Lijn B: Een diverse gemeente

De diversiteit in geloofsopvatting is een gekoesterd goed in de KGK. Ook de aanwezigheid van mensen van diverse leeftijd wordt erg gewaardeerd. Er is de duidelijke wens dit te versterken en uit te breiden. De plaats en rol van de jongere generaties verdienen versterking en ook de ‘kleur’ van de gemeente zou verrijkt mogen worden. Waarbij van iedereen bijdragen verwelkomd en verwacht worden.

Daarvoor zijn zes wensdoelen geformuleerd (B1 t/m B6). De werkgroep heeft doelen B1 en B2 geïntegreerd benaderd. Wensdoel B3 is analoog hieraan uitgewerkt. In de samenvatting zijn daarom B1, B2 en B3 samengenomen.

Daarnaast worden voorstellen gedaan voor B4, B5 en B6.