Archief

Laat de geest maar waaien

Zondag 31 mei zal er na de dienst een gemeentevergadering plaatsvinden, waarin we met elkaar willen brainstormen over thema's voor het volgende kerkelijk jaar. Het doel is om zoveel mogelijk ideeën voor thema's op tafel te krijgen. Dat hoeven zeker geen volledig uitgewerkte voorstellen te zijn, maar kunnen ook kleine ideetjes zijn, die ter plekke, al pratend, ontstaan zijn. Daarna zal de Werkgroep Morgendiensten zich buigen over alles wat deze brainstorm heeft opgeleverd: welke ideeën zijn het kansrijkst, welke zijn heel inspirerend? Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuw themarooster voor de diensten vanaf de eerste Adventszondag 2015. Wees welkom, zondag. Laat de geest maar waaien!