KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij ingeleverd voor vrijdagavond 22:00uur wordt de volgende zondag opgenomen.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 1 december 2019

Wijkdiaconie Individuele Hulpverlening
Eén van de taken van de diaconie is "Individuele Hulpverlening". Daarbij ondersteunt de diaconie diverse mensen binnen en buiten de KGK-gemeente die op een of andere manier in financiële nood zijn geraakt. Soms doet iemand in een moeilijke periode een beroep op de diaconie. Bijvoorbeeld als er sprake is van een huurachterstand, of bij de betaling van gas en elektra, bij verhuiskosten, voor schoenen en kleding in barre omstandigheden en soms geeft een diaken geld voor eten als iemand niets meer heeft (een noodpenning om de dag door te komen).

Kerk collecte: Onderhoud kerkgebouw.
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw wordt gehuurd voor de vieringen. Dat het gebruik van een kerkgebouw kosten met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, is duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat ons allen ook deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

Gemeenteorkest speelt op Kerstavond
Op kerstavond 24 december speelt weer ons gemeenteorkest. Jong of oud, ervaren of pas beginnend muzikant: iedereen mag meedoen! Opgave bij Fred Tuinder (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Een repetitiemoment wordt nog gepland.

Keizersgrachtkerk 2030
In januari worden drie momenten georganiseerd waarop gemeenteleden met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de Keizersgrachtkerk. Het is gewenst dat echt iedereen daarover meedenkt en praat! Het is de bedoeling dat iedereen één keer meedoet in een gesprek (niet vaker), er kan dus een keuze worden gemaakt uit één van de volgende momenten: donderdagavond 16 januari, zondagmiddag 19 januari of dinsdagavond 21 januari! Als iedereen in staat is om een van deze momenten aan te sluiten, wordt het proces ook echt iets van de hele gemeente!

Herberg-je: Kerstlunch op 20 december
Iedereen van harte welkom bij de kerstlunch georganiseerd door de Contactkring van de Keizersgrachtkerk op vrijdag 20 december. Op het programma staat het spel ‘Herberg-je’. Met je tafelgenoten ga je op reis naar de herberg. Net zoals Jozef en Maria. Onderweg komt er van alles op je pad in de vorm van opdrachten en overpeinzingen geïnspireerd op het kerstverhaal. Dat alles geeft stof tot nadenken en gesprek. Soms serieus soms met een knipoog. Iedereen reist alleen, maar je kunt elkaar onderweg wel helpen. Wie komt er op tijd aan en wie staat voor een dichte deur omdat de herberg vol is?
In de Tuinzaal, van 10 tot 14 uur.
Graag voor 15-12 opgeven bij Saarke Wondergem, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 020 6730094. Vermeld eventuele dieetwensen.

Voorbereidingsgroep Taboes
Overal zijn taboes. Of je nou jong bent of oud, iedereen wil wel iets liever niet met iedereen bespreken. Zijn er taboes in de KGK? Zijn er taboes in de Bijbel? Hoe kijken oudere generaties tegen de taboes van jongere generaties aan en andersom? U kunt zich opgeven voor deze wel heel bijzondere voorbereidingsgroep. De coördinatie van de kerkdiensten ligt in handen van de jongerengroep, maar iedereen is uitgenodigd mee te doen! Geef u op bij Robert Jan Nijland Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Op zondag 1 december is onze eerste ontmoeting van 13 tot 16 uur. De kerkdiensten zijn op 12, 19 en 26 januari.

Voorbereidingsgroep Kerstavond
Deze kerstavond willen we verder gaan over het thema van de adventsperiode 'onverwachts'. De geboorte van Jezus was ook heel anders dan mensen zich dat toen konden voorstellen. 'Ze verwachten de Messias en kregen een baby in een voederbak'. Naar aanleiding van het Lukas evangelie zullen we nadenken welke verwachting mensen hadden en hoe dat zich vertaald naar onze eigen verwachtingen van Hoop en Licht. U kunt zich opgeven voor de voorbereidingsgroep bij Pauline Koedijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). (De eerste voorbereidingsgroep is op maandag 2 december.)

Gesprekskring
A.s. dinsdag (10.30 - 12.30 uur) is er weer de Dinsdaggesprekskring. Meer informatie bij Gerhard Scholte (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Stand vaste vrijwillige bijdragen 2019
Voor 2019 is € 82.285 toegezegd aan vaste vrijwillige bijdragen (VVB). Op 31 oktober was hiervan € 69.360 binnengekomen. In de laatste twee maanden van het jaar moet er dus nog € 12.925 overgemaakt worden om aan het toegezegde bedrag te komen; meer mag natuurlijk ook. Als u niet zeker weet of u uw toezegging gaat nakomen voor 31 december a.s., kijkt u dan even in uw administratie.
Het huidige IBAN-nummer is NL90 RABO 0373 7414 72 Protestantse Gemeente te Amsterdam inz. Kerkbalans.
Voor vragen over de VVB: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 53 14 82 62

Begroting 2020 ter inzage
De concept-begroting 2020 PKA, waarin opgenomen de begroting van de Keizersgrachtkerk, ligt op 1 en 8 december ter inzage bij de Tuinzaal. Gemeenteleden kunnen tot en met maandag 9 december op de begrotingen reageren door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Algemene Kerkenraad van Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) heeft het moderamen (MAK) gemachtigd de begrotingen na inzage in de wijken vast te stellen.

Bijeenkomsten in de kerk de komende weken:
Vrijdag 6 december, 14.30 u: Paterson, film van Jim Jarmush uit 2016, inloop vanaf 14.15 uur.
Vrijdag 13 december 20:00: Pianoduo Aurelio en Paulo Pollice in concert: Quattro mani all 'Opera! Verdi, Puccini e.a. Organisatie: onze buren het Italiaans Cultureel Instituut.
Zondag 15 december 17:00. Don Giovanni (korte versie).
En voor in uw agenda: zaterdag 18 en 25 januari 2020 zijn schoonmaakdagen i.s.m. studenten van Dispuut Atlas. (ook gratis)
Heeft u interesse? Kijk dan op de KgK website (Keizersgrachtkerk.nl/activiteiten/agenda ) voor meer informatie.
Oproep: er zijn veel activiteiten deze maand waarbij inzet van Steungroep Kosterij leden gewenst is. De overzichtslijst hangt op het prikbord in de hal. Help u een keertje mee?

Film op Vrijdag 6 december
Op vrijdag 6 december staat de film 'Paterson' op het programma. Paterson, een buschauffeur die in het gelijknamig stadje Paterson in New Jersey woont leidt een eenvoudig geroutineerd leven. Terwijl hij zijn dagelijkse busroute rijdt, observeert hij de stad via zijn voorruit en luistert mee met de gesprekken rondom hem. Hij schrijft hierover gedichten in zijn boekje. De film uit 2016 is de twaalfde speelfilm van Jim Jarmusch, en wordt een verstilde lofzang op de schoonheid van het alledaagse genoemd. Inloop met koffie en thee: vanaf 14.15 uur. Aanvang film: 14.30 uur. Na afloop napraten en borrel.

Stadsverlichting
Maandag 2 december tussen 20.00 en 21.00 wordt in de Keizersgrachtkerk (Tuinzaal) gezamenlijk een uur lang met elkaar gemediteerd. Vanaf 19.45 uur wordt –in stilte- binnengelopen. Na afloop wordt in stilte weggegaan of worden ervaringen met anderen uitgewisseld, thee gedronken, etc.
Iedereen is welkom; toegang is gratis. Zie ook www.facebook.com/stadsverlichtingkgk.

Tijdelijke vervanging tienerwerk
Onze tienerwerker Ramon is op het moment ziek, tot en met december zal Roos Fountain-Groeneveld de zondagse tienergroep overnemen. Zij heeft ervaring als tienerwerker in Nieuw-West. Op de komende zondagen zal er tienergroep zijn: 1 en 15 dec! We hopen dat de tieners elkaar dan weer gewoon volgens ritme kunnen ontmoeten! 

Mededelingen in de dienst
Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

 

Deze zondag 10:30uur in de Keizersgrachtkerk:
Onverwacht (advent)

met
Gerhard Scholte
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, A’dam.

 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.