Verschillende manieren van voorbereiding van diensten

Al meer dan 40 jaar worden de diensten in de Keizersgrachtkerk (Kgk) voorbereid door gemeenteleden in overleg met de predikanten ('uitleggers') die in die diensten de uitleg verzorgen. Het uitgangspunt dat gemeenteleden de dienst (uit) maken is een kenmerk en kernwaarde van de Kgk. Ook het themarooster van alle diensten met maatschappelijke en bijbelthema’s wordt door de gemeente vormgegeven. Veelal worden thema’s in een serie van 3 diensten uitgewerkt. Ook zijn er thema’s die in één dienst aan de orde komen.

De voorbereiding van kerkdiensten kent verschillende vormen, namelijk:

  • Een voorbereidingsgroep
  • Een voorbereidingsteam
  • Het voorbereiden van een losse dienst

Bij het opstellen van het themarooster wordt in overleg met de groep coördinatoren en theologisch begeleiders meteen geprobeerd om de thema’s voor dienstenseries te verdelen tezamen met de voorbereidingsvorm. Belangrijk is dat de verschillende vormen gespreid over het jaar plaatsvinden. Het doel is om jaarlijks ongeveer 10 voorbereidingsgroepen/voorbereidingsteams in te plannen. Om mee te doen met een voorbereidingsgroep of -team is geen speciale kennis of kunde vereist. Iedereen is van harte welkom. De start van een groep of team wordt in de kerkdienst en in het KG-krantje aangekondigd.

Het actuele jaarrooster met een beschrijving van de thema's is hier te vinden.

Voor meer informatie over de thema's, het rooster en de voorbereiding van diensten kunt u contact opnemen met de Werkgroep Morgendiensten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorbereidingsgroep:

Veel kerkdiensten in de Keizersgrachtkerk worden voorbereid door voorbereidingsgroepen. Zo'n groep gaat zo’n 8 à 10 (veelal) avonden met het onderwerp aan de slag en wordt begeleid door een theoloog en een coördinator. De leden van zo'n groep maken kennis met elkaar en met het thema. Vaak wordt het thema goed uitgespit. Daarbij wordt gekeken wat de Bijbel of andere bronnen daarover zeggen. Na een verdiepingsperiode zijn er gesprekken met de uitleggers en wordt de liturgie vorm gegeven (vaak voor drie diensten), met liederen en andere teksten, zoals het verhaal. Vaak zijn de deelnemers van de groep verdeeld over de diensten liturg.
Dat is alles bij elkaar een leuk en intensief proces. Er wordt hard gewerkt, maar dat geeft vaak juist energie vanwege de inspiratie, kennis en kennissen die je op doet. Het maken en uitvoeren van een dienst geeft daarbij vaak ook een energieboost.

Voorbereidingsteam:

Een voorbereidingsteam verzorgt ook een serie diensten over een bepaald thema, maar is minder belastend dan een voorbereidingsgroep qua inzet en doorlooptijd. De mensen die meedoen starten gezamenlijk met de uitleggers met een gezamenlijke aftrap (van een dag of een dagdeel) met verdieping over het thema, voorbereid door een theoloog (vaak één van de uitleggers) en de coördinator. In deze aftrap wordt de rode draad van de serie vormgegeven en de deelonderwerpen per dienst verdeeld. Vervolgens worden de diensten afzonderlijk voorbereid door de uitlegger van de betreffende dienst en een of twee liturgen.
Minder intensief maar zeker niet minder leuk.

Het voorbereiden van een losse dienst:

Het lukt niet altijd om ruim van te voren te beginnen. Dan worden in kortere tijd de diensten vormgegeven, vaak in groepjes van twee of drie: de uitlegger en de liturg(en). Dit gebeurt ook bij de diensten die niet binnen een serie vallen, zoals bijvoorbeeld Kerstavond, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Paaszondag, de startzondag en de slotzondag. Enkele diensten in het jaar worden voorbereid vanuit bestaande groepen, zoals bijvoorbeeld de diaconie (zondag van het werelddiaconaat), de tienergroep, kindernevendienst en de solidariteitsgroep.