Een avond over het realiseren van dromen – een impressie

Op 14 oktober was er een gemeentebijeenkomst over de voortgang van de plannen voor KGK 2030. Er was van tevoren een uitgebreide rapportage opgesteld van de vier werkgroepen die de haalbaarheid van de wensdoelen rond de thema’s Ontmoeting, Diversiteit, Creativiteit en Bezield Engagement hadden onderzocht. Er waren zo’n vijftig mensen aanwezig in de kerkzaal of online via Zoom.

Op de avond zelf presenteerde iedere werkgroep kort de belangrijkste uitkomsten, waarna vragen konden worden gesteld. Van die mogelijkheid werd door velen gebruik gemaakt.
Na iedere presentatie werd via Mentimeter gepeild welke van de doelen van dat thema het belangrijkst werd gevonden door de aanwezigen.
Als je geen van de plannen nastrevenswaard vond, kon je ook ‘geen van deze’ kiezen. Maar bij alle thema’s werd die optie het minst gekozen, dus dat we als gemeente vooruit willen kwam er wel heel duidelijk uit.

Welke scoorden dan wel het hoogst? Dat waren:

  • Ontmoeten: activiteiten gericht op samen dingen doen
  • Diversiteit: het realiseren van een uitnodigende sfeer
  • Creativiteit: experimenteren met een grotere variëteit in liturgie en muziek
  • Bezield engagement: werken aan een zichtbare kerk

Tot slot werd de aanwezigen de vraag voorgelegd in hoe we onze (extra) energie zouden moeten verdelen over deze vier thema’s. Daar was het thema Creativiteit in liturgie en muziek duidelijk favoriet met 32%, terwijl de drie andere thema’s ongeveer gelijk eindigden (rond de 22%).