KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij voor vrijdag 22:00 uur ontvangen komt in het KG Krantje van volgende zondag.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 29 januari 2023

Diaconie collecte 1: Luistergroepen in Amsterdam
Wie kent het gevoel niet van: ik wou dat ik daar nu eens over kon praten? Gewoon, met iemand praten over dingen waar ik tegenaan loop. En je denkt: ben ik nu de enige met zoiets? Nee dus: Er zijn veel mensen die over dingen struikelen waar ze geen raad mee weten. Ze houden die vaak voor zichzelf en het probleem wordt daardoor groter. Je kunt je dan aansluiten bij een luistergroep (in Noord). Hier wordt geluisterd zonder dat een ander er iets van vindt. En je kunt luisteren naar anderen. Bij zo’n Luistergroepen is iedereen welkom. Ook als je niets wilt vertellen en alleen maar wilt luisteren ben je welkom.

Kerk collecte 2: Kinderen en Jongeren - Nederland speelt Sirkelslag
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Jongeren gaan op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag en zien dat de kerk breder is dan de kerkplek waar zij bij horen.

Collecte 3: Werk in de eigen gemeente
 

Collecten Digitaal
Bij voorkeur gebruik je de GIVT-app! (Meer info https://www.givtapp.net/).
Alternatief is direct je bijdrage voor de diaconie overmaken NL25INGB0000870727, t.n.v. Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam. Voor de kerkcollecte gebruikt u het rekeningnummer NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam. Als je gebruik maakt van de bankrekeningen zet dan de datum van de kerkdienst erbij. Dan worden de opbrengsten aangewend voor de doelen van die zondag.

Tieneractiviteit op 3 februari!
Vrijdag 3 februari zijn alle tieners die op enige manier verbonden zijn aan de Keizersgrachtkerkgemeente weer welkom in de Friendship! Ze beginnen met gezellig samen eten en daarna gaan ze creatief aan de slag. Laat bij Paulien Brink (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) weten of je komt! Zet ook alvast vrijdag 24 februari in de agenda. Dan is er namelijk weer een hele leuke activiteit samen met tieners van allerlei kerken in Amsterdam!

Begrotingen 2023 ter inzage
De concept-begroting van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA), waaronder die van de Keizersgrachtkerkgemeente, ligt ter inzage op zondag 29 januari. Zo ook de begroting van de Protestantse Diaconie Amsterdam. De begrotingen zijn ook digitaal beschikbaar (op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
De (concept-)begroting van de Keizersgrachtkerk die door de wijkraad in september 2022 is vastgesteld, is als onderdeel van de PKA-begroting door de PKA fors aangepast. Aan extra inkomsten zou de Keizersgrachtkerkgemeente in 2023 € 31.500 moeten “ophalen” (kerkbalans, overige giften en hogere verhuuropbrengsten) en € 4.500 moeten bezuinigen (lagere stookkosten).
Reacties op de concept-begroting van de PKA en de Diaconie kunnen worden ingediend t/m 2 februari a.s. bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kerkbalans 2023: geen acceptgirokaarten meer
De brief over Actie Kerkbalans zou deze week bezorgd moeten zijn bij leden, belangstellenden en vrienden van de Keizersgrachtkerkgemeente. Omdat de banken het betalen per acceptgirokaart gaan stoppen, is in het kader van Kerkbalans 2023 het niet mogelijk om via de acceptgiro de (jaarlijkse) bijdrage te betalen.
Na de dienst is de penningmeester (Frits van den Boomgaard) beschikbaar om eventuele vragen over Kerkbalans 2023 te beantwoorden. Ook is hij bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Start voorbereiding 40 dagentijd vandaag (29 januari) na de dienst en de koffie in de Tuinzaal:
De 7 (on)deugden op weg naar Pasen

hoogmoed/nederigheid
hebzucht/gulheid
jaloezie/naastenliefde
woede/zachtmoedigheid
onkuisheid/kuisheid
gulzigheid/matigheid
luiheid/ijver
In de 40-dagentijd worden de diensten in de Keizersgrachtkerk in kleine groepjes voorbereid door de uitlegger en één of meer liturgen.
Uitleggers in deze periode zijn 26 februari (Annelies Jans), 5 maart (Wielie Elhorst), 12 maart (Annemarie van Wijngaarden met Klimaat en Geloofgroep; hebzucht), 19 maart (Annelies Jans met Martyn Mulder; luiheid), 26 maart (Marleen Blootens met Ineke Visser) en 2 april (Jesse de Bruin).
Wil je meewerken aan één van deze diensten in de 40-dagen tijd, geef je op bij één van de coördinatoren Ineke Visser-Luirink en Martyn Mulder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en doe zo mogelijk deze middag van 13:00 tot 15:30uur mee.

Taal delen
De Taakgroep Liturgie binnen het project ‘Keizersgrachtkerk 2030’ organiseert de workshop Taal delen op zaterdagmorgen 18 februari: hoe kan er zo worden gesproken/gecommuniceerd dat men elkaar beter begrijpt. Hoe worden door middel van taal en andere communicatievormen mensen die verschillen in leeftijd of cultuur, binnen én buiten de kerk, dichter bij elkaar gebracht?
De workshop is bedoeld voor iedereen en speciaal voor diegenen die wel eens liturg is of soms in de kerk communiceert. De workshop wordt geleid door Niels Gillebaard (theoloog en historicus en bekend blogger en vlogger). In de workshop wordt gewerkt met bekende en onbekende teksten en liederen. Er wordt afgesloten met een lunch. De workshop is van 10.00 tot 13.30 uur en ook jij bent van harte welkom! Meer informatie en aanmelden bij Reina Steenwijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Voorbeden in de dienst
Voorbeden voor tijdens de dienst kunnen worden aangevraagd via het voorbedenboek en (tot 15 minuten voor aanvang) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bloemen uit de kerk
Wil je de bloemen meenemen voor de zondagse dienst, weet je een goede bestemming en/of wil je de bloemen naar de goede bestemming brengen?
Geef je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mededelingen in de dienst
Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

Zondag 29 januari 10:30uur in de Keizersgrachtkerk-online:
De kracht van delen
in de serie
Verborgen verhalen
met zang van de
Maluku Singers
 
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.

Tags: krantje