Uitleg bij het jaarrooster

Bij de voorbereiding van alle diensten zijn gemeenteleden actief betrokken door mee te doen aan een zgn. voorbereidingsgroep of team. Door gemeenteleden zijn suggesties voor thema’s gedaan, waarvan er uiteindelijk meer dan tien zijn gekozen door de gemeentevergadering. Rond elk van deze thema’s maken we een aantal diensten (meestal twee of drie).

Daarnaast zijn er de vaste punten in het kerkelijk jaar zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor advent), die ook door gemeenteleden worden voorbereid. Twee diensten in het jaar zijn gereserveerd als doopdiensten.

Enkele diensten (al dan niet binnen een thema) worden voorbereid door bestaande groepen binnen de kerk zoals de diaconie, de klimaat- en geloofgroep en de tienergroep. Daarnaast zijn er enkele zondagen waarvoor kort van te voren het thema wordt bepaald; dan staat er ‘actueel thema’ op het rooster.

Het actuele jaarrooster is hier te vinden.

 

Voor meer informatie over de thema's, het rooster en de voorbereiding van diensten kunt u contact opnemen met de Werkgroep Morgendiensten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkgroep Morgendiensten

De voorbereidingsgroepen dragen zorg voor vorm en inhoud van de diensten. In dat proces worden ze ondersteund door een coördinator en een theologisch begeleider en door de maandagavondgroep (MAG).

De maandagavondgroep (MAG) bespreekt – in wisselende samenstelling – elke maandag met de voorbereiders/liturgen de dienst van de volgende zondag. Ook is dan altijd de dirigent van die zondag aanwezig (zie ook muziek in de kerk). Alle onderdelen van de dienst komen op de MAG bij elkaar: teksten van begroeting en gebeden, het verhaal voor de kinderen, de uitleg, de uitgezochte liederen. De leden van de MAG geven feedback als ‘eerste hoorder’: komt het over zoals het is bedoeld, wordt het een geheel, is er een goede spanningsboog, wordt de dienst niet te lang, sluiten de teksten geen mensen uit, zijn er niet teveel nieuwe of juist alleen maar vertrouwde liederen? Dat kan wel eens tot een aanpassing of discussie leiden, maar vrijwel altijd is er aan het eind van de avond een geheel waar iedereen tevreden over is.
Op de MAG wordt ook de liturgie definitief en type-klaar gemaakt.

Op zondagmorgen zorgen de zondagscoördinator en de voorbereidingsgroep er vervolgens samen voor dat de dienst 'organisatorisch en technisch' gezien goed verloopt.

De coördinatoren, theologisch begeleiders, MAG-leden en de zondagcoördinatoren vormen samen de Werkgroep Morgendiensten (WMD). Om elkaar te blijven inspireren en stimuleren komen op de tweemaandelijkse WMD-vergaderingen naast organisatorische ook inhoudelijke onderwerpen ter sprake, die verband houden met de diensten. Ook is de WMD (na een inhoudelijke inventarisatie en brainstorm met de gemeenteleden) verantwoordelijk voor het maken van het jaarrooster met de verschillende thema's van de diensten.

De WMD is (namens de Wijkraad) verantwoordelijk voor de koers die de Keizersgrachtkerk vaart in voorbereiding, vorm en inhoud van de diensten. Ideeën en opmerkingen over alles wat met de diensten te maken heeft, zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Martine Koedijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.