Solidariteitsfonds - Jaarverslag 2014

Jaarverslag van het Solidariteitsfonds.
Noordwijk, april 2015.

Het afgelopen jaar 2014 stond weer in het teken van kleinschalige projecten Wereld Wijd. De inkomsten gaven ons de mogelijkheid om een dertiental projecten te steunen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, zonne-energie, gezondheidszorg, huisvesting enz.

Een jaar vliegt aan je voorbij en er gebeurt heel veel met mensen. Kinderen die proberen onderwijs te volgen in landen waar groeperingen proberen de infrastructuur te vernietigen en waar men met de moed der wanhoop toch weer probeert de zaken op te pakken om zo een mogelijk normaal leven te gaan leiden.

Wanneer wij als fonds behulpzaam zijn geweest, ontvangen wij dankbare en hoopvolle berichten. In de afgelopen periode stond het continent Afrika in de bijzondere belangstelling. Ook een aantal projecten in Zuid-Amerika, Azië en het Verre Oosten verdienden onze aandacht. Naast de vele toezeggingen hebben wij als Werkgroep activiteiten ontwikkeld, die een positief resultaat opleverden.

Met behulp van een ervaren deskundige is de website van het Solidariteitsfonds vernieuwd en in een nieuw jasje gestoken. In de praktijk blijkt het dan ook dat niet alleen de lezers van KIDS de site bezoeken, maar dat wij ook warme belangstelling hebben van buiten die lezerskring.

Hier volgt een overzicht van projecten waaraan het Solidariteitsfonds in het afgelopen verslagjaar een financiële bijdrage heeft verleend: 

1. Bij een tweetal projecten in Nepal een drietal computers voor centrum dat zorg heeft voor lichamelijke gehandicapte kinderen. 

2. Het tweede project had een betrokkenheid bij studenten die door middel van het opzetten van een bibliotheek leerboeken kunnen verzamelen om zo doelmatiger te studeren.

3. Tanzania: een verzoek om leermiddelen die gebruikt kunnen worden bij overdracht naar de omgeving door dove en slechthorende kinderen. 

4. Een tweetal projecten in Kenia: het ene project speelt zich af in de sloppenwijken van de hoofdstad Nairobi, ook daar betrokkenheid. De vraag was schoolboeken voor scholieren die tot de kansarme gezinnen behoren. 

5. Ook een aanvraag uit het Noorden van Kenia, een woestijngebied. Daar was de vraag: vervanging van accu’s, zodat de verlichting weer kon gaan werken. De energieopwekking gebeurt door middel van zonne-energie en de tot nu toe gebruikte accu’s waren versleten en aan vervanging toe. Vandaar een beroep op het fonds. 

6. Bangladesh: de aanvraag werd gedaan door de Broeders van Taizé, gevraagd werd: therapeutisch meubilair. Doordat de wegen in Bangladesh zeer onveilig zijn, ontstaan er veel verkeersongelukken met de nodige slachtoffers.

7. Albanië: de stichting Mensenkinderen deed een aanvraag voor het kopen van schapen voor gezinnen met een gehandicapt kind. Zo krijgen de hulpbehoevende gezinnen o.a. door het maken van kleding van de wol, extra inkomsten. Wij konden twee gezinnen helpen.

8. Peru, in het gebied van het Andes-gebergte werkt de stichting Colibri onder éénoudergezinnen. Het verzoek was een kindertehuis te voorzien van sanitair.

9. Mali, een tweetal verzoeken: één van de aanvragers vroeg hulp bij het vervoer van schoolkinderen door middel van een boot en daarnaast zonnepanelen voor energie opwekking. De andere aanvrager vroeg of wij behulpzaam konden zijn bij het vervangen van het door oorlogshandeling verwoeste dak van de school.

10. Bangladesh: in de stad Dakha, waar een veertigtal weeskinderen is ondergebracht die vandaaruit naar school gaan, werd het verzoek gedaan om de aankoop van een tweetal computers mogelijk te maken. Ook daar stonden wij positief tegenover.

11. Niger: in het dorp Tamaci staat een lagere school en het verzoek van de stichting Viva Sahel was: tuingereedschap en zaaigoed om een moestuin op te zetten, zodat de leerlingen groente kunnen gaan telen en daardoor in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Ook daarop hebben wij positief gereageerd.

Een tweetal giften hebben wij verstrekt om behulpzaam te zijn bij het opstarten van een bedrijfje in Peru en daarnaast een onderwijsverzoek in Ethiopië.

Gedurende het verslagjaar 2014 hebben wij aan genoemde projecten € 10.048,- gedoneerd. Wij zijn alle gevers dankbaar voor het verleende support en daardoor sluiten wij met een positief gevoel het jaar 2014 af.

 

Mocht u zelf een aanvraag willen indienen voor een project dat onder de doelstelling van het fonds valt, dan kunt u contact opnemen met de secretaris: Simon Bal, Zwarteweg 22, 2201 AD, Noordwijk, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris van het Solidariteitsfonds, Simon Bal

 

Een toelichting op dit jaarverslag is dat een drietal aanvragen in januari 2015 financieel werden gehonoreerd, namelijk de aanvragen van stichting VivaSahel, het scholenproject in Mali (met het verzoek van het vervangen van het dak van een schoolgebouw) en verder de aanvraag, ook vanuit Mali, met betrekking tot het vervoer van schoolkinderen en energievoorziening voor een schoolgebouw. Het totale bedrag van deze projecten bedroeg € 2150,-.