Contactkring: Kerstmorgen - VERLANGEN

vrijdag 16 december 2022

De traditionele Kerstmorgen op vrijdag 16 december 2022 was weer een gezellig samenzijn als aanloop naar de Kerst. Het thema dit jaar was 'Verlangen'.
Kerst, de geboorte van een kind, is de geboorte van een verlangen. Een verlangen van mensen naar liefde, vrede en recht. "Het is verlangen dat ons gaande houdt", schreef Holkje van der Veer (een Dominicanes) en verlangen krijgt volgens haar gestalte in verbinding met anderen. Verlangen om van betekenis te zijn. Daarom hebben we met elkaar gezongen, geluisterd naar het Kerstverhaal, geluncht en veel gepraat.

We schreven een Kerstgroet aan alle betrokken kinderen van de KgK, omdat we immers beloofden na de doop van onze laatste drie dopelingen: “Wij nemen deze mensenkinderen met liefde in ons midden op: een kring van mensen die er voor anderen wil zijn, en dus ook voor jullie: welkom je tranen, welkom je lach”.

Tevens hebben we , geïnspireerd door 'Kerk in Actie', dit jaar in de Adventsperiode zoveel mogelijk Tweede Kamerleden bestookt met brieven/kaarten waarop we onze zorgen uitspreken over de behandeling van vluchtelingenkinderen in m.n. Griekenland en Nederland. Zie: Kerk in Actie - kaartenactie

We eindigden met de Keltische zegen voor de vriendschap:

Moge je gezegend zijn met goede vrienden.
Moge je leren een goede vriend voor jezelf te zijn.
Moge je kunnen reizen naar die plaats in je ziel waar veel liefde, warmte, gevoel en vergeving is.
Moge je dit veranderen.
Moge het dat wat negatief, afstandelijk en kil in je is, veranderen in wat positief, nabij en warm is.