Solidariteitsfonds - Financieel jaaroverzicht 2014

Stichting Werkgroep Keizersgrachtkerk
Kamer van Koophandel 41199642
Amsterdam


Omschrijving In Uit
Saldo op 1 januari 2014 8.415,01
Donateurs en giften 12.462,68
Project 2014 7.858,00
Bankkosten 123,60
Saldo op 31 december 2014 12.896,09


Totaal € 20.877,69 € 20.877,69


Amsterdam, april 2015

L.O. Aguilera, penningmeester