Themarooster

Zomerdiensten - In de Hoofdrol - 5, 12 en 19 juli, 2, 9, 16 en 23 augustus 2020
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen. Op 2 augustus vindt de jaarlijkse Pride kerkdienst plaats (die om 12:00 uur begint). Het thema van deze zomer is 'In de hoofdrol', over archetypes uit films.

Startzondag - Bloeifactoren - 30 augustus 2020
Dit seizoen starten we met een dienst die in het kader staat van KGK 2030. We hebben samen de bloeifactoren voor de Keizersgrachtkerk vastgesteld. Hoe gaan we die verankeren?

Zin in ouderdom? - 6 en 13 september 2020
In ons leven vergaren we steeds meer geschiedenis, met onszelf, met anderen, geliefden, vrienden, met onze aarde en met God. We worden ouder en wijzer of misschien wel ouder en onwijzer, speelser, vrijmoediger dan we vroeger waren. Ons leven hebben we niet in de hand, we weten niet hoe lang het zal duren. We zijn niet onsterfelijk. Er is in ons hart een verlangen, een zoeken gezaaid dat boven onszelf en onze leeftijd uitstijgt. Mogelijkheden kunnen krimpen bij het ouder worden, je wereld kan kleiner worden, maar ook groter, hoger en dieper. In deze serie verkennen we de zin van ouder worden en laten ons onder andere inspireren door Prediker, Augustinus, Aaron Copland en György Konrad: ‘Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met de eigen levensloop’.

Afscheidsdienst ds Gerhard Scholte - 20 september 2020 

Veiligheid - 27 september 2020
Een dienst over de kerk als veilige omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt en ook daadwerkelijk veilig is?

Verbond met al wat leeft?! - 4 en 11 oktober 2020
Er is een boek verschenen van Trees van Montfoort onder de titel: Groene theologie. Aan de hand van dit boek over (in hoofdlijnen) het huidige mensgerichte Gods- en wereldbeeld gaan we met elkaar in gesprek over Gods verbond met al wat leeft en hoe vanuit de bijbel met andere ogen naar de schepping gekeken kan worden.

Geloven op maandag - 18 oktober 2020
De zondagse vieringen in de Keizersgrachtkerk zijn oefenplaatsen voor ons geloof in Gods rijk van vrede en gerechtigheid. We delen onze hoop en twijfel en zingen Gods lof. We bidden om energie om ons in te zetten voor een inclusieve wereld. In de doordeweekse dagen proberen we het goede te doen. De Bijbel inspireert ons daartoe. Diakenen zijn actief en ook veel bewogen gemeenteleden leveren op hun eigen manier, in het klein en in het groot, een bijdrage aan het Koninkrijk. Waarom en welke diaconale activiteiten zijn belangrijk voor de Keizersgrachtkerk? Over deze en andere vragen inzake diaconaal werk in/uit de kerk willen we met elkaar in gesprek. Brengen wij ons geloof in de praktijk op maandag en alle andere dagen van de week? Wat betekent dat voor ons? Is diaconie een zaak van handen uit de mouwen, of kan ‘dienen’ spiritueel betekenisvol zijn? De serie bestaat uit twee diensten, de eerste was op 2 februari 2020.

Doopdienst - 25 oktober 2020

Geweld in het oude testament - 1 en 8 november 2020
In het oude testament staan veel gewelddadige teksten. We lezen ze niet graag in de Keizergrachtkerk, misschien wel omdat we er ons als vredelievende  christenen (?!) verlegen om voelen? Wat moeten we met deze verhalen over gewelddadige mensen, rauwe overwinningen en zelfs een gewelddadige God? Wat is en was het nut en de betekenis toentertijd, in de loop van de geschiedenis en voor ons nu?  Legitimeren deze teksten in de bijbel (en bijvoorbeeld de koran) ook geweld in onze tijd?

Actueel thema (tienerdienst)  - 15 november 2020

Laatste zondag van het kerkelijke jaar - 22 november 2020
Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Wat verwachten we van de Messias?- 29 november, 6, 13, 20 december 2020
De adventsserie gaat in deze ‘tijd van verwachting’ over onze verwachtingen van de Messias in het licht van de profetieën over Jezus. Durven wij nog wel te verwachten? En hoe sterk is onze hoop en verwachting verbonden met de Messias? Hoe stellen wij ons de Messias voor? En durven wij nog iets te verwachten van onszelf?

Kerstavond - 24 december 2020
We vieren de geboorte van Jezus altijd met een bijzondere, vaak intense dienst.

Kerstmorgen - 25 december 2020
Voor de kerstmorgen wordt, traditiegetrouw, een musical voorbereid die door kinderen voor kinderen en volwassenen wordt uitgevoerd.

Top 2000 - 27 december 2020
Deze muzikale dienst is geïnspireerd op en door onze favoriete popnummers uit de top2000.

Songs in the key of life - 3 januari 2021
Geïnspireerd op ‘Songs in the key of life’ uit DWDD (de Wereld draait door) zullen in 2021 verspreid door het jaar losse diensten worden voorbereid met per dienst voorbereiders uit verschillende levensfases. Centraal staan de vragen: Wat doet die levensfase met je? Hoe sta je in het leven? Hoe beleef je de kerk, wat zoek je er en wat wil je er beleven? En welk levenslied past daar bij? De andere diensten uit deze serie zijn op 25 april, 13 juni en 19 september.

Jezus Sirach - 10 en 17 januari 2021
Jezus Sirach hoort bij de deuterocanonieke boeken en wordt gerekend tot de Joodse Wijsheids­literatuur, zoals Spreuken en Prediker. In het boek vind je alle soorten teksten: zaligsprekingen, lofzangen, gebeden en aforismen. Aforismen kunnen grappig, paradoxaal en/of absurd zijn en bevatten vaak een boodschap van wijsheid. De auteur wil aten zien hoe wereldse zaken door mensen die wijsheid ter harte nemen moeten worden beoordeeld. Zijn deze wijsheden nog steeds ‘bruikbaar’ en waardevol voor onze tijd? De voorbereiding van deze diensten zal zoveel mogelijk voor de kerstvakantie plaatsvinden.

Doopdienst - 24 januari 2021

Rijkdom en armoede - 31 januari 2021, 7 februari 2021 (zondag werelddiaconaat)
Wij voelen ons rijk en gezegend in een land met veel goede voorzieningen en wetten. Maar elders in Nederland of in de wereld hebben mensen het slechter dan wij. Hoe moeten wij omgaan met onze rijkdom, met ons geld?  Hoe moeten wij, hoe moet ik leven? Moeten we de ethiek van de Bergrede aanhouden? Een boekje van Feitse Boerwinkel, Meer dan het gewone: over Jezus en zijn Bergrede gaat erover. Hij betoogt dat die hoge normen van Jezus niet zo moeilijk te praktiseren zijn. Daarover willen we concreet en persoonlijk met elkaar in gesprek. Hoe ga ik om met armoede, met armere mensen dichtbij in Nederland? En hoe met armoede ‘veraf’?

Helden uit je jeugd - 14 februari 2021
Drie losse diensten met veel creatieve vormen over bijvoorbeeld Harry Potter, Disneyfilms als de Lion King, Rapunzel of Frozen en/of muzikale (tiener)helden zoals Doe Maar, One Direction, Snelle. Een serie over inspiratie, creativiteit en ‘guilty pleasures’. Maar ook over ‘goed en fout’, onzekerheid, troost en je eigen weg vinden. De losse diensten worden ook mee voorbereid door de diverse jeugdgroepen (kindercatechese, tieners, jongeren). Deze dienst wordt voorbereid door de jongeren. Andere diensten uit deze serie zijn op 11 april en 17 oktober.

Inspiratie uit de kunst - 21, 28 februari en 7, 14, 21, 28 maart 2021
In deze veertigdagentijd laten we ons inspireren door beeldende kunstwerken, zoals schilderijen van Rembrandt, Chagall, Iconen of …. Bijvoorbeeld Stilte in de storm van Rembrandt als metafoor voor de coronacrisis. Kunstwerken geven veel aanknopingspunten voor gesprek en overdenking. De leden van de voorbereidingsgroep kiezen samen de kunstwerken. De groep zal in ieder geval een gezamenlijke start kennen en misschien zit een bezoek naar een museum of musea ook in het verschiet? Kunstkennis is niet nodig, liefde voor kunst wel!

Stille week - 1, 2 en 3 april 2021
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar inspireert dit weer tot speciale diensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.

Paasmorgen - 4 april 2021
Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een feestelijke dienst en zal het gemeenteorkest er weer zijn?

Helden uit je jeugd - 11 april 2021
Zie 14 februari. Deze dienst wordt voorbereid samen met de kindercatechese.

Actueel thema - 18 april 2021

Songs in the key of life - 25 april 2021
Zie 3 januari.

Oorlog en bevrijding - 2 en 9 mei 2021
Bij het uitdelen van de blikken vrijheidsmaaltijdsoep in 2020 viel op hoeveel verhalen KGK-ers te vertellen hebben over de tweede wereldoorlog. Ook door mensen die relatief nog jong waren toen de oorlog begon, maar op wie het toch een onuitwisbare indruk heeft gemaakt en er hun leven lang mee bezig zijn gebleven. We hebben ook oudere gemeenteleden die tiener of nog ouder waren toen de oorlog begon én mensen die andere en/of hedendaagse oorlogen hebben meegemaakt. Kortom, een schat aan verhalen, ervaringen, indrukken, die veel van ons niet zullen kennen. Dit jaar wijden we er twee diensten aan rond 4 en 5 mei.

Na de crisis - 16 en 23 mei (Pinksteren) 2021  
Inmiddels zijn we ruim een jaar na het begin van de coronavirus. Goed om terug én vooruit te kijken. Hebben we ervan geleerd? Kijken we nu anders naar onze toekomst? Kunnen we onze dromen nog verwezenlijken en hoe gaan we om met het klimaat? Kunnen we de ervaren saamhorigheid vasthouden? Of leven we inmiddels al weer als daarvoor en hebben de crisis ‘achter ons gelaten’? Ook zijn we benieuwd hoe we invulling gaan gegeven aan de ethische dillema’s die bloot werden gelegd. Wat is kwaliteit van leven? Gaan kwetsbare mensen voor op de toekomst van de jeugd? Een serie over ethiek, kwetsbaarheid, weerbaarheid en samen leven.

Vol Lof - 30 mei en 6 juni 2021
Een serie met als thema lofprijzing. In de Bijbel staat 'Prijs de Here in alles’. In evangelische kringen is het heel gebruikelijk dit letterlijk te doen en er zijn prachtige lofprijzingsliederen, bijvoorbeeld uit het opwekkingsrepertoire en de ‘Youth for Christ’-liederen. Deze liederen zijn inderdaad opwekkend en brengen energie en een licht gevoel, wat de liederen die wij gewoonlijk zingen niet altijd hebben. Een tweetal diensten uit onze comfortzone met lichte toon!

Songs in the key of life - 13 juni 2021
Zie 3 januari.

Uitsluiten: hoe werkt dat? - 20 en 27  juni 2021
In 2020 is het thema “Sluiten wij mensen uit?” niet doorgegaan zoals bedoeld. Daarom in reprise: Discriminatie en zeker racisme is een beladen thema in de publieke opinie de laatste jaren in Nederland. Denk aan Black lives matter, de debatten over de slavernij, de zwarte piet discussie en integratie. Snel schiet de vlam in de pan. We voelen ons aangevallen, gekwetst en we reageren over en weer te snel, te verwijtend, te …. Durven we in gesprek te gaan en ons de vraag te stellen of ook wij, terwijl we ons daar misschien niet bewust van zijn, mensen toch uitsluiten? En hoe zit dat eigenlijk in de bijbel?

Slotzondag - 4 juli 2021
In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af.

Zomerdiensten - 11, 18 en 25 juli, 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 2021
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen. Op 8 augustus vindt de jaarlijkse Pride kerkdienst plaats. Het thema van deze zomer is nog niet bekend.

Startzondag - 5 september 2021
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst.

Actueel thema - 12 september 2021

Songs in the key of life - 19 september 2021
Zie 3 januari.

Inspiratie van spirituele denkers - 26 september, 3 oktober 2021
Een serie diensten rondom een inspirerend persoon uit de religieuze geschiedenis. Denk aan Theresa van Avila, Meester Eckhart, Thomas Merton, Geert Grote, Johannes van ’t Kruis, Florence Nightingale en er zijn er vast meer. We komen hun namen tegen, maar kennen ze lang niet altijd. Dat maakt nieuwsgierig. Wat hebben ze voor boodschap? Waarom worden ze nog gelezen en kunnen we er nog wat mee? 

Doopdienst - 10 oktober 2021

Helden uit je jeugd - 17 oktober 2021
Zie 14 februari. Deze dienst wordt voorbereid samen met de tieners.

Avondmaal en engagement - 24 en 31 oktober 2021
De vraag of wij een boodschap hebben áán en/of vóór de stad waarin wij leven, is in de Keizersgrachtkerk best spannend. Niet omdat er door mensen van de Keizersgrachtkerk weinig wordt gedaan op ‘diaconaal gebied'– integendeel. Maar de vraag raakt aan de spirituele wortels van onze maatschappelijke betrokkenheid en aan onze ‘kerkelijke identiteit’. Hij gaat over stedelijk engagement en een mogelijke theologie voor de stad. En op dat punt aangekomen wordt het misschien een beetje spannend in de Keizersgrachtkerk. Gerechtigheid en bevrijding zijn belangrijke thema’s in onze ‘KGK-theologie’. Hebben we die dan? En wat behelst die … en handelen we er naar? En hoe krijgt een en ander vorm in onze liturgie? Ontvangen - delen - geven…  In deze serie komen we theologische vragen op het spoor die ook raken aan onze praktijk van vieren en kerk-zijn, en aan religieus geworteld burgerschap.

Stil staan en gaan (incl. laatste zondag kerkelijk jaar) - 7, 14 en 21 november 2021
Soms heb je (of neem je) geen tijd om stil te staan of te zijn en ga je maar door, soms zelfs over grenzen heen. Soms word je ongewild gedwongen om stil te staan. Deze serie gaat over stilstaan met ruimte voor de zware en sombere kanten, maar net zo goed voor de heilzame en lichte kanten. En misschien gaat het daardoor om ‘gaan’ op je levensweg. Niet alleen door erover te praten, maar ook door het samen te ervaren. Door stil te zijn, door stil te staan bij sterven, door in stilte een labyrint te lopen als metafoor voor het pad van je leven, een pelgrimage, door ….. Komen we zo dichter bij de kern, de essentie van leven? En hoe past stilte wel of niet in onze liturgie?