De Sociale kruidenier - achtergrondinformatie

6 april 2020

Sinds eind maart krijgen de klanten van de Voedselbank (diverse uitgiftepunten door heel Amsterdam) geen voedselpakket meer, maar een tegoedbon die ze bij Jumbo kunnen besteden. Dit in verband met de veiligheid/gezondheid van klanten en vrijwilligers, en gebrek aan aanvoer van levensmiddelen.

De mensen die recht hebben op een éénpersoonspakket krijgen een bon van 15 euro. Voor ieder gezinslid komt daar 5 euro bij. Dus: een 6-persoons gezin krijgt een bon van € 40,- De ervaring is dat men normaal gesproken ongeveer 3 (evt. 4) dagen kan eten van een pakket.
De waarde van een gewoon voedselpakket (immers mede bestaand uit giften of via aparte prijsafspraken met winkels verkregen levensmiddelen) ligt hoger dan die van de tegoedbon.

Voor de beeldvorming: in totaal werden op 20 maart bij de Voedselbank Centrum/Oud-west 247 pakketten (nu dus bonnen) uitgedeeld, en zijn daar 431 personen afhankelijk van. Die aantallen zijn waarschijnlijk inmiddels alweer wat gestegen.
Alleen het uitgiftepunt aan de Marnixstraat is open, de klanten van uitgiftepunt Corvershof komen daarnaar toe.

De verwachting is dat er de komende weken nog met deze bonnen gewerkt moet worden. Daarom wil de Steunstichting de klanten van de Voedselbank Centrum/Oud-west aanvullend steunen.

De 'Steunstichting Voedselbank Amsterdam Centrum-Oud West’ ondersteunt, zoals de naam al aangeeft, uitdrukkelijk alleen de uitgiftepunten van de Voedselbank in Centrum en Oud West.
Ook steunen wij uitsluitend in aanvulling op wat de centrale Voedselbank Amsterdam biedt.
De beste manier om de klanten op dit moment extra te steunen, is, net als de Voedselbank al doet, met een tegoedbon - zodat in ieder geval de waarde van het gewone pakket weer benaderd wordt.
Onze Stichting heeft contacten met de vestiging van Albert Heijn dichtbij het uitgiftepunt in de Marnixstraat, die de Voedselbank al vaak ter wille is geweest.
De bonnen zijn ‘gewone’ cadeaubonnen van Albert Heijn, waar een bepaald bedrag op geladen is, wat besteed kan worden. De bonnen worden op het uitgiftepunt uitgedeeld, alleen aan geregistreerde klanten.

De steunstichting heeft op vrijdag 3 april aan iedereen een bon van 15 euro kunnen verstrekken. Zonder extra donaties kunnen we dat nog hoogstens 1 keer doen.
De steunstichting benadrukt dat het hier om een buitengewone actie gaat, zowel omdat de stichting slechts beschikt over bescheiden financiële middelen (afhankelijk van collectes in kerken en donaties van particulieren) maar ook omdat de Voedselbank aan hun klanten voedsel verstrekt (en geen bonnen om in de gewone supermarkt te besteden). Toch is hiertoe besloten: omdat het om een bijzondere situatie gaat, die tijdelijk is.

De Voedselbank Centrum/Oud-west, met een uitgiftepunt in de Marnixstraat (bij het Stoelenproject) en op de Nieuwe Herengracht (in de kelder van de Protestantse Diaconie) is oorspronkelijk tot stand gekomen op initiatief van een aantal Amsterdamse kerken, waaronder de Nassaukerk, de Oude Kerk, de Wester- en Noorderkerk en de Keizersgrachtkerk. Zij zijn (verenigd in de hierboven genoemde Steunstichting) nog actief voor deze Voedselbank-locaties, die inmiddels een onderdeel is geworden van de Voedselbank Amsterdam.

Ook de Sociale Kruidenier vraagt steun voor een tijdelijk alternatief corona-project. De 3 winkels (bij de voedselbank-uitgiftepunten Centrum, zuid/Lutmastraat en noord/kerkgebouw De Ark) zijn gesloten. Met een eenmalige extra gift van een stichting kon de Sociale Kruidenier eind maart waardebonnen uitdelen om klanten te compenseren voor de (non-food) boodschappen die ze nu mislopen. Steun van de kerken om deze actie ook in april te kunnen herhalen, is meer dan welkom.
De sociale kruidenier is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs. Bij de Sociale Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam non-food en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun voedselpakket. Keuzevrijheid en behoud van waardigheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf welke producten zij behoefte aan hebben.