Wensdoel D3

D3 Er zijn regelmatig activiteiten en vieringen samen met mensen van andere religieuze groeperingen (andere kerken en andere religies).
Wat zijn achterliggende gedachten, voor zover te achterhalen? Het zou mooi zijn als we het contact met een migrantenkerk kunnen vorm geven als samen de bijbel lezen met volle aandacht voor de culturele verschillen in lezen en begrijpen van de tekst.
Hoe zou de gewenste situatie eruit kunnen zien?

Een groepje bestaande uit KGK’ers en mensen uit de migrantenkerk waarmee een relatie in opbouw is, die elkaar enkele keren ontmoeten rond een bijbeltekst: ‘intercultureel bijbellezen’. Of je kiest een thema (bijvoorbeeld werken van barmhartigheid) en een KGK - groepje gaat daarover in gesprek met één of meer partners.
En dat kan uitmonden in het gezamenlijk voorbereiden van een kerkdienst.

Mogelijke partners met wie samenwerking/ uitwisseling interessant zou kunnen zijn:

  • Samuel Lee, theoloog des vaderlands geweest, zeer open minded. Via hem is wellicht in contact te komen met gesprekspartners uit zijn gemeente.
  • Perki: Indonesische protestanten, officieel aangesloten bij de PKN. Er is een gemeente in Zuid Oost in de Nieuwe stad.
  • EBG: Surinaamse christenen, uit hernhuttertraditie, komen samen in de Koningskerk in de Watergraafsmeer.
Wat zijn mogelijke nadelen en belemmeringen en hoe zouden die ondervangen kunnen worden? Bij de EBG is er wel grote kans dat je midden in de Johannes de Heer spiritualiteit terecht komt. Dan moet je van tevoren bedenken of je dat wilt.
Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen? Omdat de culturen zo verschillen, zal er ook tijd (drie ontmoetingen lijkt een absoluut minimum) nodig zijn voor kennismaking en verheldering van culturele of geloofstradities. Eerste vraag is dus of een groepje zich aan zo’n proces zou willen committeren. Dan kun je contact zoeken met een voorganger en verkennen wat de mogelijkheden zijn.
Wat is er nodig om het in stand te houden? Succeservaringen.