Welkom bij de Keizersgrachtkerk

In de Keizersgrachtkerk komen mensen van alle leeftijden, van binnen én buiten Amsterdam, wel en niet protestants. We houden niet zo zeer vast aan één geloofsleer, maar willen ons laten inspireren door de Bijbelse verhalen en hun bevrijdende kracht. Wij willen er zijn voor elkaar, voor de mensen in onze stad en in de wereld.
De Keizersgrachtkerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). De PKA is op heel veel verschillende manieren aanwezig in Amsterdam om gestalte te geven aan Gods liefde.

Elke zondagmorgen om 10:30 is er een kerkdienst. De diensten zijn voor een breed publiek toegankelijk, met teksten en liederen in eigentijdse taal. Er wordt ruim aandacht gegeven aan de kinderen, die net als ieder ander, welkom zijn bij de wekelijkse viering van brood en beker.
Kerkdiensten krijgen vorm rond thema's, meestal uitgewerkt in korte series. Vrijwel altijd wordt de dienst door groepjes gemeenteleden voorbereid met veel aandacht voor zingeving en actuele maatschappelijke vragen.
Deze voorbereidings-groepen hebben mede een pastorale en lerende functie.
Verschillende werkgroepen maken ons gemeente-zijn en onze maatschappelijke betrokkenheid concreet. Bij dat laatste vervult in het bijzonder onze diaconie een actieve rol, met praktische hulp voor mensen van binnen en buiten de gemeente.