Themarooster

Zomerdiensten - 15 juli – 2 september 2018
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen.

Ziel en zaligheid (Startzondag) - 9 september 2018
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst. Zie ook 4 november 2018.

Zacht verend mos - 6 en 23 september 2018
De titel ‘zacht verend mos’ komt uit een hoofdstuk uit het mooie boek van C.S. Lewis: Brieven uit de hel. (C.S. Lewis is bekend van de verfilmde ‘Narnia Kronieken’.) Het boek is een verzameling van zogenaamde brieven die een ervaren duivel schrijft aan zijn neefje (een duivel in opleiding). Hij leert hem zo de fijne kneepjes over hoe je christenen kunt verleiden om hun geloof te verloochenen. Het boek is één tot het eind toe volgehouden parodie, die van de 'andere' kant laat zien waar het op aankomt als je christen bent. Kunnen wij de verleidingen weerstaan? Wat geloven wij zelf? In creatieve diensten zal de voorbereidingsgroep ook ons aan het denken zetten!

Doopdienst - 30 september 2018

Actueel thema (dienst door jongeren) - 7 oktober 2018

Onzichtbare kloven - 14, 21 en 28 oktober 2018
Een steeds belangrijker maatschappelijke thema zijn de (onzichtbare) kloven in de samenleving. Denk hierbij aan onderscheid tussen mannen en vrouwen, hetero’s en homo’s, allochtoon en autochtoon (witte privileges!) en laag en hoog opgeleid. Niet altijd zijn we ons bewust van het feit dat mensen anders worden behandeld dan 'de groep' waarin we zelf leven en dat wij daar ook (ongewild) aan meedoen. De kloven worden onbewust in stand gehouden, ze zijn vanzelfsprekend en daardoor onzichtbaar geworden. In de discussie wordt steeds meer duidelijk dat deze kloven zorgen voor onverdraagzaamheid, oneerlijke behandeling, polarisatie en een mogelijke bron zijn voor geweld en onrust in onze leefwereld. Hoe werkt het? Hoe herkennen we het in standhouden van de kloof door de maatschappij,  door ons zelf? En hoe overbruggen we de ontstane kloven om zo op weg te gaan naar een eerlijke, gelijkwaardige maatschappij?

Ziel en zaligheid - 4 november 2018
Heel veel mensen hebben een passie of doel waar ze zich met hart en met hart en ziel voor inzetten. Het kan zijn in het werk, als vrijwilliger, als hobby, in teams, individueel. De overeenkomst is dat het een drive losmaakt, die energie en zingeving geeft aan de persoon zelf en daarmee anderen kan inspireren. In een creatieve serie van 5 losse diensten, waaronder de slot- en startzondag, willen we deze passies en doelen met elkaar delen. Om elkaar beter te leren kennen, om elkaar te inspireren, om de gemeenschap te versterken, om ons geloof in God te verdiepen. Waar ligt jouw hart? Wat is jouw verhaal? Wat moet jij delen? Waar ligt jouw ziel en zaligheid? De andere diensten in deze serie waren in het eerste half jaar van 2018 en op 9 september (startzondag).

Heel-kundig (incl. laatste zondag van het kerkelijk jaar) - 11, 18 en 25 november 2018
Helen is het heel maken wat 'stuk' is, bijvoorbeeld door ziekte, door verlies. Het kan dan gaan om het 'medisch' genezen en beter worden, maar vaak is helen veel meer een (langdurig) proces van genezen met vallen en opstaan. Hoe gaat zo’n proces? Wat zijn onze ervaringen en wat kunnen we leren van elkaar? En zeggen de (wonder)verhalen van Jezus ons daarbij iets? Kan je kundig worden in het helen, het heel maken?
De laatste zondag in deze serie is tevens de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Doe als God, word mens - 2, 9, 16 en 23 december 2018 (advent)
Geïnspireerd op een moderne en confronterende kerststal in de Katholieke kerk van Heidelberg willen we in onze kerk in de adventstijd ook een kerststal bouwen. Eén die laat zien wat ons bezig houdt in het licht van het kerstverhaal. Een stal waaraan iedereen meebouwt: gemeenteleden, kinderen, jongeren, kunstenaars en ook bijvoorbeeld vluchtelingen en daklozen. En we zorgen ervoor dat de kerk meer open is in de adventstijd om de kerststal te laten bewonderen, zodat bezoekers weer door ons geïnspireerd kunnen worden.
Elkaar ontmoeten en contact maken gaat zoveel makkelijker als je samen iets doet. Gaandeweg het proces ontdekken we wel datgene wat ons raakt en komen we zo ook tot de vormgeving en invulling van de diensten. We hopen dat ook de kerstmusical bij het thema kan aansluiten. Wellicht doen zelfs de drie Koningen mee. In ieder geval, aarzel niet en meld je tijdig aan voor deze inspiratievolle serie en dit creatieve project. De start is al begin september 2018!

Kerstavond - 24 december 2018
We vieren de geboorte van Jezus altijd met een bijzondere, vaak intense dienst.

Kerstmorgen - 25 december 2018
Voor de kerstmorgen wordt, traditiegetrouw, een musical voorbereid die door kinderen voor kinderen en volwassenen wordt uitgevoerd.

Actueel thema - 30 december 2018

Drie koningen (voorbereid door de jongeren) - 6 januari 2019

Verbonden met muziek – Leonard Cohen  - 13 januari 2019
Op 24 november 2018 vond de “dag van de morgendienst” plaats die in het teken stond van muziek. In deze dienst willen we vormgeven hetgeen we op die dag hebben meegekregen aan de hand van de muziek (en teksten) van Leonard Cohen.

Joodse bijbeluitleg - 20 en 27 januari 2019
De voorbereidingsgroep gaat zich verdiepen in de Joodse manier van het geven van bijbeluitleg. In de Joodse traditie is het vertellen van een verhaal een manier om antwoord te geven op een vraag. En zo´n verhaal is op zich weer voor velerlei uitleg vatbaar. In de voorbereidingsgroep proberen we aan de hand van een verhaal tot meer inzicht te komen, over onszelf en over de wereld waarin wij leven. Want hoe vertellen wij ons eigen verhaal? Deze manier van omgaan met een tekst bied je een nieuwe manier van kijken en kan ruimte geven. In twee diensten maken we kennis met deze vorm van uitleggen als aanvulling op de manier die we gewend zijn.

Werelddiaconaat - 3 februari 2019
Elk jaar op de dag van het werelddiaconaat organiseert de diaconie van de Keizersgrachtkerk een themadienst over een actueel diaconaal onderwerp.

Vertrouwen - 10, 17 en 24 februari 2019
Veel mensen lijden aan onzekerheid die zich op veel terreinen van ons leven kan voordoen. Bijvoorbeeld met betrekking tot:
* het geloof. Veel dingen die voorheen vast en zeker waren, zijn dat nu niet meer. Geloof is vertrouwen, maar op wie of wat of waarin?
* terreur en geweld. Wanneer zal de eerste grote aanslag in ons land plaats vinden? Waar kun je nog veilig op vakantie? Dreiging is overal. Wie zou niet bang worden?
* onze aarde. De roofbouw die onze aarde en atmosfeer afbreekt maakt ook onze toekomst onzeker.
* de ander. Wie kunnen wij vertrouwen? Wie kan je nog je vertrouwen schenken of je gevoelens tonen? Wie durft een beroep te doen op de ander wanneer je die ander nodig hebt?
De voorbereidingsgroep gaat op zoek naar aanwijzingen en eigen ervaringen, die ons helpen vertrouwen te hebben en onze angsten te overmeesteren.

Actueel thema voorbereid door de tieners - 3 maart 2019

Ankerplaatsen op je levensreis (40-dagentijd) - 10, 17, 24, 31 maart en 7, 14 april 2019
Op je levensreis ga je soms letterlijk en zeker figuurlijk van plaats naar plaats. Je ontwikkelt je, je zoekt en ontdekt wat voor jou belangrijk is, wat jou zin geeft, wat voor jou een pleisterplaats blijkt te zijn of een schuilplek.  Ook kan het een ervaring van kracht, energie of adem zijn die je verder brengt. Soms blijken sommige plekken/momenten/ervaringen heilzaam voor je te zijn en kunnen het ankers voor je leven worden. “Plekken” waar je naar terug kan keren als je het even niet meer weet of juist waar je vreugde ervaart en deelt. In deze serie in de 40-dagentijd gaan we op zoek naar die ankerplaatsen in ons leven.

Stille Week en Paasavond - 18, 19 en 20 april 2019
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar inspireert dit weer tot speciale diensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.

Pasen - 21 april 2019
Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een feestelijke dienst en zal het huisorkest er weer zijn? Bij de voorbereiding van deze dienst zal extra aandacht worden geschonken aan de muzikale verbinding in de liturgie.

Die betoverende macht - 28 april en 5 mei 2019
Wat gebeurt er met mensen als ze macht uit gaan oefenen over andere mensen? De schrijvers van het Oude Testament hadden doorgaans geen hoge pet op van de mensen die, door zichzelf en het volk (Avimelech uit Richteren 13), maar ook door de Allerhoogste zelf (David, Salomo) op de troon werden gehesen. In I Samuel 8 wordt expliciet gewezen op het gevaar van een koning die de dienst uit gaat maken. De schrijvers hadden al door dat macht vaak een enorme aantrekkingskracht heeft, maar ook corrumpeert. Tijdens verkiezingscampagnes nu zie je steeds meer partij-affiches met daarop een levensgrote foto van de lijsttrekker. Waarom willen deze mensen zo graag die positie bekleden? Is dat omdat ze echt iets willen betekenen voor de maatschappij of zit daar ook verlangen naar macht en prestige achter, of is het een combinatie van beide? Welke wijsheden leren we uit de fabel van Jotham? En hoe zit het bij ons persoonlijk? Zijn we zelf vatbaar voor de drift naar macht? Kan hulp bieden aan mensen ook uitlopen op geraffineerde vorm van machtsuitoefening?

Doopdienst - 12 mei 2019

Onbekend en/of onbemind - 19, 26 mei en 2 juni 2019
De bijbel lees je van kaft tot kaft. Zo hoorde het in gereformeerde kringen! Maar dat is allang niet meer zo. Sommige bijbelverhalen of delen slaan we liever over, teveel geweld, te hard en/of onbegrijpelijk. Sommige verhalen kennen we niet eens; onbekend en daardoor onbemind? Hoog tijd om kennis te maken met onbekende verhalen of toch die lastige, weerbarstige teksten er toch eens bij te pakken. Laten we ons verrassen?

Pinksteren (Groeiruimte) - 9 juni 2019
Uit de ‘Dag van de groeiruimte’ (een dag voor ouders, kinderen en tieners/jongeren) kwam de wens om geregeld diensten te organiseren waarin ook de jongere generaties zich thuis voelen. In 2019 gaan we daar weer expliciet (groei)ruimte voor geven. De diensten worden voorbereid door een team van (steeds wisselende) mensen uit verschillende generaties. Nog niet veel staat vast, maar wel dat het creatieve diensten zullen zijn met veel ruimte voor eigentijdse muziek, woorden, beelden én ontmoeting! De tweede groeiruimtedienst is op 6 oktober 2019.

Een zwijgende God..  - 16 en 23 juni 2019
‘God die zwijgt’ is een belangrijk en actueel thema in theologie en filosofie, en evenzo in literatuur en film. De God van het jodendom en christendom wordt als een levende en sprekende God gepresenteerd.  Maar in de na-bijbelse tijd lijkt dat spreken van God te zijn gestopt. Waarom zwijgt God in onze dagen? Of zien wij iets over het hoofd en wil God wel spreken maar weten weinig mensen nog hoe je Gods woorden kunt horen? Hoe werkt Gods ‘openbaring’ en hoe versta je die? De voorbereidingsgroep gaat met het boek 'De Zwijgende God' van Marjo Korpel en Johannes de Moor (2012) aan de slag.

Slotzondag - 30 juni 2019

Zomerdiensten over gedichten -7 juli tot en met 25 augustus 2019
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen. Op 4 augustus vindt de jaarlijkse Pride kerkdienst plaats. Het thema daarvan is nog niet bekend.

Startzondag  - 1 september 2019
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst.

Dromen - 8, 15 en 22 september 2019
Dromen die in de bijbel voorkomen hebben impact op het vervolg van het verhaal. Denk aan de droom van Jacob, waarin hij worstelt, de voorspellende dromen van de farao in Egypte, maar ook de visoenen die in Openbaringen beschreven worden. Wat kunnen we er nu nog mee? Met deze en andere bijbelse dromen, maar ook met onze eigen dromen. Dromen als wensen? Dagdromen en/of nachtmerries? Of dromen als beeld van de ziel? Wat zeggen ze ons? Komen we onszelf erin tegen? Is het een waarschuwing of een belofte? Genoeg stof voor verdieping met de voorbereidingsgroep en drie diensten.

Doopdienst -29 september 2019

Groeiruimte over liturgie -6 oktober 2019
In deze groeiruimte dienst staat de liturgie en de liturgische vormen centraal.  Zie ook 9 juni.

Vergeving en gerechtigheid -13, 20 en 27 oktober 2019
“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven”. Het “Onze vader” is duidelijk: God vergeeft ons onze schulden en wij die van onze schuldenaren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Over kleine dingen en zaken lukt het ons, soms met enige moeite, best wel. Maar hoe staat het met onrecht dat ons, een heel volk, of persoonlijk wordt aangedaan. Moet dan eerst niet recht worden gedaan? Kan je dan alleen vergeven als er sprake is van gerechtigheid? Of moeten wij vergeving en gerechtigheid  het toch los van elkaar zien?

Hooglied -3, 10 en 17 november 2019
De liefdespoëzie tussen de bruid en de bruidegom in het boek Hooglied spreekt velen tot de verbeelding. Dit ‘lied der liederen’ is een dialoog over de liefde, met erotiek, en behoort tot de wijsheidsliteratuur. Deze verzameling liefdesliederen klinken vrolijk en speels, maar ook hartstochtelijk: een jongen en een meisje bezingen elkaars schoonheid in prachtige, soms exotische beelden. Vooral de natuur speelt in hun beeldtaal een grote rol. De voorbereidingsgroep gaat zich in dit, relatief kleine boek verdiepen om van daaruit drie diensten vorm te geven.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar -24 november 2019
Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.