Geloofsopvoeding

Aan ouders die van gedachten willen wisselen over de geloofsopvoeding van hun kinderen zullen we komend seizoen een aanbod doen. Geen gesprekskring van meerdere avonden, maar een kort programma van een of tweemaal uitwisselen. Wellicht een gesprek via zoom of in de kerk. We stemmen het af op de behoefte. Allerlei vormen zijn mogeliijk.