KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij ingeleverd voor vrijdagavond 22:00uur wordt de volgende zondag opgenomen.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 2 augustus 2020

Collecten
Zoals tijdens elke Pride Kerkdienst vragen we je om een donatie. Dit jaar vragen we je een gift voor twee projecten. Het eerste is Black Queer and Trans Resistance (zie Facebook voor meer informatie). Het tweede is de camera in de Keizersgrachtkerk, om online diensten in beeld te brengen.
Een bijdrage aan de collecte kan worden gegeven met de GIVT-app - gebruik dan de onderstaande QR-code. Of maak de bijdrage over via IBAN rekeningnummer: NL83 INGB 0004 6755 75. t.n.v. 'Protestantse Gemeente - KGK, Amsterdam' o.v.v. 'bijdrage Pride Kerkdienst'.
Hoe je geeft, en wat je ook geeft: het Pride Kerkdienst team is zeer blij met je steun!
GIVT QR-code voor de Pride Kerkdienst

Digitaal koffiedrinken
Goed nieuws voor wie niet naar de kerk komen en het koffiedrinken in de Tuinzaal en de gezichten van mensen mist: ook op deze zondag drinken we na de viering ‘digitaal’ even ‘samen’ koffie. Ieder met koffie of thee. Deze zondag 2 augustus zijn Berendien Bos en Marjies Rienderhoff onze gastvrouwen.
U heeft nodig: een computer/tablet met camera en microfoon (of 'oortjes'/headset). Open in uw browser in de adresbalk de link aan het einde van dit bericht. U hoeft dan geen eigen account aan te maken. Een tweede mogelijkheid is dat u de ZOOM-app download, een eigen account aanmaakt, inlogt en vervolgens de link invult in de ZOOM-app. Tot dan!
https://us02web.zoom.us/j/81358460373.

Dromen over de Keizersgrachtkerk
Op zaterdag 5 september gaan we verder met het KGK2030 traject. We gaan dromen over hoe de Keizersgrachtkerk er in 2030 uit ziet. Jouw droom helpt mee om de kerk van de toekomst te doen bloeien. Je kunt online (via zoom) en offline (in de kerk) meedoen met de dag. Offline zorgen we dat alles met gepaste (corona-)afstand gedaan wordt. Online kan je in eigen huis meedoen, maar ook samen met vrienden/gemeenteleden thuis!
De dag duurt van 10.30 tot iets na 14 uur. Het is de bedoeling dat u zelf lunch meeneemt, voor drinken wordt gezorgd. Opgave kan tot woensdag 2 september via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. geef dan ook aan of u online of offline meedoet. Mensen die online meedoen krijgen een mail over wat voor materiaal er thuis klaargezet kan worden.

Voorbereidingsgroep: Geweld in het Oude Testament
De Hebreeuwse bijbel kent veel teksten met geweld. Verhalen over wrede mensen, bloedige overwinningen en zelfs een gewelddadige God. Wij, als vredelievende christenen (?), slaan deze verhalen vaak liever over. Maar als we ze toch lezen? Wat was de betekenis van die verhalen toentertijd, in de loop van de geschiedenis en voor ons nu? Legitimeren deze verhalen geweld, ook in onze tijd? En hoe staat dat in relatie tot geweld in het Nieuwe Testament, dat echt niet zo vredelievend is als we vaak denken?
Samen met André Fox en Janneke Stegeman gaat een voorbereidingsgroep een tweetal diensten voorbereiden over het thema “Geweld in het Oude Testament”. De eerste bijeenkomst is eind september en daarna volgen nog twee bijeenkomsten. Wil je meedoen aan de voorbereidingsgroep, laat het coordinator Flore Groen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. weten.

Stadsverlichting
Komende maandag 3 augustus tussen 20.00 en 21.00 wordt in de Keizersgrachtkerk gezamenlijk een uur lang met elkaar gemediteerd. Vanaf 19.40 uur wordt –in stilte- binnengelopen. Na afloop wordt in stilte weggegaan of worden ervaringen met anderen uitgewisseld, thee gedronken, etc.
Iedereen is welkom; toegang is gratis.
Zie ook www.facebook.com/stadsverlichtingkgk.

Voor de tweede keer: de Mensenbieb in de Dominicuskerk
Op zondagmiddag 30 augustus kun je in de Dominicuskerk opnieuw in gesprek gaan met 'levende boeken'. De deelnemende gesprekspartners zijn bijvoorbeeld kloosterling, hebben een bipolaire aandoening, een eetstoornis of een vluchteling-achtergrond, zijn danseres, werken in de financiële wereld of nog veel meer. Mensen die je misschien dagelijks tegenkomt, maar met wie je niet altijd de kans hebt om persoonlijk door te praten. Dat kan nu, en het is gratis. Zondag 30 augustus, 14 – 16 uur.
Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 14, Amsterdam
Aanmelden noodzakelijk. Reserveren kan vanaf 4 augustus op: www.mensenbieb.nl/agenda. Voor meer informatie en alle onderwerpen, kijk op: www.mensenbieb.nl of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KGK in Beeld
Deze zondag 26 juli is de tweede (proef) uitzending van de dienst in de Keizersgrachtkerk met beeld! Uiteraard via https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/kerkdienst-live!
Met de nieuwe installatie wordt een veel gedeelde wens van gemeenteleden om in deze corona-tijd, nu niet iedereen fysiek bij de dienst wil en kan zijn, ook visueel met de diensten verbonden te kunnen zijn mogelijk gemaakt. Verder is het een fijne aanvulling voor familie en bekenden bij rouw-, trouw- en doopdiensten.
De camera is zo geplaatst dat bezoekers alleen op de rug in beeld komen. Op bezoekers wordt ook niet ingezoomd. Liturgen, voorgangers, zangers en muzikanten komen in het algemeen wel in beeld. Met de zanggroep is hierover overlegd. Met liturgen die niet in beeld willen worden zo nodig alternatieve oplossingen gezocht.
De apparatuur kost veel geld dat de gemeente in belangrijke mate zelf bijeen moet brengen. Dit project verdient steun en dat kan onder meer door een extra financiële bijdrage over te maken naar IBAN rekeningnummer NL83INGB0004675575 t.n.v. 'Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam' onder vermelding van 'bijdrage KGK in Beeld'.
Meer informatie in de Kerk in de Stad van eind juni 2020 en bij Joost Koedijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Naar de kerk? Het kan weer!
Vanaf 5 juli zijn de kerkdeuren weer open. Nu de maatregelen rond het coronavirus zijn verruimd heeft de wijkraad, in overleg met de stuurgroep van de Werkgroep Morgendiensten (WMD), besloten dat vanaf zondag 5 juli een groep van 30 mensen in de kerk de viering kan meemaken. Voor alle anderen blijft de viering online te volgen via https://www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/kerkdienst-live.
De belangrijkste maatregelen zijn momenteel:

  1. Er zijn 30 bezoekers bij de viering aanwezig, dit is exclusief de ‘medewerkers’ zoals de voorzangers, voorganger, liturg(en), ambtsdrager, coördinatoren etc.
  2. Reserveren is nodig. Een email of telefoontje volstaat. Lees daarom het stukje ‘Reserveren voor de diensten’ op de website, of vraag er naar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  3. De liederen worden gezongen door enkele gemeenteleden vanaf het podium vooraan in de kerkzaal. Samen zingen kan maximaal 15 minuten en wordt in de liturgie aangegeven. Bezoekers die afstand willen houden tot de zangers kunnen plaatsnemen op de eerste galerij.
  4. Naast het voorbedenboek kan iedereen tot 10:15 uur voorbeden doorgeven via mededelingen@keizersgrachtkerk.

Meer informatie en het verplichte gebruiksplan (dat voor bezoek aan de kerk dient te worden gelezen) is te lezen via https://www.keizersgrachtkerk.nl/8-inhoud/588-naar-de-kerk-het-kan-weer-een-beetje.

Reserveren zomerdiensten
Het uitgangspunt is eenvoudig: Vooraf aanmelden is nodig. Afmelden ook.
Voor reservering stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u geen computer heeft, geeft u de zondag(en) waarop u naar de dienst(en) wilt komen door via het telefoonnummer van de kerk: 020-626 68 68.
Geeft u zo vroeg mogelijk op welke dienst(en) u wilt bezoeken, uiterlijk donderdagavond voor de zondag daarop. Voorlopig worden reserveringen aangenomen tot en met zondag 23 augustus. Geef ook aan of u één van de voorzangers zou willen zijn op het podium.
U geeft uzelf en eventueel mensen met wie u een huishouden deelt of met wie u in één huis woont op.
Bevestiging: Op vrijdagavond krijgt iedereen bericht die de zondag daarop welkom is. Geen bericht ontvangen betekent dat u de dienst thuis kunt meemaken.
Bij de reservering en bij de ingang wordt u gevraagd naar uw gezondheid.
Toch verhinderd? Graag afmelden, liefst per e-mail.
Als er meer aanmeldingen dan 30 zijn worden de plaatsen verdeeld. Maatwerk en spreiding wordt nagestreefd, waarbij rekening wordt gehouden met mensen zonder goede computer(faciliteiten), mensen voor wie het bijwonen van de dienst met gemeenteleden mogelijk extra betekenis heeft en het aantal keren dat een dienst is bijgewoond. Het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ geldt uitdrukkelijk niet.
Vragen en toelichting: mail gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Orgelspel uit de Keizersgrachtkerk
Aja Leemans, een van de organisten van de Keizersgrachtkerk, is van plan om wekelijks een orgelkoraal van Bach op te nemen, te beluisteren via de site van de Keizersgrachtkerk. Nu het leven zich grotendeels online afspeelt, mag het orgel van de Keizersgrachtkerk ook online van zich laten spreken. Inmiddels zijn de opnames van de eerste koralen te beluisteren; via deze webpagina zijn de opnames te vinden.

Lief en leed in de Interne Nieuwsbrief van de Keizersgrachtkerk
In deze tijd van de coronacrisis is het initiatief genomen om een interne nieuwsbrief in het leven te roepen. Niet primair om de activiteiten in de Keizersgrachtkerk onder de aandacht te brengen (al mag dat ook), maar vooral om verbindende communicatie tussen de gemeenteleden mogelijk te maken.
Inmiddels zijn er al zo'n vijfentwintig nummers verschenen.
Iedereen mag bijdragen leveren. Stuur je bijdrage per e-mail naar de redactie op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De interne nieuwsbrief wordt alleen gestuurd naar mensen die zich daarvoor aanmelden. De nieuwsbrief is bedoeld voor mensen die een band met de Keizersgrachtkerkgemeente hebben.
Via de website of een mailtje naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kun je je aanmelden voor deze nieuwsbrief. Via een link in de nieuwsbrief kun je je ook altijd weer afmelden.

Collecten in de coronacrisis
De penningmeesters van de diaconie en van de kerk vragen in deze bijzondere tijd de gemeente aandacht voor de collecten. Zij vrezen een sterke daling van opbrengsten, maar de doelen van de collecten zijn in deze tijd niet minder belangrijk. We mogen ze niet vergeten!
U kunt de GIVT-app gebruiken of de Ideal-button op de website. U kunt ook direct uw bijdrage voor de diaconie overmaken NL25INGB0000870727, t.n.v. Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam. Voor de kerkcollecte gebruikt u het rekeningnummer NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
Als u uw collecten overmaakt via de bankrekeningen zet u dan de datum van de kerkdienst erbij. Dan kunnen opbrengsten aangewend worden voor de doelen waarvoor in de desbetreffende dienst is gecollecteerd.
 
In de Corana-tijd voert de diaconie nu ook actie voor een specifieke actie van kerk in actie tegen kind-slavernij in Ghana: Challenging Heights. Zie https://www.kerkinactie.nl/actueel/2019/10/kinderslavernij-in-ghanese-visserij-uitbannen.
In 2007 begon James Koffi Anan een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen en kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs.
Challenging Heights helpt kinderen uit de slavernij te bevrijden, hen opvang te bieden en ze terug te brengen naar hun familie; daarna blijft er nog 2 jaar begeleiding voor de kinderen.
De diaconie van de Evangelisch Lutherse Kerk vroeg de zusterkerken in het diaconaal binnenstads-overleg heel bewust om in deze periode een collecte te bestemmen voor dit anti-slavernij-project.
Op 1 juli was het Keti Koti – de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij, nu 156 jaar geleden. Keti Koti betekent letterlijk: de ketenen gebroken. De ELK (die vanouds veel Surinaamse leden kent) is al een aantal jaar actief bezig met een proces dat is gericht op verwerking van het trans-Atlantisch slavernij verleden. Daarin staat centraal het besef dat de kerken een dubieuze rol hebben vervuld in het afgrijselijk systeem van ontmenselijking van tot slaaf gemaakten. Deze weken bepaalt Black Lives Matter ons erbij dat de doorwerking van dit systeem nog steeds aan de orde is in onze samenleving. En dat het immens belangrijk is dat ook de kerken zich blijven inspannen voor een inclusieve samenleving.
Als u dit goede doel wil steunen vermeldt dan bij de gift aan de diaconie "KIA- project kindslavernij Ghana".

Mededelingen in de dienst
Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

 

Zondag 2 augustus 2020 10:30uur in de Keizersgrachtkerk-online:
Wie zeggen de mensen dat ik ben?
Pride kerkdienst 2020
met
Wielie Elhorst
 
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.

Tags: krantje