Solidariteitsfonds

Het Solidariteitsfonds heeft als doel: het steunen van buitenlandse organisaties die mensen in achterstandsposities structureel toekomstperspectief bieden. Het fonds verleent dergelijke organisaties subsidie. Daarbij gaat het vrijwel altijd om een concreet project. Iedereen kan een aanvraag voor subsidie indienen. Vaak dient iemand een aanvraag in, omdat hij of zij zelf in het buitenland aan de realisatie van een project meewerkt.
In het gemeenteblad Kerk in de Stad wordt regelmatig verslag gedaan van de actviteiten van het fonds.

Het Solidariteitsfonds heeft een aantal eigen pagina's op deze site: www.keizersgrachtkerk.nl/solidariteitsfonds