Themarooster

Zomerdiensten over gedichten -7 juli tot en met 25 augustus 2019
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen. Op 4 augustus vindt de jaarlijkse Pride kerkdienst plaats. Het thema daarvan is nog niet bekend.

Startzondag - 1 september 2019
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst.

Dromen - 8, 15 en 22 september 2019
Dromen die in de bijbel voorkomen hebben impact op het vervolg van het verhaal. Denk aan de droom van Jacob, waarin hij worstelt, de voorspellende dromen van de farao in Egypte, maar ook de visoenen die in Openbaringen beschreven worden. Wat kunnen we er nu nog mee? Met deze en andere bijbelse dromen, maar ook met onze eigen dromen. Dromen als wensen? Dagdromen en/of nachtmerries? Of dromen als beeld van de ziel? Wat zeggen ze ons? Komen we onszelf erin tegen? Is het een waarschuwing of een belofte? Genoeg stof voor verdieping met de voorbereidingsgroep en drie diensten.

Doopdienst -29 september 2019

Groeiruimte over liturgie -6 oktober 2019
In deze groeiruimte dienst staat de liturgie en de liturgische vormen centraal.  Zie ook 9 juni.

Vergeving en gerechtigheid -13, 20 en 27 oktober 2019
“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven”. Het “Onze vader” is duidelijk: God vergeeft ons onze schulden en wij die van onze schuldenaren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Over kleine dingen en zaken lukt het ons, soms met enige moeite, best wel. Maar hoe staat het met onrecht dat ons, een heel volk, of persoonlijk wordt aangedaan. Moet dan eerst niet recht worden gedaan? Kan je dan alleen vergeven als er sprake is van gerechtigheid? Of moeten wij vergeving en gerechtigheid  het toch los van elkaar zien?

Hooglied - 3, 10 en 17 november 2019
De liefdespoëzie tussen de bruid en de bruidegom in het boek Hooglied spreekt velen tot de verbeelding. Dit ‘lied der liederen’ is een dialoog over de liefde, met erotiek, en behoort tot de wijsheidsliteratuur. Deze verzameling liefdesliederen klinken vrolijk en speels, maar ook hartstochtelijk: een jongen en een meisje bezingen elkaars schoonheid in prachtige, soms exotische beelden. Vooral de natuur speelt in hun beeldtaal een grote rol. De voorbereidingsgroep gaat zich in dit, relatief kleine boek verdiepen om van daaruit drie diensten vorm te geven.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar - 24 november 2019
Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Onverwacht (Advent) - 1, 8, 15 en 22 december 2019
Hoe doe je dat, hoe verwacht je in vredesnaam het onverwachte? Het lijkt ondoenlijk, maar is deze paradox niet waar wij ons wekelijks in onze kerk toch aan wagen? We proberen woorden te geven aan het onzegbare, beelden te boetseren van wat onze verbeelding te boven gaat, kennis op te doen van haar die onze kennis ver te boven gaat. In vier adventsdiensten onderzoeken, ervaren en proeven we “het onverwachte”. We verlaten (vol lef?) gebaande paden om te verdwalen. We onderzoeken onze belemmerende overtuigingen en vastgeklonken verwachtingen. We houden de moed erin door dat wat van waarde is vast te houden. En komen ergens aan en toch weer niet. Durf je het aan om mee te doen en mee te gaan? We weten nog niet wat te verwachten...

Kerstavond - 24 december 2019
We vieren de geboorte van Jezus altijd met een bijzondere, vaak intense dienst.

Kerstmorgen - 25 december 2019
Voor de kerstmorgen wordt, traditiegetrouw, een musical voorbereid die door kinderen voor kinderen en volwassenen wordt uitgevoerd.

Top 2000 - 29 december 2019
Deze muzikale dienst is geïnspireerd op en door onze favoriete popnummers uit de top2000.

De werking van de heilige geest - 5 januari 2020
Na Jezus’ hemelvaart vieren we met Pinksteren de uitstorting van de heilige geest, als belofte van Jezus. Aan het begin van het jaar gaan we ter inspiratie op zoek naar voorbeelden van de aanwezigheid van de geest in het nieuwe testament en/of in biografieën van vroeger en van nu.

Taboes in de kerk - 12, 19 en 26 januari 2020
Overal zijn taboes. Of je nou jong bent of oud, iedereen wil wel liever iets niet met iedereen bespreken. Zijn er taboes in het christendom? Zijn er taboes in onze kerk? We denken van wel, maar welke zijn dat dan? We denken hierbij aan thema’s als: seksualiteit, gender, non-monogamie. Maar ook moeilijke gesprekken, kritiek op elkaar, hoe gaan we om met onze rijkdom? We willen tijdens de voorbereiding en in de diensten ontdekken of er nog meer zijn. Hoe kijken oudere generaties tegen de taboes van jongere generaties aan en andersom? Alle generaties zijn welkom!

Geloven op maandag (zondag werelddiaconaat) - 2 februari 2020
De zondagse vieringen in de Keizersgrachtkerk zijn oefenplaatsen voor ons geloof in Gods rijk van vrede en gerechtigheid. We delen onze hoop en twijfel en zingen Gods lof. We bidden om energie om ons in te zetten voor een inclusieve wereld. In de doordeweekse dagen proberen we het goede te doen. De Bijbel inspireert ons daartoe. Diakenen zijn actief en ook veel bewogen gemeenteleden leveren op hun eigen manier, in het klein en in het groot, een bijdrage aan het Koninkrijk. Waarom en welke diaconale activiteiten zijn belangrijk voor de Keizersgrachtkerk? Over deze en andere vragen inzake diaconaal werk in/uit de kerk willen we met elkaar in gesprek. Brengen wij ons geloof in de praktijk op maandag en alle andere dagen van de week? Wat betekent dat voor ons? Is diaconie een zaak van handen uit de mouwen, of kan ‘dienen’ spiritueel betekenisvol zijn? De serie bestaat uit twee diensten (2 februari en 18 oktober 2020).

Hoezo blij?! - 9, 16 en 23 februari 2020
“Het boek van vreugde” van Douglas Abrams, waarin hij de Dalai Lama en Desmond Tutu samen interviewt, raakt vanwege de vreugde die beide mannen uitstralen. Vaak komen er in de Keizersgrachtkerk stevige, zware onderwerpen aan bod. Terwijl het ook bij  christenen past om een diep gevoel van vreugde in je hart te koesteren. Wij zijn allemaal zo vreselijk druk met ons te bekommeren om allerlei dingen die misgaan. Al die terechte zorgen moeten onze vreugde bron niet vertroebelen; het licht niet doven. In deze serie diensten willen nagaan of we blij zijn/ vreugde ervaren dankzij ons geloof. Wat schenkt ons vreugde? Waar werden mensen in de Bijbel blij van? Werd Jezus wel eens blij? Waarvan?

Vallen en opstaan (40dagentijd)  - 1, 8, 15, 22 en 29 maart en 5 april 2020
Manuela Kalsky schreef 11 april 2019 in het Theologisch elftal in Trouw over haar val in september afgelopen jaar waar ze een pijnsyndroom aan overgehouden heeft en wat het met haar heeft gedaan in het denken over lijden. Ze stelt dat we niet te snel door moeten gaan naar Pasen, maar meer aandacht moeten hebben voor het lijden. Daar kan je dan weer op‘standig’ van worden door een hekel aan zwelgen in lijden of het zwelgen in andermans lijden. Vragen die in deze serie aan de orde komen zijn: Wat doet lijden, beperking met je? Heeft mee‘lijden’ zin? Zonder vallen geen opstanding? En wat als er geen opstanding in het verschiet zit, alleen een weg naar de dood?

Stille week - 9, 10 en 11 april 2020
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar inspireert dit weer tot speciale diensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek. Dit jaar zal ook Dietrich Bonhoeffer een van de inspiratiebronnen zijn. Vijfenzeventig jaar geleden (9 april 1945) was zijn stervensdag.

Paasmorgen - 12 april 2020
Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een feestelijke dienst en zal het huisorkest er weer zijn? Dit jaar proberen we de paasmorgendienst te verbinden met de diensten in de stille week.

Reikhalzend uitzien  - 19 april 2020

Kindercatechese dienst - 26 april 2020

De fantasie van geluk - 3 en 10 mei 2020
In deze verwarrende tijd bekijken we onze wereld met een nieuwe blik. Niet alleen met meer afstand, maar ook zwak en sterk krijgen een nieuwe betekenis. We leren beroepen anders waarderen, vooral die beroepen die pas nog stonden te demonstreren op het Malieveld omdat ze zich afgedankt en uitgesloten voelden. Juist in zo’n tijd moeten we de ruimte van de fantasie weer in bezit nemen en elkaar vertellen over verhalen van geluk.

Actueel thema  - 17 mei 2020

Muziek, ziel, geest - 24 en 31 mei, 7 juni 2020
Vanuit onze eigen muzikale beleving gaan we als voorbereidingsgroep op ontdekkingsreis. Het doel van onze reis is drie diensten waarin thematische inhoud en muzikale expressie en vormgeving een eenheid vormen. Hierbij gaan we op zoek naar muziek uit diverse muziektradities en muziekstijlen. Te denken valt aan oude en traditionele muziek, moderne muziek, nieuw eigen werk, de rijkdom van de popmuziek, filmmuziek (met mogelijk de bijbehorende beelden), wereldmuziek uit andere culturen. Elke dienst zou zijn eigen thematische inhoud kunnen krijgen met muzikale uitwerking op zeer verschillende manieren. De bonte stoet van mensen, die wij ook in muzikale voorkeuren zijn, vindt verbinding in deze liturgie. Hoe deze reis vorm krijgt en waar die op uit loopt weten we niet, dat zal de voorbereidingsgroep zelf moeten ontwikkelen. Maar dat het een spannende reis wordt, is wel zeker.

Vriendschap - 14 en 21 juni 2020
Een voorbereidingsgroep over (het belang van) vriendschap aan de hand van het boek over de kunst van het liefhebben (Liefhebben, een kunst, een kunde) van Erich Fromm: "Wanneer wij willen leren lief te hebben, dienen wij op dezelfde wijze te werk gaan als bij het aanleren van iedere andere kunst of kundigheid, zoals bijvoorbeeld muziek, schilderen, meubelmaken, geneeskunst of techniek”. Wat betekent vriendschap voor jou?      

Slotzondag - 28 juni 2020
In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af.

Zomerdiensten - In de Hoofdrol - 5, 12 en 19 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus 2020
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen. Op 2 augustus vindt de jaarlijkse Pride kerkdienst plaats (die om 12:00 uur begint). Het thema van deze zomer is 'In de hoofdrol', over archetypes uit films.

Startzondag - 30 augustus 2020
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst.

Zin in ouderdom? - 6, 13 en 20 september 2020
In ons leven vergaren we steeds meer geschiedenis, met onszelf, met anderen, geliefden, vrienden, met onze aarde en met God. We worden ouder en wijzer of misschien wel ouder en onwijzer, speelser, vrijmoediger dan we vroeger waren. Ons leven hebben we niet in de hand, we weten niet hoe lang het zal duren. We zijn niet onsterfelijk. Er is in ons hart een verlangen, een zoeken gezaaid dat boven onszelf en onze leeftijd uitstijgt. Mogelijkheden kunnen krimpen bij het ouder worden, je wereld kan kleiner worden, maar ook groter, hoger en dieper. In deze serie verkennen we de zin van ouder worden en laten ons onder andere inspireren door Prediker, Augustinus, Aaron Copland en György Konrad: ‘Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met de eigen levensloop’.

Veiligheid - 27 september 2020
Een dienst over de kerk als veilige omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt en ook daadwerkelijk veilig is?

Verbond met al wat leeft?! - 4 en 11 oktober 2020
Er is een boek verschenen van Trees van Montfoort onder de titel: Groene theologie. Aan de hand van dit boek over (in hoofdlijnen) het huidige mensgerichte Gods- en wereldbeeld gaan we met elkaar in gesprek over Gods verbond met al wat leeft en hoe vanuit de bijbel met andere ogen naar de schepping gekeken kan worden.

Geloven op maandag -18 oktober 2020
Zie 2 februari 2020.

Doopdienst - 25 oktober 2020

Geweld in het oude testament - 1 en 8 november 2020
In het oude testament staan veel gewelddadige teksten. We lezen ze niet graag in de Keizergrachtkerk, misschien wel omdat we er ons als vredelievende  christenen (?!) verlegen om voelen? Wat moeten we met deze verhalen over gewelddadige mensen, rauwe overwinningen en zelfs een gewelddadige God? Wat is en was het nut en de betekenis toentertijd, in de loop van de geschiedenis en voor ons nu?  Legitimeren deze teksten in de bijbel (en bijvoorbeeld de koran) ook geweld in onze tijd?

Actueel thema (tienerdienst)  - 15 november 2020

Laatste zondag van het kerkelijke jaar - 22 november 2020
Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.