Wat zou er haalbaar zijn?

In de eerste helft van 2021 gingen vier werkgroepen aan de slag me de geformuleerde wensdoelen. Ze onderzochten wat er haalbaar zou kunnen zijn, aan welke randvoorwaarden er dan wellicht voldaan zou moeten worden en ook wat mogelijke obstakels zouden kunnen zijn. De werkgroepen legden hun bevindingen vast en deden daarbij vele suggesties en aanbevelingen. Op een gemeenteavond in oktober 2021 werden de bevindingen gepresenteerd en toegelicht.