Gemeentevergadering

De gemeentevergadering wordt door de Wijkraad of een werkgroep een enkele maal per jaar geraadpleegd over voorgenomen beleid, bijvoorbeeld over de thema's van diensten, benoemingen en financiële zaken.
Ieder die zich betrokken voelt bij onze gemeente is van harte welkom bij deze vergadering. Een gemeentevergadering wordt ruim op tijd aangekondigd via mondelinge mededingen, het Kg-Krantje en de website.