Kunst in de kerk: Marlies Meerman

Waternimfen van Andromeda

Expositie 'Helend werk'

Van maart tot en met juni 2022 hangen in de Tuinzaal 43 werken van beeldend kunstenaar Marlies Meerman (Amsterdam, 1949).
Marlies is autodidact als het gaat om verbeelden. Naast haar werk op ander terrein volgde ze haar leven lang vele cursussen op creatief vlak. Nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, maakte ze de keuze hier professioneel vorm aan te geven.

Lees hier hoe zij zichzelf voorstelt en wat ze schrijft over het ontstaan van haar werk.


Marlies Meerman:
Ik ben geboren in 1949 en van jongs af aan gaat mijn hart uit naar muziek, dans, schilderen en schrijven. Van een professionele opleiding in een van die richtingen kwam het niet.
Mijn werkzame leven vulde zich met moeder-zijn van drie dochters, werken met kinderen in het club- en buurthuiswerk, onderwijs aan jongeren in het vmbo en als spiritueel therapeute en coach. Veel gezien en veel meegemaakt. Ik kreeg overal beelden bij. Beelden die verhelderden, verwarden, confronteerden, die om antwoorden of letterlijk verbeelding vroegen, maar waar geen ruimte voor was.
Gedurende mijn hele leven heb ik af en aan cursussen op creatief vlak gevolgd: tekenen, schilderen, schrijven, dichten, stemexpressie, dans- en beweging, wandelcoaching, sjamanisme. Ik had ze broodnodig, om op de been te blijven, om mijn werk op andere terreinen met hart en ziel te doen en vol te houden.
Inmiddels heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en in 2018 had ik wéér lucht nodig. Had veel te behappen gekregen wat om verheldering en verwerking vroeg.
Ben bij Bert Janssen in Amsterdam terecht gekomen en bij hem aan de slag gegaan. Nu niet meer voor even. Voor mij werd een nog niet-geleefd leven geraakt. En heb ik de keus gemaakt om nu professioneel vorm te geven aan wat er in mijn hart en handen leeft. Wat te zien is op de expositie is hier een proeve van.

De materialen zijn vooral verf en papier, al of niet aangevuld met krijt, inkt, olieverf, houtskool, zand, aarde, klei en textiel.

Marlies Meerman 2s

Helend werk

Voor mij is het werk helend, omdat het me bij mezelf (terug) brengt. De beelden op mijn schilderijen en kaarten wonen in mijn hart. Uit mijn handen ontstaan landschappen, zeeën, luchten, vogels, vlinders, bloemen en vissen. Zo komt er weer balans tussen de buitenwereld en mijzelf.
Ze zijn het wel en tegelijk ook niet. De heling zit in wat ik er voor mijzelf van maak, wat ik zie, wat ik nodig heb, waar ik van hou, wat ik uit wil drukken en hoe, waarmee ik me (weer) verbind, welke vragen ik aan mezelf stel en hoe de antwoorden al in mezelf blijken te zitten. De woorden die bij de meeste schilderijen in me opkomen, brengen me naar die antwoorden toe.

Een bezoekster op het landelijk atelier weekend noemde de beelden 'inverdwijntaferelen'.
Wat zie of ervaar jij? Is het op de een of andere wijze ook helend voor jou?

Ik waardeer het zeer als je jouw ervaring wilt delen in het gastenboek. Of op mijn website helendwerk.exto.nl.
Voor mijn prentenboeken kun je terecht op www.moedervogel.nl