Solidariteitsfonds, jaarverslag 2016

 

Inleiding

In dit bericht willen wij jullie informeren over de werkzaamheden en financiële afhandelingen van het fonds over het jaar 2016. In 2016 waren wij in staat een tiental projecten te realiseren met een totaal aangevraagd bedrag van € 8755,-. Van de tien projecten spelen er zeven zich af op het continent Afrika en de overige drie in Nepal, India en Sri Lanka. Ook in 2016 konden wij over een behoorlijk budget beschikken opgebracht door donateurs, gevers en uit activiteiten die ontwikkeld werden door de werkgroep. Met jullie steun kregen kansarmen de mogelijkheid iets in hun situatie te verbeteren. Dus aan iedereen die het werk van het Solidariteitsfonds mogelijk heeft gemaakt: HARTELIJK DANK.

 

Hieronder vindt u de projecten die het Solidariteitsfonds in 2016 heeft ondersteund:

1. Nepal.

De organisatie Sponsortrek, die werkt met gehandicapte vrouwen, had de wens naaimachines en een computer beschikbaar te stellen. Met een bedrag van € 1050,00 werd deze aanvraag gehonoreerd.

2. Ethiopië.

Stichting scholenproject. Hun wens was tuingereedschap om een moestuin te ontwikkelen waardoor zij met de opbrengst van deze tuin in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Een bedrag voor dit project bedroeg € 765,00

3. Kenia.

Stichting EWOI, een stichting die werkt met dubbelvoudig gehandicapten. Hun verzoek was aangepaste bedden die daar ter plekke worden gemaakt. Hun wens, een bedrag van € 790,00 werd gerealiseerd.

4. Kenia.

Stichting Girls, een basisschool voor weesmeisjes. Zij hadden behoefte aan nieuw keukengerei, met het bedrag van € 750,- waren zij in staat dit te realiseren.

5. Ghana.

Het project Ghana Bamboe helpt werklozen aan werk. Hun voorstel was bamboeveldjes aan te leggen met een groep werklozen. Van de opbrengsten kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien. Voor aanplanting van bamboe werd een bedrag van € 900,- uitgetrokken.

6. Eritrea.

Stichting Deaf’s African school. Zij hadden de wens om uitbreiding van schoollokaliteiten te realiseren. Met een bedrag van € 900,- konden wij hen helpen.

7. India.

Stichting Derde Wereldhulp deed het verzoek schoeisel, kleding en schooltassen aan te schaffen voor kinderen die in een weeshuis wonen en daar ook naar schoolgaan. Met een bedrag van € 900.00 waren zij instaat dit te realiseren.

8. Sri Lanka.

Bomenproject CSHN. Dit is een werkgelegenheid project voor oorlogsweduwen. Met de opbrengst van kokosnootbomen kunnen zij door verkoop in hun levensonderhoud voorzien. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar.

9. Gambia.

Family Agritural project had een verzoek voor de aankoop van zonnepanelen zodat zij door middel van de opgewekte energie de elektrische waterpomp kunnen bedienen zodat de akkers bevloeid kunnen worden en de aankoop van dure brandstof overbodig wordt. Voor deze aanvraag stelden wij € 900,- beschikbaar

10. Kameroen.

Stichting Babungo, werkzaam in het onderwijs, doet een verzoek om de aankoop van leermiddelen mogelijk te maken. Wij hebben € 900,- beschikbaar gesteld.

 

Financieel jaaroverzicht 2016.

De jaarcijfers over 2016 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2016   12.506,68
Donateurs, giften, activiteiten   7.689,95
Subsidie projecten 8.755,00  
Bankkosten 135,38  
Restitutie PGA 1.000,00  
Banksaldo 31 december 2016 10.306,25  
 

  20.196,63 20.196,63

Amsterdam, april 2017
R. van Twillert, voorzitter.
S.Bal, secretaris.
N. Brouwer, penningmeester.