Solidariteitsfonds: Jaarverslag 2019In het afgelopen jaar waren wij in staat om een tiental projecten wereldwijd financieel te ondersteunen.
Het werkveld besloeg hulp en steun op het gebied van onderwijs, sanitaire voorzieningen, medische hulpmiddelen, drinkwatervoorziening en gereedschap voor tuinbouw.
Eigenlijk kleine zaken maar voor onze mede wereldbewoners een uitkomst.
Vaak ontvangen wij enthousiaste berichten van vooruitgang en voorzien van foto’s die wij met regelmaat op de website van Het Solidariteit fonds publiceren.
De website is voor onze werkzaamheden een goede ondersteuning.
Hierdoor krijgen wij regelmatig verrassende berichten van donateurs uit verschillende landen en ook die geven ons de mogelijkheid om de aanvragen financieel te steunen.
In het afgelopen jaar hebben wij weer twee grote activiteiten ontwikkeld, de bekende actie “Nette Toiletten” en de jaarlijks terugkerende Solidariteitsmarkt.
Die activiteiten worden gesteund door veel vrijwilligers die zich ook betrokken voelen bij het Solidariteitsfonds en daarvoor zijn wij hen veel dank verschuldigd.
In het totaal hebben wij een bedrag van € 8635.00 kunnen besteden aan de aanvragen.
De volgende aanvragen werden ingediend en behandeld:
1e Oeganda, Stichting Namugongo werkzaam in het onderwijs, voor scholieren die het middelbaar onderwijs volgen. Voor het steun bedrag van € 900.00 werden lesboeken aangekocht die rouleren door vierklassen. De bezetting van zo’n klas bestaat uit 55 kinderen.
2e Indonesië, Stichting Meraih Bintang ook werkzaam in het onderwijs. De school beschikte over twee toiletten. Het verzoek om uitbreiding van sanitaire voorzieningen werd gehonoreerd.
Voor het bedrag van € 900.00 waren zij in staat om een toiletgebouwtje te bouwen.
3e Brazilië Stichting CAMM steunt een kinderhuis, om zich zelf te voorzien van groente en andere vers producten was er behoefte aan moestuingereedschap een bedrag van € 900 werd toegekend.
4e Kameroen Stichting Babungo werkzaam onder vluchtelingen vroeg om medische hulpmiddelen voor het toegezegde bedrag kon men de gewenste aankopen doen. gehonoreerd.
5e Namibië Stichting Wake Up werkzaam in het onderwijs deed opnieuw een beroep op het Fonds, met het verzoek om lesmateriaal aan te kopen voor een bedrag van € 900.00.
6e Niger Stichting ViVa Sahel werkzaam in een klein dorpje waar de mensen bestaan van landbouw en veeteelt maar door droogte en dan weer overstromingen worden zij met regelmaat op achterstand gezet.
Ook hebben ze veel last van rondzwervend vee en om hun gewassen te beschermen wilde men bomen en struiken aanplanten wij hebben € 500.00, toegekend.
7e Ghana Stichting Hope A Live werkzaam onder werkeloze jongeren, wilde graag dat zij een mogelijkheid kregen om voor hen sportmateriaal aan te kopen zodat zij het vervelingsvraagstuk konden oplossen zij noemden een bedrag van € 900.00, dit hebben wij gehonoreerd.
8e Ghana Stichting Blocks, zij hebben een schooltje gebouwd en voor drinkwater voorziening wilde men graag een watertank zodat aankoop van water in flessen overbodig wordt, de investering bedroeg € 1000.00.
9e Bangladesh Stichting Leff for Life beheert een jongeren huis waar kinderen onderwijs en een vakopleiding krijgen.
Om een aantal meisjes het vak van coupeuse te leren was er behoefte aan naaimachines, om deze aankoop te doen hebben wij € 900.00 beschikbaar gesteld.
10e Nederland Stichting Found Academic geef onderwijs in de Bijlmer aan mensen die vanuit Afrika in Nederland zijn gekomen. Voor het benodigde lesmateriaal hebben wij €900.00 beschikbaar gesteld.

In het laatste kwartaal ontvingen wij weer geldelijke middelen om zo het eerste deel van 2020 weer positief tegemoet te treden.
Later dit jaar zullen wij het financiële jaarverslag publiceren.
In ieder geval willen wij alle gevers hartelijk danken voor hun financiële bijdrage en het meeleven met het Solidariteitsfonds.
Namens de Werkgroep Het Solidariteitsfonds.
De secretaris:
Simon Bal.

STICHTING WERKGROEPEN KEIZERSGRACHTKERK
Solidariteitsfonds Rekeningnr
NL89INGB0005487357
Kamer van Koophandel 41199642
RSN BSNnr 8167.65.157
AMSTERDAM
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Reiny van Twillert
Secretaris: Simon Bal
Eerste penningmeester: Nico Brouwer
Tweede Penningmeester: Jos de Jong

Beloningsbeleid: Conform statuten ontvangen de bestuursleden geen enkele bezoldiging.

Financieel jaaroverzicht 2019.

De jaarcijfers over 2019 zijn als volgt samengesteld:

Banksaldo 01-01-2019   9.701,87
Donateurs, giften, activiteiten   9.619,20
Opbrengst Koningsdag   876,47
Opbrengst Sinterklaasmarkt   1.860,50
Projecten 8.755,00  
Bankkosten 191.30  
Banksaldo 31 december 2019 13.111,74  
 

  22.058,04 22.058,04

Amsterdam, april 2020
R. van Twillert, voorzitter.
Simon Bal, secretaris