikt u het rekeningnummer NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam. Als je gebruik maakt van de bankrekeningen zet dan de datum van de kerkdienst erbij. Dan worden de opbrengsten aangewend voor de doelen van die zondag.

Dienst van 25 september slechte deels online
In de dienst van volgende week is geen uitleg, maar een mozaïek van mogelijkheden om nader in te gaan op de vraag “Wat geloven we (nog)?”. Dat houdt helaas in dat een gedeelte van de dienst niet te volgen is op internet.

Vervolg op de serie “Wat geloven we (nog)?”
Op dinsdag 18 oktober en dinsdag 1 november worden twee avonden belegd voor iedereen die naar aanleiding van de diensten in deze serie ook een “geloofsgesprek” zouden willen voeren. Voorop staat dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt in deze ontmoetingen. Daar zullen de werkvormen specifiek op gericht zijn. Anje van der Heide en Martyn Mulder organiseren deze avonden, en Annelies Jans begeleidt de ontmoetingen pastoraal. Je kunt je tot en met zondag 2 oktober aanmelden bij Martyn (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Anje.

Nagesprek over de dienst van vandaag
Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, zijn er in de benedenzaal enkele tafels gereserveerd waar je in kleine groepjes kunt napraten over de dienst. Degenen die meewerkten aan de dienst zullen daarbij aanwezig zijn.

Maandelijkse Maaltijd
Woensdag 28 september a.s. is er om 18.30 uur weer een maaltijd voor gemeenteleden, buurtbewoners en wie er verder mee wil eten. Voorafgaand aan de maaltijd is de bar open.
Er wordt door de Loes van Berkel gekookt.
Kom ook gezellig eten. Je kunt natuurlijk ook iemand uitnodigen om mee te komen of mensen uit je omgeving attenderen op deze mogelijkheid eens buiten de deur te gaan eten.
Geef je, in verband met de boodschappen, wel van te voren op. Dat kan via een intekenlijst beneden in de kerk, via de website of per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Help een Oekraïens kind in Amsterdam aan muziekles
Afgelopen zomer hebben Oekraïense kinderen (gevlucht in maart dit jaar) twee keer muziekles gekregen in de Keizersgrachtkerk, bij wijze van proef. Die activiteit werd georganiseerd door de stichting RefugeesMeetUp, waar de wijkdiaconie van de Keizersgrachtkerk goed contact mee heeft, en uitgevoerd door 4 muziekdocenten van muziekschool Concertino.
Bij een aantal kinderen is een zaadje gepland. Ze vonden de lessen zo leuk, en bleken zo goed te zijn, dat ze meer willen. Elke week les: piano, saxofoon, gitaar. En wat denk u? Het kan! De muziekschool heeft een fonds gevonden (Jongeren Cultuurfonds JCF) voor sponsoring van muzieklessen voor deze kinderen. Helaas worden niet alle kosten gedekt door het fonds. Er is nog een eigen bijdrage nodig van de kinderen van rond de 32 euro per maand. Wilt u een steentje bijdragen om die eigen bijdrage voor een deel te verlichten? De kinderen van Concertino gaan later dit jaar acte de préséance geven tijdens een voorspeelmiddag in de Kerkzaal.
Helpt u mee? Maak uw bijdrage over op bankrekening NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk onder vermelding van "Muzieklessen Oekraïense kinderen bij Concertino"!

Gemeentebijeenkomst Viering
Zaterdagmorgen 29 oktober vindt de Gemeentebijeenkomst over de Viering plaats. De ochtend begint om 10:00 uur en eindigt met een gezamenlijke maaltijd. Sinds Pasen wordt in de Keizersgrachtkerk weer gevierd. Het gaat een beetje anders dan voorheen, en dat is wennen. Tijdens corona moesten andere vormen worden gekozen. Al deze ervaringen inspireren om na te denken over hoe de gemeente wil vieren in de komende tijd. Kom, denk mee, vier het leven.
Wil je meer weten of je al opgeven? Dan kun je terecht bij Martyn Mulder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

30 oktober: Benefietconcert Stoelenproject
Dit jaar kan het weer: een benefietconcert voor het Stoelenproject! Het concert wordt verzorgd door de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, een kleurrijk Amsterdams straatorkest dat hartstochtelijk en vurig muziek uit vele werelddelen vertolkt.
Het Stoelenproject heeft de financiële steun op dit moment extra nodig: de opvang is verbouwd, zodat de bezoekers wat meer ruimte hebben. Kortom: kom allemaal luisteren en steun het Stoelenproject! Het concert begint om 15.00 uur in de Keizersgrachtkerk. Napraten met een hapje en een drankje kan in de tuinzaal.

Korenfestival Raad van Kerken Amsterdam
Op zaterdag 15 oktober organiseert de Raad van Kerken Amsterdam opnieuw een Korenfestival. Een middag vol muziek van orthodoxe, katholieke en protestantse origine. Ook cultureel is het een divers geheel – de deelnemende koren zijn al even veelkleurig als de stad. De zanggroep van de Keizersgrachtkerk doet ook mee en zal o.l.v. Wilna Wierenga een aantal liederen met alle aanwezigen zingen.
Het Korenfestival is dit jaar in de Waalse Kerk, Walenpleintje 159 (O.Z. Achterburgwal) en start om 14.00 uur. Je bent van harte welkom – de deuren gaan om 13.30 uur open.
Meer informatie : www.rvkamsterdam.nl.

Testament, nalatenschap en kerk, vrijdag 7 oktober
Voor belangstellende leden van de Protestantse Kerk Amsterdam organiseert de PKA op vrijdag 7 oktober 2022, 14.30 uur– 17.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur) een informatiebijeenkomst over uw (mogelijke) nalatenschap en daarmee wellicht over nalaten aan de kerk. Waar: Westerkerk, Prinsengracht 279, 1016 GW Amsterdam Met: mr. Jaap van Zaane, oud-notaris en kerkelijk betrokken en ds. Hanna van Dorssen, pastor en dominee. Evan Bogerd, cantor-organist van de Westerkerk sluit de bijeenkomst af met een kort concert. Hebt u interesse? Geeft u zich dan vóór 28 september op door een mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of te bellen naar 020 – 53 53 700.

Voorbeden in de dienst
Voorbeden voor tijdens de dienst kunnen worden aangevraagd via het voorbedenboek en (tot 15 minuten voor aanvang) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bloemen uit de kerk
Wil je de bloemen meenemen voor de zondagse dienst, weet je een goede bestemming en/of wil je de bloemen naar de goede bestemming brengen?
Geef je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mededelingen in de dienst
Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

Zondag 25 september 10:30uur in de Keizersgrachtkerk-online:
"Met je eigen stem"
in de serie
"Wat geloven we (nog)?"
Mozaïekdienst
 
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.

Tags: krantje