Themarooster

Levenslied 8 januari 2023
Door 2023 heen zijn losse diensten gepland met als thema het levenslied. In veel liederen en liedjes die in onze tijd geschreven zijn, vinden we thema’s terug die we ook in de psalmen tegenkomen. Psalmen worden soms omschreven als het ‘levenslied’ van het Joodse volk. Blijdschap, angst, protest, twijfel, lofzang, noem maar op. We hebben daar in de afgelopen jaren wel wat ervaring mee opgedaan, af en toe klinkt er in de dienst een popsong of een ander – niet kerkelijk - lied. Daarin kunnen we kennelijk iets uitdrukken wat ons raakt en wat we willen delen met elkaar in onze liturgische setting. We gaan kijken (en luisteren) naar muziek van nu vanuit de psalmen. Hoeveel liederen zijn er wel niet waar je iets van het ‘levensgevoel’ uit de psalmen in terugvindt? En natuurlijk ook andersom, vertolken psalmen ook ons levenslied? Andere diensten uit deze serie zijn gepland op 21 mei, 15 oktober en 19 november 2023.

Verborgen verhalen 15, 22 en 29 januari 2023
Vorig jaar is een groep gestart in de KGK die nadenkt over slavernij, kolonialisme en racisme met een bezoek aan de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum en een gespreksavond daarover. Dit jaar gaan we naar een tentoonstelling in het Tropenmuseum en willen we met een brede groep doorpraten over de manier waarop kolonialisme doorwerkt in ons heden. Hoeveel hebben wij/sommigen van ons nog te maken met het koloniale verleden van Nederland? Heeft die koloniale erfenis diepere sporen achter gelaten in ieder van ons dan we denken en zijn we ons daar niet altijd van bewust? Denk aan woorden die direct uit die tijd komen en heel verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen en zelfs kwetsend kunnen zijn. We gaan daarom samen op zoek naar de verhalen van ons verleden.

Ik en de ander  5, 12 en 19 februari 2023
Drie diensten waar ‘Ik en de ander’ centraal staat. Zonder de ander geen ik. Maar wie ben ik? En doe ik wat ik wil doen? En die ander, hoe zit het met die ander? Vanaf den beginne reizen mensenkinderen met deze thema’s. Om het met oude Bijbelse woorden te zeggen: leven mensen van aangezicht tot aangezicht. En als het goed is leren zij elkaar zo kennen. Vertaald naar het heden en naar jou en mij toe: leer ik mijzelf kennen in het gezicht van de ander. De voorbereidingsgroep is lange tijd met elkaar op reis, mede aan de hand van het boek van Roek Lips: ‘Wie kies je om te zijn. Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd.’ Naast gesprek worden ook andere vormen van interactie gebruikt zoals stemexpressie, meditatie, beweging. Een weekend naar het klooster van Huissen met Liesbeth Woertman, emeritus hoogleraar psychologie Universiteit Utrecht, is ook onderdeel van de reis. Zij schreef o.a. ‘Je bent al mooi. De schoonheid van imperfectie. Het worden vast drie bijzondere en intense diensten!

De 7 hoofdzonden (in de veertigdagentijd) 26 februari, 5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2023
Dit jaar verbinden we in de veertigdagentijd (6 van de) 7 hoofdzonden aan de actualiteit in een serie van losse diensten. Per dienst zal een hoofdzonde (hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, gulzigheid, wraak en/of gemakzucht) aan de orde komen. De dienst op 12 maart zal worden voorbereid door de klimaat- en geloofgroep en zal in het teken staan van de biddag voor gewas en arbeid (met als hoofdzonde hebzucht). Meer informatie daarover bij de omschrijving van de dienst op 29 oktober 2023: Dankdag “nieuwe stijl”.

Stille week 6, 7 en 8 april 2023
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden en de opstanding van Jezus. Elk jaar weer geven deze dagen inspiratie voor speciale avonddiensten met een mix van nieuwe en vertrouwde teksten, symbolen en muziek.
De diensten beginnen alledrie om 21.00 uur. De voorbereiding ervan (waaraan iedereen kan meedoen) begint steeds om 17.30 uur.

Paasmorgen 9 april 2023
Het feest van de opstanding laten we zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is altijd een feestelijke dienst en zal het gemeenteorkest er weer zijn?

Keltische spiritualiteit  16 april  2023
We laten ons deze dienst inspireren door de christelijk Keltische traditie. De Kelten zagen het leven als een pelgrimsreis naar God. Kenmerkend is hun groot besef van Gods Tegenwoordigheid in het leven van alledag. In de jaren dertig van de twintigste eeuw blies een groep gelovigen nieuw leven in een oude kloostercommuniteit in Iona (een eiland voor de Schotse kust). Aspecten van het Keltische christendom zijn daar terug te vinden en er is een eigen zangcultuur ontstaan.

Diaconaal thema  23 april 2023
Elk jaar verzorgt de diaconie een dienst over een thema wat op dat moment actuele aandacht en/of (theologische) verdieping vergt.

Veilige Kerk 30 april 2023
Een dienst over de kerk als veilige omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt en ook daadwerkelijk veilig is?

Verlies en verdriet  7 en 14 mei 2023
Ieder mens heeft te maken met verlies en het verdriet daarover en zoekt een weg om daarmee om te gaan. Denk aan het verlies van dromen of een baan, het verlies van gezondheid, het verlies van een geliefde aan het leven of de dood. Mag en kan je rouwen van jezelf of van je omgeving? Mag je daar de tijd voor nemen en hoe kan je weer verder? Kunnen (Bijbel)verhalen, beelden of muziek ons op weg helpen?

Levenslied  21 mei 2023
Door 2023 heen zijn losse diensten gepland met als thema het levenslied. In veel liederen en liedjes die in onze tijd geschreven zijn, vinden we thema’s terug die we ook in de psalmen tegenkomen. Psalmen worden soms omschreven als het ‘levenslied’ van het Joodse volk. Blijdschap, angst, protest, twijfel, lofzang, noem maar op. We hebben daar in de afgelopen jaren wel wat ervaring mee opgedaan, af en toe klinkt er in de dienst een popsong of een ander – niet kerkelijk - lied. Daarin kunnen we kennelijk iets uitdrukken wat ons raakt en wat we willen delen met elkaar in onze liturgische setting. We gaan kijken (en luisteren) naar muziek van nu vanuit de psalmen. Hoeveel liederen zijn er wel niet waar je iets van het ‘levensgevoel’ uit de psalmen in terugvindt? En natuurlijk ook andersom, vertolken psalmen ook ons levenslied? Andere diensten uit deze serie zijn gepland op 8 januari, 15 oktober en 19 november 2023.

Pinksteren (en doopdienst) 28 mei 2023
Een doopdienst met Pinksteren, dat wordt vast een feestelijke en inspirerende dienst!

Actueel thema (tieners/kindercatechese) 4 juni 2023
Deze dienst wordt voorbereid door de tieners en de kinderen van de kindercatechese.

Bewustwoording 11 juni 2023
Een dienst over ons slavernijverleden (door de voorbereidingsgroep van verborgen verhalen -zie 15 januari-).

Mensentaal  18, 25 juni, 2 juli 2023
Voor ons is het vanzelfsprekend: de bijbel is geschreven in taal. Maar over welke taal hebben we het dan? De taal van de tweede eeuw na Christus of de taal van nu? En hoe groot zijn de verschillen tussen al die tussenliggende talen? Onze taal in relatie tot God is blijkbaar zo belangrijk dat we steeds weer nieuwe bijbel-vertalingen nodig hebben. Taalgebruik is immers essentieel, het zet onze boodschap kracht bij. Maar taal kan afstoten en aantrekken. Betekent dat we voor alle leeftijdsgroepen in de kerk dezelfde taal kunnen gebruiken of moeten we daar flexibel in zijn? En voor mensen buiten de Keizersgrachtkerkgemeente: spreekt onze taal hen wel aan? In de voorbereidingsgroep gaan we rondom deze belangrijke vragen met elkaar aan de slag. En misschien kunnen we ons onderweg wel laten inspireren door de verschillende genres die de bijbel rijk is, zoals poëzie en fictie? Of ook door genres uit onze tijd, zoals columns en songteksten? Deze serie diensten, samen met een workshop over taalgebruik die is gepland voor februari 2023, belooft een ontdekkingsreis te worden naar aansprekende mensentaal.

Slotzondag 9 juli 2023
In een vrolijke dienst sluiten we het jaar af.

Zomerdiensten met hertalingen van Jan Rot  en de Pride kerkdienst 16, 23,  30 juli, 6, 13, 20, 27 augustus en 3 september 2023
In de zomer zijn de diensten en hun voorbereiding eenvoudiger van opzet. Ze worden voorbereid door de uitlegger met één of twee liturgen. Het thema dit jaar zijn de hertalingen van Jan Rot, met misschien wel de hertalingen van de Mattheuspassie, The Beatles, The Rolling Stones, Springsteen en Danny Vera. We laten ons graag door de voorbereiders verrassen. Op 6 augustus vindt de jaarlijkse Pride kerkdienst plaats. Het thema van de Pride is nog niet bekend.

Startzondag 10 september 2023
We starten weer een nieuw seizoen met een feestelijke dienst.

Bernard Huibers 100 jaar 17 september 2023
Dit jaar is het op 24 juli 100 jaar geleden dat Bernard Huijbers is geboren. We wijden een dienst aan zijn liederen met oude en nieuwe uitvoeringen/arrangementen, van zijn tijd met Huub Oosterhuis en ook uit de tijd erna.

 Actueel thema (jongeren) 24 september 2023
Deze dienst wordt voorbereid door de jongerengroep.

Beeldspraak in de evangeliën 1 en 8 oktober 2023
Jezus gebruikt vaak voorbeelden uit het dagelijkse leven. Voor ons, Nederlanders in de 21ste eeuw kunnen deze voorbeelden wel eens bevreemdend werken. Wat weten wij nog van wijnbouw of schapen?

Levenslied  15 oktober 2023
Door 2023 heen zijn losse diensten gepland met als thema het levenslied. In veel liederen en liedjes die in onze tijd geschreven zijn, vinden we thema’s terug die we ook in de psalmen tegenkomen. Psalmen worden soms omschreven als het ‘levenslied’ van het Joodse volk. Blijdschap, angst, protest, twijfel, lofzang, noem maar op. We hebben daar in de afgelopen jaren wel wat ervaring mee opgedaan, af en toe klinkt er in de dienst een popsong of een ander – niet kerkelijk - lied. Daarin kunnen we kennelijk iets uitdrukken wat ons raakt en wat we willen delen met elkaar in onze liturgische setting. We gaan kijken (en luisteren) naar muziek van nu vanuit de psalmen. Hoeveel liederen zijn er wel niet waar je iets van het ‘levensgevoel’ uit de psalmen in terugvindt? En natuurlijk ook andersom, vertolken psalmen ook ons levenslied? Andere diensten uit deze serie zijn gepland op 8 januari, 21 mei en 19 november 2023.

Doopdienst  22 oktober 2023
Tweemaal per jaar is er een doopdienst.

Dankdag nieuwe stijl 29 oktober 2023
Deze dienst hangt samen met de dienst van 12 maart in de veertigdagentijd. Waar bij de biddag (in maart) traditioneel voor gewas en arbeid wordt gebeden, en het daarbij dus impliciet om groei gaat, zou het wellicht goed zijn om te bidden voor ‘Ontgroei’, een term die staat voor het besef dat onze huidige leefstijl en economie tegen de grenzen van de aarde aanlopen. Hoe zou onze leefstijl kunnen zijn in een ontgroeiende samenleving? Bij de dankdag in november laten we ons dit jaar inspireren door de Oosters-orthodoxe spiritualiteit waarin de geschapen werkelijkheid niet ons bezit is, maar een geschenk dat dankbaar stemt en tot eenvoudiger leven oproept (en kent daarmee samenhang met de volgende serie). Beide dagen onderzoeken we wat deze impulsen betekenen voor onze levensstijl.

Oosters-orthodoxe spiritualiteit 5 en 12 november 2023
Nu er zoveel mensen in 2022 uit de Oekraïne (tijdelijk) onderdak bij ons vinden/hebben gevonden, is het misschien mooi om ons te verdiepen in de Orthodoxe liturgie met haar rituelen en iconen. Spiritualiteit staat daarbij centraal. De Orthodoxe Kerk gelooft dat de mens God op een persoonlijke en intieme manier kan leren kennen. De ontmoeting met God raakt alle aspecten van de mens, en leidt de mens- voor zover hij hiervoor open staat - binnen in Gods Koninkrijk. De kerk is de plaats bij uitstek waar dit Koninkrijk zich openbaart. We kunnen bijvoorbeeld het Orhodoxes Glaubensbuch als hulpmiddel gebruiken, eventueel contact opnemen met de Nicolaas van Myra kerk, en/of een eigen iconostase maken. Wat zegt of brengt de Orthodoxe spiritualiteit ons?

Levenslied  19 november 2023
Door 2023 heen zijn losse diensten gepland met als thema het levenslied, dit is de laatste van vier deinsten. In veel liederen en liedjes die in onze tijd geschreven zijn, vinden we thema’s terug die we ook in de psalmen tegenkomen. Psalmen worden soms omschreven als het ‘levenslied’ van het Joodse volk. Blijdschap, angst, protest, twijfel, lofzang, noem maar op. We hebben daar in de afgelopen jaren wel wat ervaring mee opgedaan, af en toe klinkt er in de dienst een popsong of een ander – niet kerkelijk - lied. Daarin kunnen we kennelijk iets uitdrukken wat ons raakt en wat we willen delen met elkaar in onze liturgische setting. We gaan kijken (en luisteren) naar muziek van nu vanuit de psalmen. Hoeveel liederen zijn er wel niet waar je iets van het ‘levensgevoel’ uit de psalmen in terugvindt? En natuurlijk ook andersom, vertolken psalmen ook ons levenslied? Andere diensten uit deze serie zijn gepland op 8 januari, 21 mei, 15 oktober.

Laatste zondag van het kerkelijke jaar 26 november 2023
Op deze dag staan we stil bij de mensen die we missen. In het bijzonder bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden.