KG-Krantje

Het KG-Krantje is het wekelijkse mededelingenblad van de Keizersgrachtkerkgemeente.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
Joost Koedijk en Dick ter Steege
Kopij voor vrijdag 22:00 uur ontvangen komt in het KG Krantje van volgende zondag.
Wilt u het KG-krantje wekelijks per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of meldt u zich hier online aan.

Zondag 3 maart 2024

Diaconiecollecte 1: Gaza en Westelijke Jordaanoever
In Gaza en op de Westelijke Jordaanoever is dringend behoefte aan alles. Voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Kerkcollecte 2: Kerk
De tweede collecte dient ter dekking van de kosten (en mogelijk het tekort) van de Keizersgrachtkerk. Dit zijn onder andere het pastoraat (predikant), salarislasten, vergoedingen voor gastpredikanten, onderhoud en gebruik van kerkgebouw en de kosten van de kerkdiensten.

Collecte 3: Werk in de eigen gemeente
De opbrengst van deze collecte is bedoeld voor speciale doelen. Denk hierbij aan het jeugd- en jongerenwerk, de muziek en muzikanten in de diensten en de kosten voor het gemeenteblad Kerk in de Stad.

Collecten Digitaal
Bij voorkeur gebruik je de GIVT-app! (Meer info https://www.givtapp.net/).
Alternatief is direct je bijdrage voor de diaconie overmaken NL25INGB0000870727, t.n.v. Diakonie Keizersgrachtkerk Amsterdam. Voor de kerkcollecte gebruikt u het rekeningnummer NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam. Graag datum van de kerkdienst vermelden.

Save the date - gemeentebijeenkomst 13 april
Op 13 april van 2 tot 5 is er een bijeenkomst voor de hele gemeente over de vraag wat voor kerk we (willen) zijn. Dat is belangrijk om het vernieuwingsproces KGK 2030 verder te helpen: waar zijn we naartoe op weg? Met behulp van verschillende gespreksvormen wordt de focus van dat proces aangescherpt. Een bijeenkomst om bij te zijn, dus noteer de datum alvast. Aanmelden kan nu al via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer info volgt spoedig.

Cirkel van verbinding op 17 maart om 12.15 uur
Velen van ons zijn ongerust over hoe het gaat met Nederland. Ook wij. We zijn bang dat groepen mensen in ons land uit elkaar worden gespeeld en dat willen we niet. We merken dat verschillen in onze samenleving leiden tot uitsluiting. Dat het ons land verdeelt in ‘zij’ en ‘wij’. We kennen er allemaal voorbeelden van.
Op zondagen komen wij, ongerust, samen in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Dan stellen we elkaar de vraag: wat kunnen we doen? We willen niet langer alleen maar ongerust zijn. Daarom hebben we besloten een eerste stap te zetten en we hopen dat je meedoet.
We nodigen je uit om op zondag 17 maart om 12.15 uur naar het Museumplein in Amsterdam te komen, de kant van het van Goghmuseum. Daar komen we alleen met onszelf en niet met vlaggen of borden. We vormen daar een cirkel van verbinding. In de cirkel worden we eerst stil en gaan dan rustig in gesprek met onze buur. Rond half 1 zingen we samen een lied en beëindigt Ferdinand Borger, predikant en theatermaker, de samenkomst op het Museumplein.
Dan gaan we samen naar de Keizersgrachtkerk (Keizersgracht 566, om de hoek van de Spiegelstraat). Daar is koffie en een broodje en daar begint het echte gesprek onder leiding van Ferdinand. Daar horen we van elkaar hoe zo’n scheiding tussen mensen ontstaat en wat voor effect het heeft. En we hopen dat deze eerste stap een goed vervolg kan krijgen. Want echte hoop betekent handelen. Maar daarvoor hebben we ook jou nodig: sluit je aan bij die bonte kring van mensen en kom naar het Museumplein. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan je je reactie kwijt.

Nieuwe thema’s voor 2025
De thema’s voor de kerkdiensten in de Keizersgrachtkerk worden traditiegetrouw door gemeenteleden aangedragen. Voorbeelden van thema’s uit de afgelopen tijd: Verborgen verhalen, Mozes, Spiritualiteit van U2, Mensentaal, Verlies en verdriet en Levenslied. Heb je een goed idee voor een thema voor een serie diensten of een losse dienst en wil je t.z.t. ook meehelpen voorbereiden? Lever dit idee dan goed gemotiveerd uiterlijk 24 maart in bij de Werkgroep Morgendiensten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Je kunt hiervoor dit formulier gebruiken.

Brief Kerkbalans 2024
Veel gemeenteleden hebben geen brief over de Actie Kerkbalans 2024 ontvangen. Dat geldt niet alleen voor leden en vrienden van de Keizersgrachtkerkgemeente, maar ook voor andere wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Het is misgegaan bij Post.nl.
Er worden ruim 3.000 brieven opnieuw gedrukt en verzonden. Door de PKA wordt het initiatief genomen om de kosten op Post.nl te verhalen.
Bericht volgt wanneer de nieuwe brieven verzonden worden. Voor vragen is Frits van den Boomgaard beschikbaar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Spiegeltjes mee op 3 maart
In de dienst van 3 maart wordt samen in de spiegel gekeken. Daarvoor is het handig als zoveel mogelijk mensen een spiegeltje meenemen. Willen jullie thuis eens op zoek gaan of je nog een spiegeltje hebt liggen? Misschien het spiegeltje in de vorm van een hart dat vorig jaar bij een dienst van de serie ‘Ik en de ander’ is uitgedeeld? Of een ander exemplaar?

Oproep van de klimaat- en geloofgroep voor de voorbereiding van 2 diensten rond kiezen en communiceren, op 5 en 12 mei
Veranderen van leefstijl is moeilijk. Dan gaat het allereerst om de motivatie van de keuzes. Daarnaast gaat het ook over of, hoe en met wie erover wordt gepraat. Deze communicatie is belangrijker dan gedacht. Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Christien Visch (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De start is rond 11 maart; tijdstippen in overleg.

Pasen
De diensten in de Stille Week in de Keizersgrachtkerk worden via de pop-up methode op de avonden zelf voorbereid, maar de dienst van Paasmorgen krijgt een wat langere aanloop. Terwijl hij er inhoudelijk toch op volgt. Wil je meedoen om deze spannende overgang te maken en de feestelijke dienst van Pasen voor te bereiden? Daan Savert doet de uitleg en er zijn plannen voor een orkest! Aanmelden bij Herman Schalk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Ontmoetingsbijeenkomst bij de Gemeenschap Sant’Egidio in Amsterdam
De Raad van Kerken Amsterdam heet iedereen van harte welkom om op zaterdag 16 maart kennis te maken met de Raad van Kerken Amsterdam en met de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam. De bijeenkomst is van 13.30 – 16.30 uur bij Huis van Sant’Egidio Amsterdam, Waterlooplein 205, Amsterdam. Aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De toegang is gratis.

De liturgie digitaal
De digitale liturgie op je telefoon of tablet zetten?
Gebruik dan: www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/zondag-in-de-kerk/liturgie.

E-mailadressen voor in de dienst

  • Gebruik Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om voorbeden aan te vragen (tot 15 minuten voor aanvang) als via het voorbedenboek
  • Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. geef je aan dat je bloemen wil meenemen voor de zondagse dienst of als je een goede bestemming weet en/of de bloemen daar wil brengen.
  • Mededelingen kunnen altijd aangemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar ook tot 15 minuten voor aanvang van de dienst. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zelf een mededeling te doen.

 

Zondag 3 maart 2024 10:30 uur in de Keizersgrachtkerk-online:
Heb je zelf lief zoals je naaste
in de serie
Beelden van God
met
Wilna Wieringa  
Klik hier voor informatie over kerkdiensten in de komende weken

 

De Keizersgrachtkerkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).
Als u de PKA geldelijk wilt ondersteunen, dan kan dat via rekening NL51INGB0004605050 ten name van Protestantse Gemeente - 11, Amsterdam.
De KGK heeft ook een eigen kas. Uit de inkomsten daarvan worden o.a. onkosten voor diensten en diverse activiteiten betaald.
Het rekeningnummer is NL83INGB0004675575 t.n.v. Protestantse Gemeente - Kgk, Amsterdam.
 
De Keizersgrachtkerkgemeente heeft een privacyverklaring dat via deze link is in te zien.