Kgk2030 - waarom eigenlijk?

Op een avond in 2019 vond in een kroeg een gesprek plaats tussen een aantal jongeren en jongerenwerker Robert Jan Nijland. In dat gesprek kwam naar voren dat jongeren zich afvragen welke rol de kerk in de toekomst voor hen zal hebben. Verschillende van hen zeiden dat ze ‘oud/volwassen’ willen worden in de kerk, maar zij beseffen dat de kerk de komende jaren zal gaan veranderen (nieuwe dominee, nieuwe jongerenwerker, ouderen die ouder worden, etc.). Hoe kan het eigene van de Keizergrachtkerk behouden blijven en is er tevens ruimte voor vernieuwing?
Dit zou je kunnen aanvliegen vanuit mogelijke problemen, zoals vergrijzing van de kerk, teruglopend bezoek van zondagse diensten, de moeite die het soms kost om allerlei taken te vervullen of het blijven bestaan van kloven tussen jong en oud. Maar er is voor gekozen om aan de andere kant beginnen: wat is er voor waardevols en hoe kunnen we dat versterken?

Ook op landelijk en plaatselijk niveau wordt er over de toekomst van kerken nagedacht, zowel de PKN ('kerk2025') als de PKA zijn daarmee bezig. Om het kostbare van de Keizersgrachtkerk te behouden is het goed om als kerkgemeente ook zelf na te denken over onze toekomst.

We geloven niet zozeer in het schrijven van een visiedocument en actieplan, de ervaring leert dat deze plannen veelal in een la verdwijnen. We geloven echter wel in het hebben van een gedeelde droom en visie, waaruit doelen, afspraken en acties kunnen volgen. We geloven dat de kerkgemeente met elkaar in gesprek enthousiast kan worden, door samen na te denken over hoe de toekomst er uit kan komen te zien. Een visie en plan moet leven in de harten van mensen, niet als woorden op papier (die echter ook nodig zijn). Het uitgangspunt is daarom de dialoog en het enthousiasmeren van mensen. Het hele proces zal een organisch proces zijn, waar mensen met elkaar in gesprek gaan over dat wat zij belangrijk vinden, over wat hen raakt en wat hen enthousiasmeert.

Hoe
Het proces is opgezet via de methode van de ‘waarderende gemeenteopbouw’. Deze methode bestaat uit vijf stappen.

  1. Verzamelen: elkaar verhalen vertellen over wat je waardeert
  2. Verdiepen: zoeken naar de factoren die die waardering bepalen
  3. Verbeelden: dromen over de toekomst
  4. Vormgeven: voorwaarden vaststellen voor realisering van de droom
  5. Verbinden: dit beloven we elkaar