Uitleg bij het jaarrooster

Bij de voorbereiding van alle diensten zijn gemeenteleden actief betrokken door mee te doen aan een zgn. voorbereidingsgroep of team. Tijdens een gemeentevergadering in mei zijn er al brainstormend suggesties voor thema’s gedaan, waarvan er uiteindelijk tien zijn gekozen. Rond elk van deze thema’s maken we een aantal diensten (meestal drie).

Daarnaast zijn er de vaste punten in het kerkelijk jaar zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor advent), die ook door gemeenteleden worden voorbereid. Twee diensten in het jaar zijn gereserveerd als doopdiensten.

Enkele diensten (al dan niet binnen een thema) worden voorbereid door bestaande groepen binnen de kerk zoals de diaconie en de tienergroep. Daarnaast zijn er enkele zondagen waarvoor kort van te voren het thema wordt bepaald; dan staat er ‘actueel thema’ op het rooster.

Het actuele jaarrooster is hier te vinden.